• Duyurular
 • Submission

  Manuscript submission for our 2020 issues has 

  ended. Thank you for your interest.


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed. Derg,

  ----------------------------


  2020 sayıları

  2020 yılı sayılarımızın makale

  kabulü sona ermiştir.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


79 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2014-3

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Mehmet Şükrü Nar  
Günümüz Toplumunda Mitler : Anadolu Halk Efsaneleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme Ss, 55-77
Myths in Today ’s Society : A General Assessment on the Anatolian Communities ’ Legends

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Çiğdem Mollaibrahimoğlu  
Hayvanlar Etrafında Oluşan İnanç ve Uygulamalar: Doğum Örneği Ss, 9-23


Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

E. Zeynel Günal  
Üç Çarın Hizmetinde Bir İstabullu Ss, 151-160
A WrIter from Istanbul Who Served Three Tsars

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Asena Ertaş  
Ankara İli Bakırcılık Sanatı Ss, 161-178
The Art of Coppersmithing in Ankara

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aynur Koçak  
Anadolu Köy Seyirlik Oyunlarında İnsanlik Serüveni: “Ölü Oyunu” Örneği Ss, 189-200
Humanity Space in Anadolu Village Strong Games: Example of "Death Game “

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

İlkyaz Ariz Turan  
Eskiden Yeniyi Yaratmak : Türk Camii ve Konutlarındaki Geleneksel /Osmanlı ve Modern Mimari Tasarımların Karşılaştırılması Ss, 201-220
Creating New from the Old : Comparison Between Modern and Ottoman Architectural Designs in Turkish Mosques and Dwellings

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nail Tan  
Bir Büyük Gölge Oyunu ve Kukla Ustası Tacettin Diker Ss,
---------------

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Necat Keskin  
Kentlerde Yeni Bellek Mekânları : Kent Müzeleri Ss, 25-39
New Memory Spaces in Cities: City Museums

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mustafa Oral  
Türk Kurtuluş Savaşı ’nda Atatürk’ün Tarih ve Millet Anlayışı Ss, 41-54
Ataturk’s Conception of History and Nations in Turkish War of Independence

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Leyla Çiğdem Dalkılıç  
Rus Halk Kültüründe Kolyada Bayramı Ss, 79-92
Kolyada Bairam in Russian Folk Culture

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Devrim Topses  
İbn Haldun ’da Asabiyye Olgusunun İşlevleri ve Toplumsal Temelleri Ss, 93-99
Functions and Social Foundations of Ibn Khaldun’s Asabiyyah

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ferhat Eroğlu  
Türkçeye Çevrilen Metinleri Üzerinden Feroz Ahmad’i Anlamayı Denemek Ss, 101-119
Try to Understand Feroz Ahmed Over Texts Translated Into Turkish

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Makbule Muharreova Sabziyeva  
Antik Kaynaklarda Midas Ss, 119-136
Midas in Antic Sources

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nuray Karaca  
Türkiye’de Değişen Aile Yapısı: Ilıca Şeker Fabrikası Örneği Ss, 137-150
Changing Family Structure in Turkey: The Example of Ilıca Sugar Factory

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr