• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Dergimize gönderilecek makale, tanıtım yazısı, vb tüm ürün sahiplerinin ORCID kayıtları ile başvurmaları TR-DİZİN'in kuralıdır. Orcid numarası olmayan yazarlarımıza dergimizde yer verilemeyeceğini saygılarımızla duyururuz.

  ***********


  100. İlhan Başgöz Özel Sayısı

  Önemli bir kavşak noktası olarak gördüğümüz Kasım-2019 yılında yayımlanacak ve ülkemizin yüz akı bilim insanlarından Prof.Dr.  İlhan Başgöz  adına yayımlanacak 100. özel sayımızda siz değerli (davetli) akademisyen, yazar ve  araştırmacılarımızın makale, eleştiri, değerlendirme içeriğindeki ürünleriyle  katkıda bulunmalarını  ümit etmekteyiz.

  Öte yandan 100. sayımızla birlikte dergimizin kurucusu ve halen Yayın Koordinatörü olan Sayın Metin Turan adına da bu sayıyla birlikte  özel bir ek yayımlayacağız. Bu ekte de Metin Turan konulu anı, değerlendirme  içerikli yazıların yer almasını dilemekteyiz.100. sayımızda bir eserinizle yer almakla ilgili kararınızı,30 Haziran 2019 tarihine kadar bildirmenizi; katkıda bulunmayı  onayladığınız takdirde eserinizi 30 Ağustos  2019 tarihine kadar dergimize iletmenizi istirham eder, saygılarımızı sunarız.

   


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


79 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2014-3

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Çiğdem Mollaibrahimoğlu  
HAYVANLAR ETRAFINDA OLUŞAN İNANÇ VE UYGULAMALAR: DOĞUM ÖRNEĞİ Ss, 9-23


Özet | Abstract | Tam Metin |

Necat Keskin  
Kentlerde Yenİ Bellek Mekânları : Kent Müzeleri Ss, 25-39
NEW MEMORY SPACES IN CITIES: CITY MUSEUMS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Oral  
Türk Kurtuluş Savaşı ’nda Atatürk’ün Tarih ve Millet Anlayışı Ss, 41-54
ATATURK’S CONCEPTION OF HISTORY AND NATIONS IN TURKISH WAR OF INDEPENDENCE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Şükrü Nar  
Günümüz Toplumunda Mitler : Anadolu Halk Efsaneleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme Ss, 55-77
Myths in Today ’s Society : A General Assessment on the Anatolian Communities ’ Legends

Özet | Abstract | Tam Metin |

Leyla Çiğdem Dalkılıç  
RUS HALK KÜLTÜRÜNDE KOLYADA BAYRAMI Ss, 79-92
KOLYADA BAIRAM IN RUSSIAN FOLK CULTURE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Devrim Topses  
İbn Haldun ’da Asabİyye Olgusunun İşlevleri ve Toplumsal Temelleri Ss, 93-99
FUNCTIONS AND SOCIAL FOUNDATIONS OF IBN KHALDUN’S ASABIYYAH

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferhat Eroğlu  
TÜRKÇEYE ÇEVRİLEN METİNLERİ ÜZERİNDEN FEROZ AHMAD’I ANLAMAYI DENEMEK Ss, 101-119
TRY TO UNDERSTAND FEROZ AHMED OVER TEXTS TRANSLATED INTO TURKISH

Özet | Abstract | Tam Metin |

Makbule Muharreova Sabziyeva  
ANTİK KAYNAKLARDA MİDAS Ss, 119-136
MIDAS IN ANTIC SOURCES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuray Karaca  
TÜRKİYE’DE DEĞİŞEN AİLE YAPISI: ILICA ŞEKER FABRİKASI ÖRNEĞİ Ss, 137-150
CHANGING FAMILY STRUCTURE IN TURKEY: THE EXAMPLE OF ILICA SUGAR FACTORY

Özet | Abstract | Tam Metin |

E. Zeynel Günal  
ÜÇ ÇARIN HİZMETİNDE BİR İSTANBULLU Ss, 151-160
A WrIter from Istanbul Who Served Three Tsars

Özet | Abstract | Tam Metin |

Asena Ertaş  
ANKARA İLİ BAKIRCILIK SANATI Ss, 161-178
THE ART OF COPPERSMİTHİNG IN ANKARA

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aynur Koçak  
ANADOLU KÖY SEYİRLİK OYUNLARINDA İNSANLIK SERÜVENİ: “ÖLÜ OYUNU” ÖRNEĞİ Ss, 189-200
HUMANITY SPACEin ANADOLU VILLAGE STRONG GAMES: EXAMPLE of "DEATH GAME “

Özet | Abstract | Tam Metin |

İlkyaz Ariz Turan  
Eskiden Yeniyi Yaratmak : Türk Camii ve Konutlarındaki Geleneksel /Osmanlı ve Modern Mimari Tasarımların Karşılaştırılması Ss, 201-220
Creating New from the Old : Comparison Between Modern and Ottoman Architectural Designs in Turkish Mosques and Dwellings

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nail Tan  
BİR BÜYÜK GÖLGE OYUNU VE KUKLA USTASI TACETTİN DİKER Ss,
---------------

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr