• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın makaleleriyle birlikte ORCID ID kayıtlarını da göndermelerini rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilmektedir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale kontenjanı

  dolmuştur.

   

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


97 Sayı

Bu sayının hakemleri / The reviewers of this issue:

Prof.Dr. T&

Editör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2019-1

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Adem Sağır  
Âliyy’ul Âlâ: Muhafazakar Kadın Kimliğinin Modernleşme Serüveni Ss, 13-28
Crème De La Crème Versus Âliyy’ul Âlâ: The Modernization Process of Conservative Female Identity
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.833
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Kelime Erdal  
Kaybolmaya Yüz Tutan Bir Halk Geleneği: Çelüm Çelüm Çemçecük ya da Çemçegelin Ss, 29-40
A Folk Tradition Which is Almost Extinct Çelüm Çelüm Çemcecük or Çemçegelin
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.850
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ahmet Akgöl  
Tarım Toplumları ve Avcı-savaşçı Toplumların Mitlerine Dünya Tasavvuru Bağlamında Bir Bakış Ss, 41-54
A Look to the Myths of Agriculture and Hunter-Warrior Societies in the Context of World-Conception
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.184
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Selma Sol  
Nasrettin Hoca Fıkralarında Yoksulluk Eleştirisi Ss, 55-70
Criticism of Poverty İn Nasrettin Hodja Anecdotes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.855
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aylin Eraslan  
Dinler Arası Ortak Değer: İlyahu-han Nebi, Mar George (Corcus) ve Hızır (El-Hıdır) Ss, 71-94
A Common Value Among Religions: İlyahu-han Nebi, Mar George (Corcus) and Khidr (El-Khidr)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.404
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tuğba Çelik  
Edebiyat Öğretiminde Muhafazakâr Kanon Ss, 95-132
Conservative Canon in Teaching Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.846
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ece Serrican Kabalcı  
Anne Arketipinin Didem Madak’ın Şiirlerindeki İzleri Ss, 167-182
Traces of Mother Archetype in Didem Madak’s Poems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.847
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Muharrem Özden  
Türkiye Türkçesi Ana Ağız Gruplarını Belirleyen Özellikler Bakımından Batı Trakya Türk Ağızları Ss, 183-205
Western Thrace Turkish Dialects in Terms Of Features Defining The Main Accent Groups Of Turkish in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.393
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Solmaz Karabaşa  
Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesindeki Geleneksel Kültürün Kültür-Çevre İlişkileri Açısından Değerlendirilmesi Ss, 207-227
Evaluation of Traditional Culture in Kaş-Kekova Specially Protected Area in terms of Culture-Environment Relations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.865
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Derya Karaburun Doğan  
Faşizm Propagandasında Müziğin Rolü: Mussolini İtalyası Örneği Ss, 229-243
The Role of Music in Fascism Propaganda: The Example of the Mussolini Italy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.368
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Çeviren:  
Dünya Müziği Ss, 245-249


Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Onur Eren Özerkmen Deniz Karatekin  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Onaylanmış Tahribat, (Mustafa Duymaz) Ss, 251-255


Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Engin Bölükmeşe - Mert Çanakcı  
Daniel Defoe’nun “Robinson Crusoe” ve Michel Tournier’nin “Cuma ya da Pasifik Arafı” Eserlerine Metinlerarası Bir Yaklaşım Ss, 133-151
An Intertextuality Approach to the Works of Daniel Defoe’s “Robinson Crusoe” and Michel Tournier’s “Friday, or, The Other İsland”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.598
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Çiçek Demirtaş Önder  
Pınar Kür ve Roman Kişilerinin Erginlenme Sürecinde Paris: Jung’un ‘Yeniden Doğuş’ Arketipine Göre Bir Analiz Ss, 153-166
Paris As a Maturation Process in Pinar Kur’s Life and Her Novels: An Analysis Based on Jung’s Concept of ‘Rebirth’ Archetype
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.360
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr