Search

Medine Sivri
“Ceza Sömürgesi” ve Otoriteryanizme Kafkaesk Bir Bakış , ss.
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Medine Sivri
Güvenç Abdal Ocaklıları Adlı Çalışma Üzerine Bir Değerlendirme , ss. 345-348
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Medine Sivri
O. Wilde’ın “Dorian Gray’in Portresi”, H. Hesse’nin “Narziss ve Goldmund” ve N. Gürsel’in “Resimli Dünya” Adlı Eserlerinde Narsisizm Öğelerinin Karşılaştırılması , ss. 31-62
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Medine Sivri
Karşılaştırmalı Edebiyatta Metinlerarasılığın Yeri ve Murathan Mungan’ın ‘Dumrul ile Azrail’ Hikayesinde Metinlerarası Bir Yaklaşım , ss. 131-144
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Medine Sivri
17. Yüzyıl Halk Şairi Karacaoğlan’ın Bir Şiiri ile 18. Yüzyıl Divan Şairi Nedim’in Bir Gazeline Göstergebilimsel Açıdan Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım , ss. 165-183
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Medine Sivri
René Goscinny’nin “Küçük Pıtırcık” Serisi İle Rıfat Ilgaz’ın “Bacaksız” Serisinde Ailede ve Okulda Çocuğa Uygulanan Şiddete Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım , ss. 109-130
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Medine Sivri
Gülsüm Cengiz’in Şiirlerinde Mitlerin İzi , ss. 121-136
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Medine Sivri
Plautus’un “Amphitryon” Adlı Eseri ile Molière ve Heinrich Von Kleist Uyarlamalarında Metinlerarasılık , ss. 127-154
Summary | Abstract | Full Text (PDF)