Sayı

100


Sayı
Prof.Dr.Metin Karadağ
Editör
Yrd.Doç.Dr. Mihrican Aylanç
Ankara  2019
Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Gündüz Vassaf  
İlhan Başgöz- Şiir Ss, XXI


Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

İlhan Başgöz  
Sivas, Sivas, Sivas Ss, 661


Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Dan Ben-Amos  
Prof. İlhan Başgöz’e Övgüyle Ss, 671


Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tekin Şener  
İlhan Başgöz’le Sivas’ta İki Gün Ss, 673


Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Gönül Pultar  
Tebdili Şaşan Türkmen Cadoğlu Aşiretinden İlhan Başgöz’ün Temaşa-i Dünyası Ss, 683


Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Haluk Şahin  
İlhan Başgöz’le Yarınlara Ss, 693


Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Umay Günay  
İlhan Başgoz ve Türkiye’de Bilim ve Fikir Adamı Olmak Ss, 699


Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

İlter Turan  
Bir Ülke ve İnsan Sevdalısı Olarak İlhan Başgöz Hocamız Ss, 703


Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ali Şevki Erek  
Sevgili İlham Hoca’ma Ss, 707


Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Serpil Aygün Cengiz , Solmaz Karabaşa, Meryem Karagöz, Aysun Ezgi Bülbül Yılmaz, Safiye Özkan  
“Söze Başlamak Daima Zordur” İlhan Başgöz’le Söyleşi Ss, 1145


Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mustafa Sever  
Prof. Dr. İlhan Başgöz’le Türk Folkloru Üzerine Ss, 735


Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Salahaddin Bekki  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Prof. Dr. İlhan Başgöz’ün Yayımlanmamış Bir Eseri [Türk Folkloruna Giriş] Üzerine Ss,
For An Unpublished Work [Introduction to Turkish Folklore]of Prof Dr. İlhan Başgöz
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1041
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Serpil Aygün Cengiz  
Çok Derinlerde Yatan Kaplumbağaları Bulma Arayışı: İlhan Başgöz ve Güre Yaz Kursu Ss, 1145


Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Cengiz Bektaş  
İlhan Başgöz’ün Güre’de Halk Bilimi Yaz Okulu Ss, 1159


Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ali Abbas Çınar  
1997 Folklor Yaz Okulu: İlhan Başgöz ve Alibey Kudar Ss, 1161


Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Joyce Deaton  
Uzun İnce Bir Yoldayım Gidiyorum Gündüz Gece Ss, 1167


Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Selma Ergin Sol  
Güre Yaz Okuluna Dair Ss, 1171


Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Züleyha Durak Özen  
Yaz Okulu ve Dilimde Bir Türkü Ss, 1181


Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

K. Kerem Yılmazer  
Bir Eğitim Çınarı İlhan Başgöz Ss, 1181


Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Selma Erdurak (Açıl)  
'O Vakit' Güre'de Ss, 1185


Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aysun Ç. Davulcu  
Güre Folklor Yaz Okulu Ss, 1187


Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Shahyar Danesgar  
“Smuggling A Dangerous Cargo”: Discovery of a Hidden Treasure Ss, 753
“Smuggling A Dangerous Cargo”: Discovery of a Hidden Treasure
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1088
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

John Holmes McDowell  
Taita Imbabura: Reverence And Mirth In Mountain Worship Ss, 759
Taita Imbabura: Reverence And Mirth In Mountain Worship
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1081
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Kemal Abdulla  
Dede Korkut Kimdir? Ss, 771
Who is Dede Dede Qorqut?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1092
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tülin Arseven  
Sosyal Gösterim Modeli Üzerinden Bağrıyanık Ömer Adlı Romanı Okuma Denemesi Ss, 775
An Attempt to Read the Novel Named Bağrıyanık Ömer Using Social Representation Model
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1007
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Devrim Topses  
Eğitim Sosyolojisi Açısından İlhan Başgöz'ün Kuramsal Yaklaşımı Ss, 789
The Theoretic Approach of İlhan Başgöz in Terms of Sociology of Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1039
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Özkul Çobanoğlu  
İşgâl Altında Halk Şiirinin İşlevleri: Rus İşgâlindeki Karslı Âşıklar Üzerinde Bir Araştırma Ss, 797
Functions of Minstrel Poetry under Occupation: A Case Study of Turkish Minstrels and Russian Occupation of Karseli
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1070
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Onur Bilge Kula  
Politik Popülizm, Dili Neden ve Nasıl Araçsallaştırır? Ss, 809


Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Fuat Bozkurt - Seyfi Özgüzel  
Türklerde Yaşam Tarzı Olarak Göç Olgusu ‘Göç Yolda Düzelir’ Ss, 815
Migration of Turks as a Lifestyle: ‘The Caravan Organises Itself on the Road’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1052
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Metin Özarslan - Ergün Veren  
Türkiye’de Yapılan Popüler Dede Korkut Kitabı Yayınları Ss, 825
Popular Editions of the Book of Dede Korkut in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1063
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Alim Koray Cengiz - Hüseyin Kürşat Türkan  
Beslenme Antropolojisi Bağlamında Hatay Ovakent Özbek Türklerinde Pilav ve Kimliğin İnşası Ss, 953
Rice and Construction of Identity in Uzbek Turks in Ovakent Hatay within the Context of Food Anthropology
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1065
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Çiğdem Akyüz Öztokmak - Işıl Altun  
Reyhanî: Mardin’de Müziğin ve Dansın Otantik Bileşimi Ss, 839
Reyhanî: An Authentic Combination of Music and Dance in Mardin
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1030
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

F. Gülay Mirzaoğlu  
Gurbet Türkülerinde İstanbul İmgesi: “Yârim İstanbul’u Mesken mi Tuttun" Ss, 849
Gurbet songs in Istanbul: “My lover made Istanbul a dwelling”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1099
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Ali Yolcu - Mehmet Aça  
Geleneksel Ekolojik Bilgi ve Folklor Ss, 861
Traditional Ecological Knowledge and Folklore
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1086
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Fazıla Derya Agiş  
1950’lerde Türk ve Amerikalı Kız Sefarad Çocuklar Türk Çocukların Arasında Ss, 873
Turkish and American Female Sephardic Children among Turkish Children in the 1950s
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1006
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Zeqije Xhafçe  
Arnavutça Konuşma Dilinde Türkizmalar: Kosova Sözlü Tarihi Örneği Ss, 883
Turkisms in Spoken Albanian: Example of Oral History of Kosova
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1034
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Abdulla Rexhepi - Nuran Malta Muhaxheri  
Arnavut Şiirindeki Türk Şiir Sanatı İzleri ve onun Arnavut Halk Kültürüne Etkisi Ss, 899
The Impact of Turkish Poetics in Albanian Poetry and Folk Culture
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1054
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nejdet Özberk  
Halk Çevreciliğinin Ürettiği Yeni Bir Şiir Türü: ‘Ekoaktivist’ Şiir Ss, 911
Ecoactivist Poetry in the Turkish Grassroots Environmentalism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1095
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Seval Kasımoğlu -Şule Berber  
Efsanevî Bir Kadın Ermiş ve Acele Bacı Helvası Ritüeli Ss, 941
A Myhtical Female Saint And Acele Baci Helvasi Ritual
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1093
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mustafa Duman  
Geleneksellik - Gerçeklik İlişkisi Bağlamında Bilginin Niteliği ve Folklorda Yalan Haber - I Ss, 971
Qualification of the Knowledge in the context of the Relationship between Traditionality and Authenticity: Fake News and Folklore – I
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1068
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ahmet Duran Arslan  
Öteki, İktidar ve Erkeklik Ekseninde Murathan Mungan’ın “Binali İle Temir” ve “Dumrul İle Azrail” Öyküleri Ss, 985
Murathan Mungan’s Stories “Binali ile Temir” and “Dumrul ile Azrail” on the Axis of Other, Power and Masculinity
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1027
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Abdulselam Arvas  
Türk Destanlarında “Ant İçme” Ritüeli Üzerine Bazı Tespitler Ss, 997
Some Determinations on “Take an Oath” Ritual in Turkic Epics
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1056
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ali Yakıcı - Berrin Sarıtunç  
Sözlü Türk Kültürünün Yaşaması ve Aktarımında Hataylı Ozanların Rolü Ss, 1011
The Role of Incidental Scenes in The Living and Transfer of Oral Turkish Culture
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1042
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Şakire Balıkçı Çelik  
Mardin’de Kutsal Mekânlara Bağlı Efsaneler ve Evliya Menkıbelerinin Mitik Temellerinden Günümüz İşlevlerine Ss, 1023
Mythical Roots and Current Functions of the Saint Stories and Legends Connected to Holy Places in Mardin.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1090
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Sinan Yaman - Azem Sevindik  
Yenı· Derleme Alanları ve Dijital Ortamın Halkbilimcileri: Ekşisözlük Örneği Ss, 1041
New Review Fields and the Folklorists of Digital Environment: The Case of Ekşisözlük
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1025
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Elif Asude Tunca  
Halkın Sesi Gazetesi Örneğinde Kimlik ve Ulusal Kimlik Oluşumunda Basının Rolü Ss, 1057
The Role of Newspapers on Identity and Forming National Identity: The Example of Halkın Sesi Newspaper
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1017
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aylin Özcan  
Bozcaada’nın Yadigâr Tekstil Ürünleri Üzerine Bir Araştırma Ss, 1071
A Research on Heirloom Textiles from Bozcaada
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.913
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Özlem Aydoğdu Atasoy  
Kültür ve Turizm Bakanlığı Personelinin Somut Olmayan Kültürel Mirasa İlişkin Değerlendirmeleri Üzerine Bir Çalışma Ss, 1091
A Study on the Considerations of the Personnel of The Ministry of Culture and Tourism About ahe Intangible Cultural Heritage
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1023
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Koray Üstün  
Sedat Veyis Örnek’in Öykülerinde Kadının Görünümü Ss, 1107
Descriptions of Women in Sedat Veyis Örnek's Stories
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1044
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Soyucok - Zekeriya Batur  
Atasözlerinde Eleştirel Düşünme Unsurları: Türkçe Ders Kitapları Ss, 1119
Critical Thinking Elements in Proverbs: Turkish Textbooks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1058
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Zümre Gizem Yılmaz Karahan  
Karagöz Oyunlarında Doğa İkilemi Ss, 1133
Contradiction of Nature in Karagöz Plays
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1053
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |