Sayı

101


Sayı
Prof.Dr.Metin Karadağ
Editör
Yrd.Doç.Dr. Mihrican Aylanç
Ankara  2020
Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Hanife Nâlân Genç  
Orhan Pamuk’un Kafamda Bir Tuhaflık Adlı Romanını ‘Çatışma ve Göç Kültürü Modeli’ Bağlamında Okumak Ss, 1-21
Reading the Orhan Pamuk’s Novel Named A Strangeness in My Mind in the Context of ‘Conflict and Migration Culture Model’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1146
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Sema Demir  
Kültür Turizmi Bağlamında Mekânın Ötekileştirilmesi ve Yeniden Üretimi Örneği: Beypazarı Evleri Ss, 23-39
Reproduction and Marginalization of Space within the context of Culture Tourism The Example of Beypazari Houses
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1157
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Erol Topal - Bilgin Ünal İbret  
Yer Adları Açısından Bir İnceleme: Tosya’da (Kastamonu) Yer Adları Ss, 41-53
A Study of Toponyms: Place Names in Tosya (Kastamonu)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1158
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ömür Alyakut - Ersin Uğurkan  
Kültürel Çeşitliliğin Mısır Unu Kullanımına Etkisi: Kartepe Örneğinde Mısır Ununun Kimliksel Dönüşümü Ss, 55-71
Cultural Diversity Effect Of Corn Flour On Usage: Ethnic Variation of Corn Flour in Kartepe Sample
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1138
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Müge Akpınar  
Afro-Türkler: Temsiliyet, Gelenek ve Kimlik Ss, 73-85
Afro-Turks: Representation, Tradition and Identity
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1163
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Fatih Şayhan  
Kırım Karay Türkleri Arasında Köroğlu Destanının İzleri Ss, 87-113
Epic of Koroghlu Traces Between Crimean Karay Turks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1132
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Özlem Akyol  
Climate Change: An Apocalypse for Urban Space? An Ecocritical Reading of “Venice Drowned” and “The Tamarisk Hunter” Ss, 115-125
İklim Değişikliği: Kentsel Mekan İçin Bir Kıyamet mi? “Venedik Boğuldu”nun Ekolojik Eleştirel Okuması ve “The Tamarisk Hunter”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1137
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Canan Aykent  
Zildjian’lar ve Türk Zilleri Ss, 127-139
Zildjian’s and Turkish Cymbals
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1091
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Veysel Lidar - R.Şeyda Ülsever  
Edebiyat ve Modernite İlişkisi: 20. Yüzyıl Edebi Metinlerinde ‘Bahçe Kültürü’ ve Ötekinin Konumlandırılması Ss, 141-155
Literature and Modernity Relations: The ‘Garden Culture’ and Positioning of the Other in 20. Century Literary Texts

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Devrim Çetin Güven  
Foucauldian “Medical Gaze” as an Ideological Apparatus of Modern Power Structures in the Works of Rıfat Ilgaz, Ooka Shohei, Jean-Paul Sartre and Joseph Conrad Ss, 157-171
Modern İktidar Yapılarının Bir İdeolojik Aygıtı olarak Foucault-sal “Tıbbi Bakış”: Rıfat Ilgaz, Ooka Shohei, Jean-Paul Sartre ve Joseph Conrad’ın Eserlerinde
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1148
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nazire Erbay  
İnsan-ı Kâmil Olma Yolunda Bir Sultan Şair: Muhibbi Ss, 173-185
A Sultan Poet in the Perception of İnsan-ı Kâmil: Muhibbi

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ahmet Güneyli -Çelen Dimililer - Mustafa Kurt - Ezgi Ulu  
Yaratıcı ve işbirliğine dayalı kısa hikaye yazma tekniğinin öğretmen adaylarının yazma becerilerini geliştirmeye etkisi Ss, 187-201
The effects of the creative collaborative short story writing technique on developing teacher candidates’ writing skills
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1032
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

B. Cercis Tanrıtanır  
Sherman Alexie’nin Maskeli Süvari ve Tonto Cennette Yumruklaşır ve Orhan Pamuk’un Kırmızı Şaçlı Kadın eserlerinde Baba-Oğul İlişkisi Ss, 203-209
The Father-Son Relationship in The Lone Ranger and Tonto Fistfight in Heaven by Sherman Alexie and in The Red-Headed Woman by Orhan Pamuk
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1016
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Özlem Kasap  
Roxelane Imaginée : Étude Sur L’Image Contemporaine D’une Sultane Ss, 211-221
Roxelane as a Figment of the Imagination: An Analysis of the Contemporary Imagery of a Sultana
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1012
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Serpil Aygün Cengiz  
folklor/edebiyat 100. Sayı Buluşması Ss, 223-231


Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Sercan Eklemezler  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Türkiye’de Yeni Hayat’ı Biyopolitika ile Okumak: II. Meşrutiyet’ten Erken Cumhuriyet Yıllarına Hayat ve İktidar İlişkisi Ss, 223-236


Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ertan Ağaoğlu - Lene ten Haaf  
Digital Captivity Ss, 237-240


Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ahmet Mortaş - Mete Taşlıova  
Âşık Şeref Taşlıova ile Anadolu, Gelenek ve Kültür Üzerine Söyleşi Ss, 241-247


Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |