Sayı

109


Sayı
Prof.Dr.Metin Karadağ
Editör
Yrd.Doç.Dr. Mihican Aylanç
Ankara  2022
Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Ufuk Özdağ  
Feeling Like The Colorado River: A Groundwork for Restoration Ecocriticism Ss, 1-18
Colorado Nehri Gibi Hissetmek: Restorasyon Çevreci Eleştirisi’nin Temelleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2073
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hicran Karataş  
Asmaları Ağlatan Kadınlar: Menopoz Geçiş Döneminde Kara Talihin Ritüel Transferi Ss, 19-38
The Women Who Make Vine Trees Cry: Transfer of Evil in Menopause Transition Ritual
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1896
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Reyila Kaşgarlı  
Doğu Türkistan’daki Sosyal Hayatın Edebiyata Yansıması: Bıyık Macerası Ss, 39-54
The Reflection of Social Life in East Turkestan to Literature: Moustache Adventure
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1990
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Anurag Bhattacharyya  
Representation of Myth, Folklore and Oral Tradition in Gao Xingjian’s Soul Mountain Ss, 55-66
Gao Xingjian’ın Ruh Dağında Mit, Folklor ve Sözlü Geleneğin Temsili
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2072
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aynur Gazanfargizi  
Tengricilikte Bizden Yeyler: Şulum, Çer ve Çor Ss, 67-74
Shulum, Cher, Chor Demons in Tengrism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2060
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Akbota Islyambekova - Kenjehan Matıjanov  
Kazak Folkloru Çocuk Oyunları Araştırmalarının Güncel Meseleleri Ss, 75-82
Current Issues of Kazakh Children’s Games Folklore Studies
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1997
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Janset Günaydın - Tülay Uğuzman  
Hikâye Kahramanlarının Gözünden Sosyolojik Bir Simge: Marşal Katırı Hikâyesinde Traktör Ss, 83-96
A Sociological Symbol Through the Perspective of Story Heroes: The Tractor in the Marşal Katırı Story
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1893
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Halil Özdemir - Sadullah Seyidoğlu  
Androidler Elektrikli Koyun Düşler mi? Risk Toplumu ve Distopya Ss, 97-114
Do Androids Dream of Electric Sheep? Risk Society and Distopia
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1967
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hadra Kübra Erkinay Tamtamış  
Çok Anlamlılıktan Eş Adlılığa Doğru Tarihsel Bir Yolculuk Ss, 115-136
A Historical Travel from Polysemy to Homonymy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1787
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mustafa Kirca  
Tying Memories into a Pattern: Golding’s Free Fall as Autobiografiction and Trauma Ss, 155-168
Narrative Golding’in Serbest Düşüş Romanının Kurgusal Otobiyografi ve Travma Anlatısı Olarak İncelemesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1966
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nesibe Akıntuğ  
A Comparison Between Cypriot Turkish and Turkish Speakers’ Spoken Representations of Intraterminal and Non-intraterminal Aspect Ss, 137-154
Kıbrıs Türkçesi ve Türkiye Türkçesinde Sürerlik ve Bitmişlik Değeri Taşıyan Eylem Görünüşleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1404
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Maria Ines Palleiro  
Argentinean Indigenous Culture in Animal Folktales Ss, 169-182
Argentinean Indigenous Culture in Animal Folktales
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2091
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Osman Güldemir - Sami Sonat Özdemir  
Mutfakta Türkçe Terimler ve Teknikler Ss, 183-202
Turkish Cuisine Terms and Techniques
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1786
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ahmet Gökbel - Bory Nasır  
Afganistan Türkmenlerinde Doğum ve Çocukla İlgili Örf, Adet, İnanç ve Uygulamalar Ss, 203-216
Customs, Beliefs, and Practices About Birth and Children in Afghanistan Turkmen
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1995
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Don Yoder Çeviren: Ahmet Tacetdin Hallaç  
Halk Dininin Bir Tanımına Doğru Ss, 219-230
Toward a Definition of Folk Religion

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Berrin Demir  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Opposing Worlds in North and South by Elizabeth Gaskell Ss, 231-234
Book Review: Opposing Worlds in North and South by Elizabeth Gaskell

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Fatoş Yalçınkaya  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Mitten Tasavvufa Alevi Ritüellerinin Sır Dili Kırklar Ss, 235-238
Book Review: The Secret Language of Alevi Rituals from Mitten to Sufism Kırklar

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

İnci Aras  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Kitap Tanıtımı Tahsin Yücel (1993) Anlatı Yerlemleri: Kişi, Süre, Uzam. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, ISBN: 975-363-089-1, 196 sayfa Ss, 239-244
Book Review: Tahsin Yücel (1993) Narrative Locations: Person, Duration, Space. Istanbul: Yapı Kredi Publications, ISBN: 975-363-089-1, 196 pages

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |