• Duyurular
 • İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***


63 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2010-3

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Aylin Akpınar  
Türk Toplumunda Bahşiş Ss, 7-20
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Medine Sivri - Ayşegül Ciner  
Plautus’un “Amphitryon” Adlı Eseri ile Molière ve Heinrich Von Kleist Uyarlamalarında Metinlerarasılık Ss, 127-154
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Esra Öner**  
Göze Mil Çekme Motifinin Köroğlu Destanına Yansıyış Şekli Ss, 155-162
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Reyhan Çelik  
Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Savaşın Görünmeyen Yüzü Ve Kadınlar Ss, 163-168
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ceren Karadeniz**  
Avrupa’da Çocuk Müzeleri: Frankfurt ve Hamburg Örneği Ss, 169-178
Children’s Museums in Europe: Example of Frankfurt and Hamburg

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Neval Sakin  
Yerel Bir Kültür Ürünü Örneği: Soğanlı Bebekleri Ss, 169-190
An Example of the Local Culture: Soğanlı Dollies

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Andre Gingrich** - Çev: Koray Cengiz - Özer Özbozdağlı  
Oryantalizmin Sınırsal Mitleri Ss, 191-216
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mustafa Oral  
Çifit Adına Dair Ss, 21-28
On Çıfıt (Chifoot) Names

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Leyla Alpagut  
Atatürk Orman Çiftliği’nde Geleneksel Bir Yapı: Bira Fabrikası Hamamı Ss, 29-52
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tülin Arseven  
Elif Şafak’ın Siyah Süt Adlı Romanında Alkarısı/Albasması İnanışı Ss, 53-64
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Birsen Karaca  
Yevgeni Zamyatin Ütopya Algılarını Yeniden Kurarken Ss, 65-70
Yevgeni Zamyatin

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Derya Kılıçkaya  
Halikarnas Balıkçısı ve Ahilik Ss, 71-90
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Beyhan Kanter  
Murathan Mungan’ın Yüksek Topuklar Romanında Kadın Kimliği Ss, 91-98
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Fatma Bölükbaş  
Metindilbilimsel Çözümleme: Muzaffer İzgü’nün Yedi Uyurlar Öyküsü Ss, 99-116
Text Linguistic Analyses: Muzaffer İzgü’s Story, Yedi Uyurlar

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Özge Öztekin  
Atıcılık Sporunda Bir Osmanlı Sultanının Performansını Dönemin Şiirinden Okumak: Tarih Manzumelerine Göre II. Mahmud’un Ok ve Tüfek Atıcılığı Ss, 117-126
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook