• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Dergimize gönderilecek makale, tanıtım yazısı, vb tüm ürün sahiplerinin ORCID kayıtları ile başvurmaları TR-DİZİN'in kuralıdır. Orcid numarası olmayan yazarlarımıza dergimizde yer verilemeyeceğini saygılarımızla duyururuz.

  ***********


  100. İlhan Başgöz Özel Sayısı

  Önemli bir kavşak noktası olarak gördüğümüz Kasım-2019 yılında yayımlanacak ve ülkemizin yüz akı bilim insanlarından Prof.Dr.  İlhan Başgöz  adına yayımlanacak 100. özel sayımızda siz değerli (davetli) akademisyen, yazar ve  araştırmacılarımızın makale, eleştiri, değerlendirme içeriğindeki ürünleriyle  katkıda bulunmalarını  ümit etmekteyiz.

  Öte yandan 100. sayımızla birlikte dergimizin kurucusu ve halen Yayın Koordinatörü olan Sayın Metin Turan adına da bu sayıyla birlikte  özel bir ek yayımlayacağız. Bu ekte de Metin Turan konulu anı, değerlendirme  içerikli yazıların yer almasını dilemekteyiz.100. sayımızda bir eserinizle yer almakla ilgili kararınızı,30 Haziran 2019 tarihine kadar bildirmenizi; katkıda bulunmayı  onayladığınız takdirde eserinizi 30 Ağustos  2019 tarihine kadar dergimize iletmenizi istirham eder, saygılarımızı sunarız.

   


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


70 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2012-2

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Ülkü Kara Düzgün  
Türk Destanlarında Merkezi Kahraman Tipinin Tipolojisi Ss, 9
The Typology of Central Hero Type in Turkish Sagas

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Çarpar  
Çokkültürlü Bir Toplumda Antropolojinin Önemi Ss, 47
The Significance of Anthropology in a Multicultural Society

Özet | Abstract | Tam Metin |

G.Senem Gençtürk Hızal  
Kültürel Üretim Mekânlarında Bir Aracı: İhap Hulusi Görey Ss, 67
An Intermediator in the Spaces of Cultural Production: İhap Hulusi Görey

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürsen Topses  
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Kuramlarının Felsefi Temelleri Ss, 93
The Philosophical Bases of Guidance and Psychological Councelling Theories

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şeref Uluocak Cumhur Aslan  
Çanakkale Yöresi Yörüklerinin “Türkmen” Algısına Yönelik Bir Saha Çalışması Ss, 107
A Field Research on the Perception of the Yuruk in Çanakkale about the “Turkmen”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuz Baykara  
Şiga Naoya’nın “Manazuru” Öyküsü ile Halikarnas Balıkçısı’nın “Deniz Oğlu” Öyküsünün Karşılaştırmalı Yapısal ve Tematik Değerlendirmesi Ss, 123
Estimation of Siga Naoya’s “Manazuru” tale and Halikarnas Balıkçısı’s “Son of Sea” tale as Structural and Thematic

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuray Karaca  
Bilimin Rehberliğinde Değişimden Yana Olan Pozitivist Bir Düşünür: Mehmet Emin Erişirgil Ss, 145
Pozitivist Thinker Mehmet Emin Erişirgil who is Supporting Changes With Science Guide

Özet | Abstract | Tam Metin |

Müge Demir  
Gündelik Yaşamda Selamlaşma ve Yemek Görgü Kurallarının Toplumlardaki Farklılaşması Ss, 165
Diferentation of Greetings and Dining Etquette Rules in Societies

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Gözlü  
Geç Bronz Döneminde Kıbrıs-Myken (Akha) İlişkileri* Ss, 187
Cyprus-Mycenae Relations in Late Bronze Age

Özet | Abstract | Tam Metin |

Soyalp Tamçelik  
Kıbrıs’ta Kurulan Askeri İttifaklar ve Özellikleri Ss, 199
Military Alliances Established in Cyprus and Their Features

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr