• Duyurular
 • Submission

  Manuscript submission for our 2020 issues has 

  ended. Thank you for your interest.


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed. Derg,

  ----------------------------


  2020 sayıları

  2020 yılı sayılarımızın makale

  kabulü sona ermiştir.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


70 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2012-2

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Mustafa Çarpar  
Çokkültürlü Bir Toplumda Antropolojinin Önemi Ss, 47
The Significance of Anthropology in a Multicultural Society

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

G.Senem Gençtürk Hızal  
Kültürel Üretim Mekânlarında Bir Aracı: İhap Hulusi Görey Ss, 67
An Intermediator in the Spaces of Cultural Production: İhap Hulusi Görey

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Gürsen Topses  
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Kuramlarının Felsefi Temelleri Ss, 93
The Philosophical Bases of Guidance and Psychological Councelling Theories

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Şeref Uluocak Cumhur Aslan  
Çanakkale Yöresi Yörüklerinin “Türkmen” Algısına Yönelik Bir Saha Çalışması Ss, 107
A Field Research on the Perception of the Yuruk in Çanakkale about the “Turkmen”

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Oğuz Baykara  
Şiga Naoya’nın “Manazuru” Öyküsü ile Halikarnas Balıkçısı’nın “Deniz Oğlu” Öyküsünün Karşılaştırmalı Yapısal ve Tematik Değerlendirmesi Ss, 123
Estimation of Siga Naoya’s “Manazuru” tale and Halikarnas Balıkçısı’s “Son of Sea” tale as Structural and Thematic

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nuray Karaca  
Bilimin Rehberliğinde Değişimden Yana Olan Pozitivist Bir Düşünür: Mehmet Emin Erişirgil Ss, 145
Pozitivist Thinker Mehmet Emin Erişirgil who is Supporting Changes With Science Guide

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Müge Demir  
Gündelik Yaşamda Selamlaşma ve Yemek Görgü Kurallarının Toplumlardaki Farklılaşması Ss, 165
Diferentation of Greetings and Dining Etquette Rules in Societies

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ahmet Gözlü  
Geç Bronz Döneminde Kıbrıs-Myken (Akha) İlişkileri* Ss, 187
Cyprus-Mycenae Relations in Late Bronze Age

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ülkü Kara Düzgün  
Türk Destanlarında Merkezi Kahraman Tipinin Tipolojisi Ss, 9
The Typology of Central Hero Type in Turkish Sagas

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Soyalp Tamçelik  
Kıbrıs’ta Kurulan Askeri İttifaklar ve Özellikleri Ss, 199
Military Alliances Established in Cyprus and Their Features

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr