• Duyurular
 • Submission

  Manuscript submission for our 2020 issues has 

  ended. Thank you for your interest.


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed. Derg,

  ----------------------------


  2020 sayıları

  2020 yılı sayılarımızın makale

  kabulü sona ermiştir.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


77 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2014-1

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Barış İşçi Pembeci  
Kırgızistan Mezar Ziyaretleri Ss, 101-112
Mazar Worshıp in Kyrgyzstan

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Rezan KARAKAŞ  
Kültürel Bir Mekân Olarak Çermik Hamamı Ss, 9-20
Cermık Bath as a Cultural Venue

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ayfer Yılmaz  
Popüler Roman ve Melodram Kavramları Çerçevesinde Muazzez Tahsin Berkand ve Sarmaşık Gülleri Ss, 141-172
Muazzez Tahsin Berkand and Her Novel “Sarmaşık Gülleri” (The Ramblers) in Respect to the Terms Popular Novel And Melodrama

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Sedat Sever - Sedat Karagül  
Oğuz Tansel ’in Derleyip Yazdığı Masal Kitaplarında Yer Alan Sözvarlığı Öğelerinin İncelenmesi Ss, 173-188
The Examination of Vocabulary Elements Present in Fairy Tale Books Compiled and Written By Oguz Tansel

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Kara - Ersin Teres  
Türklerin Yaratılış Efsanesi ile Japonların Benzer Metinleri Arasındaki Benzer ve Paralel Noktalar Ss, 189-196
Some Similar and Parallel Points Between the Turkic Legendary “Creation” and Similar Texts of Japan

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Şebnem Atakan  
Vıcente Blasco Ibañez’in “Baharlar Açarken ” Adlı Romanında İlkbahar Ss, 197-204
The Spring in Vicente Blasco Ibañez ’s novel Between Orange Trees

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Johanna Drucker Çeviren: Melike Taşcıoğlu  
Yazılı Görüntü Sanatı Ss, 205-220
The Art of the Written Image

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hayrullah Kahya  
19. Yüzyıl Türkistan Şair ve Tarihçilerinden Mûnis Harezmî (1778- 1829) ve Eseri: Firdevsü’l-İkbâl Ss, 221-236
19th Century Turkestan Poet and Historian Munis Al-Khwarazmi (1778-1829) and His Work: Firdaws Al-Iqbal

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mustafa Kol  
Ortaçağda Lirik ve Modern Bir Şair: François Villon Ss, 237-248
François Villon: A Modern and Lyrical Poet in The Middle Ages

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Kurtuluş Kıymet  
Hitit Mitolojisinde Tanrıların Yer Altına İnişi Ss, 21-34
Descent to the Underworld of Gods in Hittite Mythology

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ayşe Yıldırım - Avdo Karataş  
Rüya Kardeşliği Ss, 35-56
Dream Fellowship

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Esra Özkaya  
Çukurova Türkülerinde Turaç Ss, 57-70
Turaç in Çukurova Folksongs

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Gülşah Yüksel Halıcı  
Gök Tanrı’nın Temsilcileri: Koruyucu Kuşlar Ss, 71-81
Represents of Sky God : Protective Birds

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mine Gözübüyük Tamer  
Kimlik/lerin Seyrine Bir Keşif Ss, 83-99
A Discovery to the Journey of Identity’s

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Bayram Durbilmez - Fatma Tekin  
Nevşehir Yöresi Yerleşim Adları Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 113-133
An Evaluation on Place Names in the Province of Nevşehir

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Devrim Topses  
Niyazi Berkes ve Baykan Sezer’in Sosyoloji Anlayışlarındaki Uygarlık Kavramının “Medeniyetler Çatışması” Kuramı Bağlamında Karşılaştırılması Ss, 135-142
Comparison of Niyazi Berkes and Baykan Sezer’s Understanding of Civilization in the Context of the Clash of Civilization Theory

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr