• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Dergimize gönderilecek makale, tanıtım yazısı, vb tüm ürün sahiplerinin ORCID kayıtları ile başvurmaları TR-DİZİN'in kuralıdır. Orcid numarası olmayan yazarlarımıza dergimizde yer verilemeyeceğini saygılarımızla duyururuz.

  ***********


  100. İlhan Başgöz Özel Sayısı

  Önemli bir kavşak noktası olarak gördüğümüz Kasım-2019 yılında yayımlanacak ve ülkemizin yüz akı bilim insanlarından Prof.Dr.  İlhan Başgöz  adına yayımlanacak 100. özel sayımızda siz değerli (davetli) akademisyen, yazar ve  araştırmacılarımızın makale, eleştiri, değerlendirme içeriğindeki ürünleriyle  katkıda bulunmalarını  ümit etmekteyiz.

  Öte yandan 100. sayımızla birlikte dergimizin kurucusu ve halen Yayın Koordinatörü olan Sayın Metin Turan adına da bu sayıyla birlikte  özel bir ek yayımlayacağız. Bu ekte de Metin Turan konulu anı, değerlendirme  içerikli yazıların yer almasını dilemekteyiz.100. sayımızda bir eserinizle yer almakla ilgili kararınızı,30 Haziran 2019 tarihine kadar bildirmenizi; katkıda bulunmayı  onayladığınız takdirde eserinizi 30 Ağustos  2019 tarihine kadar dergimize iletmenizi istirham eder, saygılarımızı sunarız.

   


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


77 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2014-1

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Rezan KARAKAŞ  
KÜLTÜREL BİR MEKÂN OLARAK ÇERMİK HAMAMI Ss, 9-20
Cermık Bath as a Cultural Venue

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kurtuluş Kıymet  
HİTİT MİTOLOJİSİNDE TANRILARIN YER ALTINA İNİŞİ Ss, 21-34
DESCENT TO THE UNDERWORLD OF GODS IN HITTITE MYTHOLOGY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Yıldırım Avdo Karataş  
RÜYA KARDEŞLİĞİ Ss, 35-56
Dream Fellowship

Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra Özkaya  
ÇUKUROVA TÜRKÜLERİNDE TURAÇ Ss, 57-70
Turaç In Çukurova Folksongs

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülşah Yüksel Halıcı  
GÖK TANRI’NIN TEMSİLCİLERİ: KORUYUCU KUŞLAR Ss, 71-81
Represents of Sky God : Protective Birds

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mine Gözübüyük Tamer  
KİMLİK/LERİN SEYRİNE BİR KEŞİF Ss, 83-99
A DISCOVERY TO THE JOURNEY OF IDENTITY’S

Özet | Abstract | Tam Metin |

Barış İşçi Pembeci  
Kırgızistan Mezar Ziyaretleri Ss, 101-112
Mazar Worshıp in Kyrgyzstan

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bayram Durbilmez Fatma Tekin**  
NEVŞEHİR YÖRESİ YERLEŞİM ADLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 113-133
AN EVALUATION ON PLACE NAMES IN THE PROVINCE OF NEVŞEHIR

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Devrim Topses  
NİYAZİ BERKES VE BAYKAN SEZER’İN SOSYOLOJİ ANLAYIŞLARINDAKİ UYGARLIK KAVRAMININ “MEDENİYETLER ÇATIŞMASI” KURAMI BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 135-142
COMPARISON OF NIYAZI BERKES AND BAYKAN SEZER’S UNDERSTANDING OF CIVILIZATION IN THE CONTEXT OF THE CLASH OF CIVILIZATION THEORY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayfer Yılmaz  
POPÜLER ROMAN VE MELODRAM KAVRAMLARI ÇERÇEVESİNDE MUAZZEZ TAHSİN BERKAND VE SARMAŞIK GÜLLERİ Ss, 141-172
MUAZZEZ TAHSIN BERKAND AND HER NOVEL “SARMAŞIK GÜLLERİ” (THE RAMBLERS) IN RESPECT TO THE TERMS POPULAR NOVEL AND MELODRAMA

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedat Sever Sedat Karagül  
Oğuz Tansel ’in Derleyip Yazdığı Masal Kitaplarında Yer Alan Sözvarlığı Öğelerinin İncelenmesi Ss, 173-188
THE EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS PRESENT IN FAIRY TALE BOOKS COMPILED AND WRITTEN BY OGUZ TANSEL

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Kara Ersin Teres**  
Türklerin Yaratılış Efsanesi ile Japonların Benzer Metinleri Arasındaki Benzer ve Paralel Noktalar Ss, 189-196
SOME SIMILAR AND PARALLEL POINTS BETWEEN THE TURKIC LEGENDARY “CREATION” AND SIMILAR TEXTS OF JAPAN

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şebnem Atakan  
Vıcente Blasco Ibañez’in “Baharlar Açarken ” Adlı Romanında İlkbahar Ss, 197-204
The Spring in Vicente Blasco Ibañez ’s novel Between Orange Trees

Özet | Abstract | Tam Metin |

Johanna Drucker Çeviren: Melike Taşcıoğlu**  
YAZILI GÖRÜNTÜ SANATI Ss, 205-220
The Art of the Written Image

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hayrullah Kahya  
19. YÜZYIL TÜRKİSTAN ŞAİR ve TARİHÇİLERİNDEN MÛNİS HAREZMÎ (1778- 1829) ve ESERİ: FİRDEVSÜ’L-İKBÂL Ss, 221-236
19th CENTURY TURKESTAN POET and HISTORIAN MUNIS AL-KHWARAZMI (1778-1829) and HIS WORK: FIRDAWS AL-IQBAL

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Kol  
ORTAÇAĞDA LİRİK VE MODERN BİR ŞAİR: FRANÇOİS VİLLON Ss, 237-248
FRANÇOIS VILLON: A MODERN AND LYRICAL POET IN THE MIDDLE AGES

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr