Sayı

108


Sayı
Prof.Dr.Metin Karadağ
Editör
Yrd.Doç.Dr. Mihican Aylanç
Ankara  2021
Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Berna Kurt  
Oryantal Dans, Kadın Deneyimleri, Sahne ve Dramaturji: Bir Araştırma Hikâyesi Ss, 977-972
Belly Dance, Women’s Experiences, Stage and Dramaturgy: A Research Story
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1971
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aslı Büyükokutan Töret  
Hekimlik Mesleğine İlk Geçiş Riti: Beyaz Önlük Giyme Ss, 993-1012
The First Rite of Transition to the Medical Profession: Wearing a White Coat
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1823
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Türkân Acar  
Kütahya İli Altıntaş İlçesi Halk Mimarisinden Örnekler: Köy Odaları Ss, 1013-1028
Examples From The Public Architecture of Altıntaş District of Kütahya Province: Village Rooms
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1747
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Pınar Tekin - Füsun Ataseven  
Metinlerarasılık Bağlamında Âşıklar: Anadolu’dan Avrupa’ya Âşıklık Ss, 1029-1044
Minstrels within the Context of Intertextuality: Minstrelsy from Anatolia to Europe
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1894
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Fatma Pınar Kuzu  
Şenlik’in Salman Bey ve Turnatel Hanım Hikâyesi'nin Bertnard'ın Anlatı İzlencesi Formülünde Okunması Ss, 1045-1058
Reading Şenlik's Story of Salman Bey and Turnatel Hanım in Bertnard's Narrative Curriculum Formula
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1951
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Erkan Aslan  
Animasyon (Çizgi Film) Tarihine Kültür Aktarımı Açısından Bir Bakış Ss, 1059-1074
A Look at the History of Animation (Cartoon) in Terms of Cultural Transfer
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1953
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Faruk Yücel - Nurdan Maral  
Çeviribilim ve Çeviri Olgusu Açısından İdeoloji Ss, 1109-1126
Translation Studies and Ideology in terms of Translation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1794
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nilgin Tanış Polat - Saniye Uysal Ünalan  
Alper Canıgüz’ün Kan ve Gül Romanı Örneğinde Çevirmen ve Dünyası Ss, 1109-1126
The Translator and His World in Alper Canıgüz’s Novel Kan ve Gül (Blood and Rose)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1617
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nurcihan Akhan - Didem Ardalı Büyükarman  
Oruç Aruoba'nın Haikuları Üzerine Yapısal Bir Deneme Ss, 1093-1108
A StructuralEssay on Oruç Aruoba's Haikus
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1767
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Neslihan Kadıköylü  
El Señor Presidente ve La Fiesta del Chivo Adlı Romanların Oluşumcu Yapısalcı Analizi Ss, 1139-1162
A Genetic Structuralist Analysis of the novels Mr. President and The Feast of the Goat
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1666
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Risma Margaretha Sinaga  
The Kinship Commodification of Local Ethnic in Lampung in Multicultural Relations Ss, 1163-1174
Çokkültürlü İlişkilerde Lampung'da Yerel Etniğin Akrabalık Metalaştırması
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1846
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Rauzat Abdullakhovna Kerimova -Izeta Vladimirovna Mamieva - Elmira Tamerlanovna Gutieva  
North Caucasian Poetry at the Turn of the Century end of the 20th – Beginning of the – 21st century Ss, 1175-1190
Kuzey Kafkasya Şiiri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1978
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mevlüt Özhan  
Karagöz Sanatçısı Orhan Kurt’la Söyleşi Ss, 1191-1210
Interview with Karagöz Artist Orhan Kurt

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nail Tan  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Türk Gölge Oyunu Perdesinde Mevlüt Özhan İzleri Ss, 1211-1214
Mevlut Ozhan

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hüseyin Ekrem Ulus  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Antik Mitlerde ve Modern Kültürde Kadın-Canavarlar: Zimmerman’in Yeni Bir Mitoloji Düşüncesi Ss, 1215-1220
Female Monsters in Antique Myths and Modern Thought: Zimmerman’s Idea of a New Mythology

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nükte Sevim Derdiçok  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Benim Sanat Hikayem: İzmir’de Yaşayan Geleneksel El Sanatları ve Sanatçıları Ss, 1221-1226
My Art Story: Traditional Handicrafts and Craftspeople in Izmir

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Erdem Akın Temel  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Kitap İncelemesi: Will Storr, Selfie Tutkusu Ss, 1227-1230
Book Review: Will Storr, Selfie

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aziz Şeker - Emre Özcan  
Yaşar Kemal’in Demirciler Çarşısı Cinayeti ve Yusufçuk Yusuf Romanlarında Hegemonik Erkeklik Ss, 1075-1092
Hegemonic Masculinity in Yaşar Kemal’s Demirciler Çarşısı Cinayeti and Yusufçuk Yusuf Novels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1875
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |