• Duyurular
 • Submission

  Manuscript submission for our 2020 issues has 

  ended. Thank you for your interest.


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed. Derg,

  ----------------------------


  2020 sayıları

  2020 yılı sayılarımızın makale

  kabulü sona ermiştir.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


61 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2010-1

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Aksu Bora  
Annesiz Kızlar: Modern Babaların Modern Kızları Ss, 7-15
Girls Without Mothers: Modern Daughters of Modern Fathers

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ç. Ceyhan Suvari  
Yezidi ve Alevi Ortak Mitosları Ss, 179-192
Sharıng mıths ın Yezıdısm and Alevısm

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Emrah Doğan  
Nijat Özön ve Türk Sinema Tarihyazıcılığı Ss, 193-212
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hatice Yeşildal**  
Türkiye’de 1960’larda Toplumsal Gerçekçi Sinemada Aile İdeolojisi: “Kocanın En Kötüsü Hiç Olmayanından Daha Iyidir” Ss, 213-226
Ideology of Family in Social Realist Cinema During 1960’s in Turkey: “The Worst Husband Is Better Than Nothing”

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Philip K. Hitti - S.Haluk Kortel  
Haçlı Seferlerinin Doğu Hıristiyanlığı Üzerindeki Etkileri Ss,
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Sevgi Kesim Güven - Altan Kar  
Medyanın Seyirlik Sunaklaro: Yarışma Programları Ss, 17-32
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tülay Çulha  
Kırım Karaylarının Halk Edebiyatı Kaynakları: “Mecumalar” Ss, 33-42
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aziz Gökçe  
Bünyesinde Art Veya Ön Damak /G/ Ünsüzü Bulunduran Yapım Eklerinin Eski Türkçeden Eski Anadolu Türkçesine Tarihsel Seyirleri Üzerine Ss, 43-72
Historical Development of Construction Affixes Which Include Prepalatal and Postpalatal “G” From Old Turkish to Old Anatolian Turkish

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Funda Selçuk Şirin  
Cumhuriyet İdeolojisinin Halka Benimsetilmesinde Kars Halkevi ve Doğuş Dergisinin Rolü (1933–1950) Ss, 73-104
The Role of The People’s Houses of Kars and the Periodical of Doğuş in Getting the Society Accept the Ideology of Republic

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tülin Arseven  
Benlikten Kaçışın Öyküsü: Abdullah Efendi’nin Rüyaları Ss, 105-120
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hürriyet Konyar  
Türkiye’de Küresel Medya ve Rock Müzik Kültürü İle Kurulan Küresel Kültürel Ortamlar Ss, 121-156


Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nihat Bayat  
Şiirde Anlatım ve İçeriğin Dilbilimsel Boyutları Ss, 157-168
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Gülay Karşıcı  
Müzik Türlerine İdeolojik Yaklaşım: 1970-1990 Yılları Arasındaki TRT Sansürü Ss, 169-178
An Ideological Approach to Music Genres: Censorship at TRT Between 1970-1990

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr