• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Dergimize gönderilecek makale, tanıtım yazısı, vb tüm ürün sahiplerinin ORCID kayıtları ile başvurmaları TR-DİZİN'in kuralıdır. Orcid numarası olmayan yazarlarımıza dergimizde yer verilemeyeceğini saygılarımızla duyururuz.

  ***********


  100. İlhan Başgöz Özel Sayısı

  Önemli bir kavşak noktası olarak gördüğümüz Kasım-2019 yılında yayımlanacak ve ülkemizin yüz akı bilim insanlarından Prof.Dr.  İlhan Başgöz  adına yayımlanacak 100. özel sayımızda siz değerli (davetli) akademisyen, yazar ve  araştırmacılarımızın makale, eleştiri, değerlendirme içeriğindeki ürünleriyle  katkıda bulunmalarını  ümit etmekteyiz.

  Öte yandan 100. sayımızla birlikte dergimizin kurucusu ve halen Yayın Koordinatörü olan Sayın Metin Turan adına da bu sayıyla birlikte  özel bir ek yayımlayacağız. Bu ekte de Metin Turan konulu anı, değerlendirme  içerikli yazıların yer almasını dilemekteyiz.100. sayımızda bir eserinizle yer almakla ilgili kararınızı,30 Haziran 2019 tarihine kadar bildirmenizi; katkıda bulunmayı  onayladığınız takdirde eserinizi 30 Ağustos  2019 tarihine kadar dergimize iletmenizi istirham eder, saygılarımızı sunarız.

   


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


61 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2010-1

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Aksu Bora  
ANNESİZ KIZLAR: MODERN BABALARIN MODERN KIZLARI Ss, 7-15
Girls Without Mothers: Modern Daughters of Modern Fathers

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevgi Kesim Güven Altan Kar**  
MEDYANIN SEYİRLİK SUNAKLARI: YARIŞMA PROGRAMLARI Ss, 17-32
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tülay Çulha  
KIRIM KARAYLARININ HALK EDEBİYATI KAYNAKLARI: “MECUMALAR” Ss, 33-42
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aziz Gökçe  
BÜNYESİNDE ART VEYA ÖN DAMAK /G/ ÜNSÜZÜ BULUNDURAN YAPIM EKLERİNİN ESKİ TÜRKÇEDEN ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNE TARİHSEL SEYİRLERİ ÜZERİNE Ss, 43-72
HISTORICAL DEVELOPMENT OF CONSTRUCTION AFFIXES WHICH INCLUDE PREPALATAL AND POSTPALATAL “G” FROM OLD TURKISH TO OLD ANATOLIAN TURKISH

Özet | Abstract | Tam Metin |

Funda Selçuk Şirin  
CUMHURİYET İDEOLOJİSİNİN HALKA BENİMSETİLMESİNDE KARS HALKEVİ VE DOĞUŞ DERGİSİNİN ROLÜ (1933–1950) Ss, 73-104
THE ROLE OF THE PEOPLE’S HOUSES OF KARS AND THE PERIODICAL OF DOĞUŞ IN GETTING THE SOCIETY ACCEPT THE IDEOLOGY OF REPUBLIC

Özet | Abstract | Tam Metin |

TÜLİN ARSEVEN  
BENLİKTEN KAÇIŞIN ÖYKÜSÜ: ABDULLAH EFENDİ’NİN RÜYALARI Ss, 105-120
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hürriyet Konyar  
TÜRKİYE’DE KÜRESEL MEDYA VE ROCK MÜZİK KÜLTÜRÜ İLE KURULAN KÜRESEL KÜLTÜREL ORTAMLAR Ss, 121-156


Özet | Abstract | Tam Metin |

Nihat Bayat  
ŞİİRDE ANLATIM VE İÇERİĞİN DİLBİLİMSEL BOYUTLARI Ss, 157-168
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülay Karşıcı  
MÜZİK TÜRLERİNE İDEOLOJİK YAKLAŞIM: 1970-1990 YILLARI ARASINDAKİ TRT SANSÜRÜ Ss, 169-178
AN IDEOLOGICAL APPROACH TO MUSIC GENRES: CENSORSHIP AT TRT BETWEEN 1970-1990

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ç. Ceyhan Suvari  
Yezidi ve Alevi Ortak Mitosları Ss, 179-192
Sharıng mıths ın Yezıdısm and Alevısm

Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrah Doğan  
NİJAT ÖZÖN VE TÜRK SİNEMA TARİHYAZICILIĞI Ss, 193-212
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice Yeşildal**  
TÜRKİYE’DE 1960’LARDA TOPLUMSAL GERÇEKÇİ SİNEMADA AİLE İDEOLOJİSİ: “Kocanın en kötüsü hiç olmayanından daha iyidir” Ss, 213-226
IDEOLOGY OF FAMILY in SOCIAL REALIST CINEMA DURING 1960’s in TURKEY: “The Worst Husband is Better Than Nothing”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Philip K. Hitti - S.Haluk Kortel  
HAÇLI SEFERLERİNİN DOĞU HIRİSTİYANLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Ss,
-

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr