• Duyurular
 • İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***


61 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2010-1

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Aksu Bora  
Annesiz Kızlar: Modern Babaların Modern Kızları Ss, 7-15
Girls Without Mothers: Modern Daughters of Modern Fathers

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ç. Ceyhan Suvari  
Yezidi ve Alevi Ortak Mitosları Ss, 179-192
Sharıng mıths ın Yezıdısm and Alevısm

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Emrah Doğan  
Nijat Özön ve Türk Sinema Tarihyazıcılığı Ss, 193-212
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hatice Yeşildal**  
Türkiye’de 1960’larda Toplumsal Gerçekçi Sinemada Aile İdeolojisi: “Kocanın En Kötüsü Hiç Olmayanından Daha Iyidir” Ss, 213-226
Ideology of Family in Social Realist Cinema During 1960’s in Turkey: “The Worst Husband Is Better Than Nothing”

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Philip K. Hitti - S.Haluk Kortel  
Haçlı Seferlerinin Doğu Hıristiyanlığı Üzerindeki Etkileri Ss,
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Sevgi Kesim Güven - Altan Kar  
Medyanın Seyirlik Sunaklaro: Yarışma Programları Ss, 17-32
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tülay Çulha  
Kırım Karaylarının Halk Edebiyatı Kaynakları: “Mecumalar” Ss, 33-42
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aziz Gökçe  
Bünyesinde Art Veya Ön Damak /G/ Ünsüzü Bulunduran Yapım Eklerinin Eski Türkçeden Eski Anadolu Türkçesine Tarihsel Seyirleri Üzerine Ss, 43-72
Historical Development of Construction Affixes Which Include Prepalatal and Postpalatal “G” From Old Turkish to Old Anatolian Turkish

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Funda Selçuk Şirin  
Cumhuriyet İdeolojisinin Halka Benimsetilmesinde Kars Halkevi ve Doğuş Dergisinin Rolü (1933–1950) Ss, 73-104
The Role of The People’s Houses of Kars and the Periodical of Doğuş in Getting the Society Accept the Ideology of Republic

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tülin Arseven  
Benlikten Kaçışın Öyküsü: Abdullah Efendi’nin Rüyaları Ss, 105-120
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hürriyet Konyar  
Türkiye’de Küresel Medya ve Rock Müzik Kültürü İle Kurulan Küresel Kültürel Ortamlar Ss, 121-156


Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nihat Bayat  
Şiirde Anlatım ve İçeriğin Dilbilimsel Boyutları Ss, 157-168
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Gülay Karşıcı  
Müzik Türlerine İdeolojik Yaklaşım: 1970-1990 Yılları Arasındaki TRT Sansürü Ss, 169-178
An Ideological Approach to Music Genres: Censorship at TRT Between 1970-1990

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook