Sayı

61


Sayı
Prof.Dr.Metin Karadağ
Editör

Ankara  2010
Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Aksu Bora  
Annesiz Kızlar: Modern Babaların Modern Kızları Ss, 7-15
Girls Without Mothers: Modern Daughters of Modern Fathers

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ç. Ceyhan Suvari  
Yezidi ve Alevi Ortak Mitosları Ss, 179-192
Sharıng mıths ın Yezıdısm and Alevısm

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Emrah Doğan  
Nijat Özön ve Türk Sinema Tarihyazıcılığı Ss, 193-212
-

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hatice Yeşildal**  
Türkiye’de 1960’larda Toplumsal Gerçekçi Sinemada Aile İdeolojisi: “Kocanın En Kötüsü Hiç Olmayanından Daha Iyidir” Ss, 213-226
Ideology of Family in Social Realist Cinema During 1960’s in Turkey: “The Worst Husband Is Better Than Nothing”

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Philip K. Hitti - S.Haluk Kortel  
Haçlı Seferlerinin Doğu Hıristiyanlığı Üzerindeki Etkileri Ss,
-

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Sevgi Kesim Güven - Altan Kar  
Medyanın Seyirlik Sunaklaro: Yarışma Programları Ss, 17-32
-

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tülay Çulha  
Kırım Karaylarının Halk Edebiyatı Kaynakları: “Mecumalar” Ss, 33-42
-

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aziz Gökçe  
Bünyesinde Art Veya Ön Damak /G/ Ünsüzü Bulunduran Yapım Eklerinin Eski Türkçeden Eski Anadolu Türkçesine Tarihsel Seyirleri Üzerine Ss, 43-72
Historical Development of Construction Affixes Which Include Prepalatal and Postpalatal “G” From Old Turkish to Old Anatolian Turkish

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Funda Selçuk Şirin  
Cumhuriyet İdeolojisinin Halka Benimsetilmesinde Kars Halkevi ve Doğuş Dergisinin Rolü (1933–1950) Ss, 73-104
The Role of The People’s Houses of Kars and the Periodical of Doğuş in Getting the Society Accept the Ideology of Republic

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tülin Arseven  
Benlikten Kaçışın Öyküsü: Abdullah Efendi’nin Rüyaları Ss, 105-120
-

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hürriyet Konyar  
Türkiye’de Küresel Medya ve Rock Müzik Kültürü İle Kurulan Küresel Kültürel Ortamlar Ss, 121-156


Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nihat Bayat  
Şiirde Anlatım ve İçeriğin Dilbilimsel Boyutları Ss, 157-168
-

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Gülay Karşıcı  
Müzik Türlerine İdeolojik Yaklaşım: 1970-1990 Yılları Arasındaki TRT Sansürü Ss, 169-178
An Ideological Approach to Music Genres: Censorship at TRT Between 1970-1990

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |