• Duyurular
 • İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***


107 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı
Mihrican Aylanç

Ankara  2021-3

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Seval Şahin  
Bilge Karasu'nun Apokaliptik Bir Anlatısı: İncitmebeni Ss, 649-660
An Apocalytic Narrative of Bilge Karasu: İncitmebeni (Don’t-hurt-me)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1540
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Kubilay Aktulum  
Bir Çözümleme Yöntemi Olarak Sanatta Göstergelerarasılık Ss, 661-686
The Intersemiotics as a Method of Art Analysis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1850
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Meral Demiryürek  
Orhan Hançerlioğlu’nun İnsansız Şehir’inde Köylüler ve Kentliler Ss, 687-704
Townspeople and Peasants in the Unmanned City by Orhan Hancerlioglu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1693
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tülin Arseven  
Halikarnas Balıkçısı’nda Deniz Motifleri ve Poseidon Ss, 705-721
Sea Motifs and Poseidon in The Fisherman of Halicarnassus’ Works
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1746
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Elif Gürsoy  
Türk Halk Mimarisi Örneklerinden Gediz (Kütahya) Köy Odaları Ss, 771-798
Examples of Turkish Folk Architecture Gediz (Kütahya) Village Rooms
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1557
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Cemalettin Yavuz  
“Bindiği dalı kesmek”: Türk Dünyası Folklorunda Eş ve Benzer Yaratmalara Nasıl Yaklaşılmalı? Ss, 749-770
“Man Sitting on Branch of Tree Cuts it off”: How to Approach to Variations in Folklore of Turkic World
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1591
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Kutlu - Leila Kutlu  
Ölü Gömme Gelenekleri Bağlamında Berel Kurganları Ss, 771-798
Berel Kurgans within the Context of Funeral Rites
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1602
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aysun Ezgi Yılmaz  
İftarlık Gazoz Filmi Örneğinde Sinemada Kültür Koruma Yaklaşımları Ss, 799-812
Cultural Preservation Approaches in the Cinema: The Case Study of the Movie Iftarlık Gazoz
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1692
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Adil Çelik  
Kültürel Şizofreniden Üretilen Mizah: “Aşkımızın Meyvesi Aytek”* Ss, 813-838
The Humor Produced from Cultural Schizophrenia: “Aşkımızın Meyvesi Aytek”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1413
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Özge Altıntaş  
Popüler Edebiyatta Çeviri Yoluyla Milli Kimlik İnşası: İlk Türk Popüler Eserler Üzerine Betimleyici Bir Çalışma Ss, 839-856
Constructing a National Identity through Translation in Popular Literature: A Descriptive Study on the First Turkish Popular Novels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1613
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Duygu Kankaytsın  
Batı Düşüncesinde Doğu İmgesi: Jonas Hassen Khemiri’nin İstila! Oyunu Ss, 857-872
The Image of the East in Western Thought: The Play Invasion! By Jonas Hassen Khemiri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1844
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ayşe Tomat Yılmaz  
Fatima Bakhaï’nin Dounia Adlı Romanında Osmanlı İmparatorluğu Dönemindeki Cezayirli Kadınlar Ss, 873-884
Algerian Women in the Ottoman Empire Period in Fatima Bakhaï's Novel Entitled Dounia
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1796
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Alparslan Oymak  
Türk ve Batı Edebiyatında Çingene İnançları Ss, 885-904
Gypsy Beliefs in Turkish and Western Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1699
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Figen Kanbir  
Siirt Kenti Yöresel Yemek Kültüründe Büryan: Bahattin Büryan Sarayı Örneği Ss, 905-925
Büryan in Local Food Culture of the Siirt City: Case of Bahattin Büryan Sarayı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1546
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Devrim Çetin Güven  
How has the Nobel Prize Affected the Canonisation of Japanese Literature? Ss, 927-942
How has the Nobel Prize Affected the Canonisation of Japanese Literature?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1781
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Günel Seferova  
Cafer Ramzi Ismailzadeh’in Şiir Yaratıcılığı Ss, 943-954
Jafar Ramzi Ismailzadeh’s Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1542
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hande Birkalan-Gedik  
İlhan Başgöz'ün Ardından Ss, 995-958


Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Süheyla Sarıtaş  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Sıfır Atık: Tüketim Kültürü ve Gıda İsrafı Ss, 959-962
Zero Waste: Consumption Culture and Food Waste

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ozan Uştuk  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Romani Communities And Transformative Change: A New Social Europe Ss, 963-968
Romani Communities And Transformative Change: A New Social Europe

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Çiğdem Sema Sırma  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Yirmi Beş Yıl Sonra Dörtdivan Dörtdivan’da Değişme Değişime Uyum ve Direnç Bir Yeniden Ziyaret / Revisit Çalışması Ss, 969-975
Yirmi Beş Yıl Sonra Dörtdivan Dörtdivan’da Değişme Değişime Uyum ve Direnç Bir Yeniden Ziyaret / Revisit Çalışması

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook