Sayı

115


Sayı
Yrd.Doç.Dr. Mihrican Aylanç
Editör

Ankara  2023
Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Umay Günay  
Türk Masallarına Propp Metodunun Uygulanışı Ss, 605-622
Application of the Propp Method in Turkish Tales
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2494
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Melike Üzüm - Nurettin Demir - Kadim Polat  
Türkçe Dil Bilgisel Kanıtsalların Kurgusal Anlatıda Kullanımı ve İngilizceye Çevirisi: “Benim Adım Kırmızı” Örneği Ss, 623-646
The Appearance of Turkish Grammatical Evidentials in Fictional Narratives and Their Translation into English: The Case of “My Name is Red”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2502
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Aça  
Kitâb-ı Dedem Korkut Anlatılarını Anaerkil Düzen Temelinde Okumak Ss, 647-669
Reading The Kitâb-ı Dedem Qorqut Narratives on The Basis of Matriarchal Social Order
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2476
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Akif Duman  
Billur Köşk ve Grimm Masalları Örnekleminde Masalın Karşı Öznesinin Koşulluluk Bakımından Analizi Ss, 669-690
Analysis of the Story’s Opponent in Terms of Conditionality in the Sample of Billur Koschk Fairy Tales and Grimm’s Fairy Tales
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2465
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nazire Erbay  
Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Kadının Ada/Kule Tutsaklığı: Rapunzel, Kız Kulesi, Hurşid ü Ferahşad Ss, 691-706
From The Oral Culture To The Wrıtten Woman’s Island/Tower Captıvıty: Rapunzel, Maiden’s Tower, Hurşid ü Ferahşad
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2384
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Bünyamin Aydemir  
Kent – Bellek - Sanat Ekseninde Geçmişten Günümüze Erzurum'da Tiyatro Ss, 707-728
Theater in Erzurum from the Past to the Present on the Axis Of City - Memory - Art
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2410
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Macit Balık  
Boş Zamanlar’ın Dedikodusu: Cemil Kavukçu’nun Öykülerinde Bellek, Taşra ve Can Sıkıntısı Ss, 729-746
Gossip of Spare Times: Memory, Province, and Boredom in Stories by Cemil Kavukçu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2515
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Erhan Solmaz - Muharrem Feratan  
Türk Kılıç Dansları Ss, 747-766
Turkish Sword Dances
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2405
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ümüt Akagündüz  
Kanaryalar ve Son Dönem Osmanlı Kültür Hayatındaki Yerleri Ss, 767-790
Canaries and Their Role in the Late Ottoman Cultural Life
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2414
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ülkü Sevim Şen - Mehmet Yücesoy - Yavuz Şen  
Gelenekselden Küreselleşmeye Mardin Müziğinin Dünü ve Bugünü Ss, 791-812
The Past and Present of Mardin’s Music from Traditional to Globalizatio
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2432
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Gülhanım Bihter Yetkin  
Sosyolojik Edebiyat Eleştirisi Bağlamında Patografik Söylem Türü Olarak “Hekim Nesri”: Andrey Şlyahov Klinik S… Ss, 813-832
“Physician’s Prose Writings” as a Pathographic Discourse in the Context of Sociological Literary Criticism: Andrey Shlyahov’s Clinic S…
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2425
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Birsel Sağıroğlu  
Yokluğun Yüceltilmesi ve Kendiliğin Nesneleşmesi Üzerine Bir Tartışma: “Adem Kasidesi” Ss, 833-849
A Discussion on the Glorification of Absence and the Objectification of the Self: “Adem Kasidesi”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2361
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Emine Şentürk  
Sevgi Soysal’ın Tante Rosa ve Jeanette Winterson’ın Vişnenin Cinsiyeti Eserlerinde İğrenç (abject) ve Grotesk Kadın İmgesi Ss, 849-868
Image of the Abject and Grotesque Woman in Tante Rosa by Sevgi Soysal and Sexing the Cherry by Jeanette Winterson
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2433
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Berkay Üstün  
Speculative Fiction and Pattern Recognition: Narrative Models for a Retrained Intuition Ss, 869-886
Spekülatif Kurmaca ve Örüntü Tanıma: Sezgiyi Eğitmenin Anlatısal Modelleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2396
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Fatma Kalpaklı  
The Otherness in Kamila Shamsie’s Home-Fire Ss, 887-900
Kamile Şemsi’nin Yuvamıza Düşen Ateş (2017) Adlı Romanında Ötekilik
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2430
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Halit Alkan  
A Stylistic Approach to Thomas Campion’s "There Is a Garden in Her Face" Ss, 901-912
Thomas Campion’ın Yüzü Bir Gül Bahçesi’ne Biçembilimsel Bir Yaklaşım
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2402
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Arya Pageh Wibawa - Imam Santosa - Setiawan Sabana - Achmad Haldani Destiarmand  
The Poleng Motifs in Balinese Women's Clothing Ss, 913-932
Bali Kadın Giyiminde Poleng Motifleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2431
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hasan Savaş  
Türklerde Gerontokratik Yapı ve Bu Yapının Oğuz Kağan Destanı’nda Görünümü Ss, 933-946
Gerontocratic Structure in Turks and Its Appearance in the Oghuz Khan Epic
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2412
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ozan Uştuk - Yasemin Özcan Gönülal  
İzmir’in Bir Dağ Köyü: Yamanlar ve Yamanlar Yörükleri Üzerine Etnotarihsel Bir İnceleme Ss, 945-966
A Mountain Village of İzmir: An Ethnohistorical Study of Yamanlar and the Yamanlar Yuruks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2394
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Serpil Aygün Cengiz - Dilek İşler Hayırlı  
Söyleşi Ss, 967-1000
Talking about Autoethnography and Narratives: An Interview with Carolyn Ellis and Arthur Bochner

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Kâzım Tolga Gürel  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Williams, Raymond (1993) Kültür. Çev. Suavi Aydın, Ss, 1001-1005
Book Review

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |