• Duyurular
 • İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***


90 Sayı

2008 yılından itibaren Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi tarafından yayın hakları alınan derg

Editör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı
UKÜ Ön Denetim Kurulu

Ankara  2017-2

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Hanife Nâlân Genç  
Hiç Yaşamamış Hep Yaşayacak İki Kadın: Emma ve Seniha Ss, 13-36 Ss, 13-36
Two Women, Who Have Never Lived and Who Will Live Forever: Emma And Seniha

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tülin Arseven  
Türk Harf Devriminin Kültürel Temelleri Ss, 167-182
Cultural Foundations of the Turkish Alphabet Reform

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Rabiye Erenoğlu Rana Can - Hatice Tambağ - Şengül Akdeniz  
Kırsal Alandaki Kadınların Doğum-Doğum Sonu Dönemle Ilgili Geleneksel Uygulamaları: Karaksi Örneği Ss, 183-217
Birth-the Postpartum Period Regarding Traditional Applications of Women in Rural Areas: The Example Karaksi

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Eylem Güzel - Nazan Oskay  
Tunceli Yöresine Ait Örme ve Tığ İşi Örnekleri Ss, 197-213
Knittin G and Crochet Samples of Tunceli Region

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ozan Eren  
Yüce Hissi ve Minör Edebiyatta Kimlik Oluşumu Üzerinden “İhtiyar Adam ve Deniz” ile “Avından El Alan” Yapıtlarının Karşılaştırılması Ss, 215-229
The Sublime and the Creation of Identity in Minor Literature in a Comparison of “The Old Man and The Sea” and “The Prey”

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nevin Akkaya  
Kıbrıs Türk Masallarında Değerler Ss, 231-244
Values of the Turkish Cypriot Tales

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Feza Tansuğ  
Sibirya’da Türk Musikisi Üzerine Yazınsal Bir İnceleme Ss, 37-48
A Bibliograhic Survey of Siberian Literature on Turkic Music

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Ali Yolcu - Mehmet Aça  
Folklorda Örtük ce Bozuk İşlev Ss, 47-58
Latent Function and Dysfunction in Folklore

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Seval Kasımoğlu  
Şehriyar’ın Bin Bir Masal Gecesi Balinanın Karnı Sembolünün Bir Örneği Olarak Masal Diyarı Ss, 59-72
Shahryar’s 1001 Tale Nights the Tale Land as an Example of the Symbol of the Belly of the Whale

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ayşe Ulusoy Tunçel  
Eşikte Duran Bir Roman: “Aydaki Adam Tanpınar” Ss, 73-93
A Novel Standing on the Verge: “Aydaki Adam Tanpınar”

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Esin Kumlu  
Kadın Bedeninin Hafıza Üzerinden Tefsir Edilişi: Sessiz Direnişin Chopin ve Hawthorne Üzerinden Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Ss, 95-110
Explicating Female Body As a Geography of Memory: The Comparative Silent Rebellion of the Psyche in Chopin and Hawthorne

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Gökay Durmuş  
Peyami Safa’nın Romanlarında Savaş Ss, 111-132
War Win Peyami Safa’s Novels

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aslı Büyükokutan Töret  
Geleneksel Doğuma Hazırlık Uygulamalarının Günümüz Kent Toplumuna Evrimine Bir Örnek: “Bebek Kutlama Partisi” Ss, 133-150
A Case of the Evolution of the Traditional Preparation Practices for Birth to Today’s Urban Society: “Baby Showers”

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Fatma Dore  
Jean Valjean’in İkilemi ve Faydacı Etik Ss, 151-166
Jean Valjean’s Dilemma and Utilitarian Ethics

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook