• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Dergimize gönderilecek makale, tanıtım yazısı, vb tüm ürün sahiplerinin ORCID kayıtları ile başvurmaları TR-DİZİN'in kuralıdır. Orcid numarası olmayan yazarlarımıza dergimizde yer verilemeyeceğini saygılarımızla duyururuz.

  ***********


  100. İlhan Başgöz Özel Sayısı

  Önemli bir kavşak noktası olarak gördüğümüz Kasım-2019 yılında yayımlanacak ve ülkemizin yüz akı bilim insanlarından Prof.Dr.  İlhan Başgöz  adına yayımlanacak 100. özel sayımızda siz değerli (davetli) akademisyen, yazar ve  araştırmacılarımızın makale, eleştiri, değerlendirme içeriğindeki ürünleriyle  katkıda bulunmalarını  ümit etmekteyiz.

  Öte yandan 100. sayımızla birlikte dergimizin kurucusu ve halen Yayın Koordinatörü olan Sayın Metin Turan adına da bu sayıyla birlikte  özel bir ek yayımlayacağız. Bu ekte de Metin Turan konulu anı, değerlendirme  içerikli yazıların yer almasını dilemekteyiz.100. sayımızda bir eserinizle yer almakla ilgili kararınızı,30 Haziran 2019 tarihine kadar bildirmenizi; katkıda bulunmayı  onayladığınız takdirde eserinizi 30 Ağustos  2019 tarihine kadar dergimize iletmenizi istirham eder, saygılarımızı sunarız.

   


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


90 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı
UKÜ Ön Denetim Kurulu

Ankara  2017-2

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Hanife Nâlân Genç  
HİÇ YAŞAMAMIŞ HEP YAŞAYACAK İKİ KADIN: EMMA VE SENİHA Ss, 13-36
TWO WOMEN, WHO HAVE NEVER LIVED AND WHO WILL LIVE FOREVER: EMMA AND SENİHA

Özet | Abstract | Tam Metin |

Feza Tansuğ  
SİBİRYA’DA TÜRK MUSİKİSİ ÜZERİNE YAZINSAL BİR İNCELEME Ss, 37-48
A BIBLIOGRAHIC SURVEY OF SIBERIAN LITERATURE ON TURKIC MUSIC

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Ali Yolcu Mehmet Aça  
FOLKLORDA ÖRTÜK VE BOZUK İŞLEV Ss, 47-58
LATENT FUNCTION and DYSFUNCTION In FOLKLORE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Seval Kasımoğlu  
ŞEHRİYAR’IN BİN BİR MASAL GECESİ BALİNANIN KARNI SEMBOLÜNÜN BİR ÖRNEĞİ OLARAK MASAL DİYARI Ss, 59-72
SHAHRYAR’S 1001 TALE NIGHTS THE TALE LAND AS AN EXAMPLE OF THE SYMBOL OF THE BELLY OF THE WHALE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Ulusoy Tunçel  
EŞİKTE DURAN BİR ROMAN: “AYDAKİ ADAM TANPINAR” Ss, 73-93
A NOVEL STANDING ON THE VERGE: “AYDAKI ADAM TANPINAR”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Esin Kumlu  
KADIN BEDENİNİN HAFIZA ÜZERINDEN TEFSİR EDİLİŞİ: SESSİZ DİRENİŞİN CHOPIN VE HAWTHORNE ÜZERİNDEN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ Ss, 95-110
EXPLICATING FEMALE BODY AS A GEOGRAPHY OF MEMORY: THE COMPARATIVE SILENT REBELLION OF THE PSYCHE IN CHOPIN AND HAWTHORNE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökay Durmuş  
PEYAMİ SAFA’NIN ROMANLARIN DA SAVAŞ Ss, 111-132
WAR WIN PEYAMI SAFA’S NOVELS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aslı Büyükokutan Töret  
GELENEKSEL DOĞUMA HAZIRLIK UYGULAMALARININ GÜNÜMÜZ KENT TOPLUMUNA EVRİMİNE BİR ÖRNEK: “BEBEK KUTLAMA PARTİSİ” Ss, 133-150
A CASE OF THE EVOLUTION OF THE TRADITIONAL PREPARATION PRACTICES FOR BIRTH TO TODAY’S URBAN SOCIETY: “BABY SHOWERS”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Dore  
JEAN VALJEAN’IN İKILEMI VE FAYDACI ETIK Ss, 151-166
JEAN VALJEAN’S DILEMMA AND UTILITARIAN ETHICS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tülin Arseven  
TÜRK HARF DEVRİMİNİN KÜLTÜREL TEMELLERİ Ss, 167-182
CULTURAL FOUNDATIONS OF THE TURKISH ALPHABET REFORM

Özet | Abstract | Tam Metin |

Rabiye Erenoğlu Rana Can Hatice Tambağ Şengül Akdeniz  
KIRSAL ALANDAKİ KADINLARIN DOĞUM-DOĞUM SONU DÖNEMLE İLGİLİ GELENEKSEL UYGULAMALARI: KARAKSİ ÖRNEĞİ Ss, 183-217
BIRTH-THE POSTPARTUM PERIOD REGARDING TRADITIONAL APPLICATIONS OF WOMEN IN RURAL AREAS: THE EXAMPLE KARAKSI

Özet | Abstract | Tam Metin |

Eylem Güzel Nazan Oskay  
TUNCELİ YÖRESİNE AİT ÖRME VE TIĞ İŞİ ÖRNEKLERİ Ss, 197-213
KNITTIN G AND CROCHET SAMPLES OF TUNCELI REGION

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ozan Eren  
YÜCE HİSSİ VE MİNÖR EDEBİYATTA KİMLİK OLUŞUMU ÜZERİNDEN “İHTİYAR ADAM VE DENİZ” İLE “AVINDAN EL ALAN” YAPITLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 215-229
THE SUBLIME AND THE CREATION OF IDENTITY IN MINOR LITERATURE IN A COMPARISON OF “THE OLD MAN AND THE SEA” AND “THE PREY”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nevin Akkaya  
KIBRIS TÜRK MASALLARINDA DEĞERLER Ss, 231-244
VALUES OF THE TURKISH CYPRIOT TALES

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr