• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Dergimize gönderilecek makale, tanıtım yazısı, vb tüm ürün sahiplerinin ORCID kayıtları ile başvurmaları TR-DİZİN'in kuralıdır. Orcid numarası olmayan yazarlarımıza dergimizde yer verilemeyeceğini saygılarımızla duyururuz.

  ***********


  100. İlhan Başgöz Özel Sayısı

  Önemli bir kavşak noktası olarak gördüğümüz Kasım-2019 yılında yayımlanacak ve ülkemizin yüz akı bilim insanlarından Prof.Dr.  İlhan Başgöz  adına yayımlanacak 100. özel sayımızda siz değerli (davetli) akademisyen, yazar ve  araştırmacılarımızın makale, eleştiri, değerlendirme içeriğindeki ürünleriyle  katkıda bulunmalarını  ümit etmekteyiz.

  Öte yandan 100. sayımızla birlikte dergimizin kurucusu ve halen Yayın Koordinatörü olan Sayın Metin Turan adına da bu sayıyla birlikte  özel bir ek yayımlayacağız. Bu ekte de Metin Turan konulu anı, değerlendirme  içerikli yazıların yer almasını dilemekteyiz.100. sayımızda bir eserinizle yer almakla ilgili kararınızı,30 Haziran 2019 tarihine kadar bildirmenizi; katkıda bulunmayı  onayladığınız takdirde eserinizi 30 Ağustos  2019 tarihine kadar dergimize iletmenizi istirham eder, saygılarımızı sunarız.

   


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


92 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı
UKÜ Ön Denetim Kurulu

Ankara  2017-4

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Mehmet Ali Yolcu Mehmet Aça  
YAPISAL İŞLEVSELCİLİK AÇISIN DAN FOLKLORDA DEĞİŞME VE İŞLEVSEL ZORUNLULU KLAR MODELİ Ss, 13-28
THE CHANGE AND FUN CTIONAL IMPERATIVES MODEL in FOLKLORE FOR STRU CTUR AL FUN CTIONALI SM

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cihangir Kızılözen Gülcan Kızılözen  
DEDEM KORKUT KİTABI’NIN YAZILDIĞI GİBİ OKUNMASI VE SÖZLÜ FORMÜL KURAMI Ss, 29-39
READIN G THE BOOK OF DEDEM KORKUT AS IT WAS WRI TTEN AND ORAL FORMUL AIC HYPOTHESIS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Harika Zöhre Eryılmaz  
EFSANEVİ ANL ATIMLARIN POPÜLER KÜLTÜR VE GÖSTERİM METODOLOJİSİNDEKİ YERİ: OSTENSİON Ss, 41-48
THE PLACE OF LEGENDARY EXPRESSIONS in POPUL AR CUL TUR E AND DISPLAY METHODOLOGY: OSTENSION

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülin Öğüt Eker  
MİZAH, TANRI ’DAN BİR ARMAĞAN MI YOKSA ŞEYTANIN GETİRDİĞİ BİR CEZA YÖNTEMİ Mİ? SOSYAL NORMLARIN CEZALANDIR MA YAPTIRI MI BOYUTUN DA AMERİ-KAN KÜLTÜRÜNDE ‘SOSYAL CEZA OLARAK GÜLME’ Ss, 49-62
IS HUMOR A GIFT FROM GOD OR A WAY OF PUNISHMENT FROM SATAN? ‘LAUGHTER AS A SOCIAL PUNI SHMENT’ AS A SANCTION OF PUNISHMENT OF SOCIAL NORMS IN AMERICAN CULTUR E

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülden Sarı  
NECÂTÎ BEY’İN “GÜL” REDİFLİ KASÎDESİNDE İNSAN-TABİAT İLİŞKİSİ Ss, 63-78
NECATI BEY'S “ROSE” RHYMED PRAISE OF THE HUMAN-NATURE RELATIONSHIP

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Metin Büyükkarakaya  
TEPECİK-ÇİFTLİK NEOLİTİK TOPLULUĞUNUN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Ss, 79-98
DEMOGRAPHICAL CHARACTERI STICS OF TEPECİK-ÇİFTLİK NEOLITHIC POPULATION

Özet | Abstract | Tam Metin |

Suzan D. Canhasİ  
VIÇITIRIN EVLENME TÖRENLERİ VE DÜĞÜN ÂDETLERİ Ss, 99-120
THE CUSTOMS OF WEDDIN G AND MARRI AGE AGE CEREMONI ES IN VUSHTRRI

Özet | Abstract | Tam Metin |

Esin Kumlu  
KAHRAMAN’DAN VAH AMAN’A GİDEN YOLCULUK: Ss, 121-139
THE SPIRI TUAL JOURN EY FROM THE HERE TO OH DEAR!

Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem Şenyıldız  
SAVAŞA KATIL AN YABANCI YAZARLARIN GÖZÜNDEN İSPANYOL İÇ SAVAŞI Ss, 141-154
THE SPANISH CIVIL WAR THROUGH THE EYES OF FOREIGN AUTHORS WHO PARTICIPATED IN THE WAR

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice Köroğlu Türközü  
HAN YONĞ UN (???)’UN ŞİİRL ERİNDE “SEVGİLİ-YÂR(NİM-?)”KAVRAMI ÜZERİNE BİR DEĞERL ENDİRME Ss, 155-166
AN EVALU ATION OF THE "LOVE-LOVER (?)" CONCEPT IN HAN YONG UN ’S POEMS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bülent Ayyıldız  
CARLO CASSOLA’NIN YALNIZLIĞI VE IL TAGLIO DEL BOSCO Ss, 167-179
LONELINESS OF CARLO CASSOLA AND IL TAGLIO DEL BOSCO

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevgi Ilıca  
RUS EDEBİYATINDA İMGECİLİK Ss, 181-194
IMAGINISM IN RUSSIAN LITERATURE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Banu Mustan Dönmez  
MÜZİK EĞİTİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: HÜMANİST FELSEFENİN MÜZİK EĞİTİMİ AÇISIN DAN ÖNEMİ Ss, 195-208
NEW APPROACHES in MUSIC EDUCATION: THE IMPORTANCE of HUMANIST PHILOSOPHY for MUSIC EDUCATION

Özet | Abstract | Tam Metin |

Asena Elif Akgül  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Journal of American Folklore / Amerikan Folklor Dergisi Ss, 235-240
Journal of American Folklore

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr