Search

Murat Karakoç
Paleolitik Çağda Mezarlar ve Ölüm Kavram , ss. 173-194
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Murat Devrim Dirlikyapan
Nevşehirli Âşık Ahmet’in Yaşamı ve Şiiri Üzerine , ss. 207-226
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Murat Cem Demir
Kriminoloji Teorileri ile Beyoğlu Rapsodisi’ne Dokunuş , ss. 85-96
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Medine Sivri
Karşılaştırmalı Edebiyatta Metinlerarasılığın Yeri ve Murathan Mungan’ın ‘Dumrul ile Azrail’ Hikayesinde Metinlerarası Bir Yaklaşım , ss. 131-144
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Beyhan Kanter
Murathan Mungan’ın Yüksek Topuklar Romanında Kadın Kimliği , ss. 91-98
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Okan Murat Öztürk
Onyedi'den. Yirmidort'e: Bağlama Ailesi Çalgılar ve Geleneksel Perde Sistemi , ss. 63-88
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Ahmet Duran Arslan
Öteki, İktidar ve Erkeklik Ekseninde Murathan Mungan’ın “Binali İle Temir” ve “Dumrul İle Azrail” Öyküleri , ss. 985
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Nazlı Gündüz
Hollandalı Göçmen Yazar Murat Işık’tan Bir Göç ve Kültürlenme Romanı: Verloren Grond (Kayıp Toprak) , ss. 393
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Murat Kalelioğlu
Söylemin Duygusal Boyutunun Göstergebilimsel Analizi: Duygusal Dönüşümlerin İzdüşümü , ss. 471-488
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Murat Coşkuner
Ulus-Devlet Oluşumunda Halk Dinini Folklorize Etmek: Aleviliğin Seküler Folklorik Bir Öge Olarak Siyasal İnşası , ss. 265-278
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Murat Batuhan Ezgü
Zygmunt Bauman: Cemaatler , ss. 1025
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Murat Karasalihoğlu
Helesa/Heyamola Geleneğindeki Synkretik Unsurlar , ss. 697-720
Summary | Abstract | Full Text (PDF)