• Announcements
 • ESCI

  WEB OF SCIENCE

  ***


  İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***


Search

Murat Karakoç
Paleolitik Çağda Mezarlar ve Ölüm Kavram , ss. 173-194
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Murat Devrim Dirlikyapan
Nevşehirli Âşık Ahmet’in Yaşamı ve Şiiri Üzerine , ss. 207-226
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Murat Cem Demir
Kriminoloji Teorileri ile Beyoğlu Rapsodisi’ne Dokunuş , ss. 85-96
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Medine Sivri
Karşılaştırmalı Edebiyatta Metinlerarasılığın Yeri ve Murathan Mungan’ın ‘Dumrul ile Azrail’ Hikayesinde Metinlerarası Bir Yaklaşım , ss. 131-144
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Beyhan Kanter
Murathan Mungan’ın Yüksek Topuklar Romanında Kadın Kimliği , ss. 91-98
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Okan Murat Öztürk
Onyedi'den. Yirmidort'e: Bağlama Ailesi Çalgılar ve Geleneksel Perde Sistemi , ss. 63-88
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Ahmet Duran Arslan
Öteki, İktidar ve Erkeklik Ekseninde Murathan Mungan’ın “Binali İle Temir” ve “Dumrul İle Azrail” Öyküleri , ss. 985
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Nazlı Gündüz
Hollandalı Göçmen Yazar Murat Işık’tan Bir Göç ve Kültürlenme Romanı: Verloren Grond (Kayıp Toprak) , ss. 393
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Murat Kalelioğlu
Söylemin Duygusal Boyutunun Göstergebilimsel Analizi: Duygusal Dönüşümlerin İzdüşümü , ss. 471-488
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Murat Coşkuner
Ulus-Devlet Oluşumunda Halk Dinini Folklorize Etmek: Aleviliğin Seküler Folklorik Bir Öge Olarak Siyasal İnşası , ss. 265-278
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Murat Batuhan Ezgü
Zygmunt Bauman: Cemaatler , ss. 1025
Summary | Abstract | Full Text (PDF)


Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook