• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Dergimize gönderilecek makale, tanıtım yazısı, vb tüm ürün sahiplerinin ORCID kayıtları ile başvurmaları TR-DİZİN'in kuralıdır. Orcid numarası olmayan yazarlarımıza dergimizde yer verilemeyeceğini saygılarımızla duyururuz.

  ***********


  100. İlhan Başgöz Özel Sayısı

  Önemli bir kavşak noktası olarak gördüğümüz Kasım-2019 yılında yayımlanacak ve ülkemizin yüz akı bilim insanlarından Prof.Dr.  İlhan Başgöz  adına yayımlanacak 100. özel sayımızda siz değerli (davetli) akademisyen, yazar ve  araştırmacılarımızın makale, eleştiri, değerlendirme içeriğindeki ürünleriyle  katkıda bulunmalarını  ümit etmekteyiz.

  Öte yandan 100. sayımızla birlikte dergimizin kurucusu ve halen Yayın Koordinatörü olan Sayın Metin Turan adına da bu sayıyla birlikte  özel bir ek yayımlayacağız. Bu ekte de Metin Turan konulu anı, değerlendirme  içerikli yazıların yer almasını dilemekteyiz.100. sayımızda bir eserinizle yer almakla ilgili kararınızı,30 Haziran 2019 tarihine kadar bildirmenizi; katkıda bulunmayı  onayladığınız takdirde eserinizi 30 Ağustos  2019 tarihine kadar dergimize iletmenizi istirham eder, saygılarımızı sunarız.

   


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


68 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2011-4

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Seval Şahin  
AURATİK HIRSIZIN TARİHSEL SERMAYESİ - Cingöz Recai Serileri Üzerinde Bir Çoklu Uyum Analizi Uygulaması - Ss, 9-30
HISTORICAL CAPITAL OF AURATIC ROBBER

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cumhur Aslan  
TÜRK EDEBİYATINDA AYDIN SORUNSALI: OYA BAYDAR’DA SÜREKLİLİK, KOPUŞ VE YENİDEN KURGULAMA Ss, 31-51
THE PROBLEM OF INTELLECTUAL IN TURKISH LITERATURE: INVARIABILITY, DISENGAGEMENT AND RECONSTRUCTION IN OYA BAYDAR’S WORK

Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu Demirel  
ANTİK YUNAN’DA BİYOLOJİK EVRİM DÜŞÜNCESİ Ss, 53-60
CONCEPT OF BIOLOGICAL EVOLUTION IN ANCIENT GREECE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Sevinç Erbaşı  
ION POLISLERİNİN PERS İSTİLASINA KADAR YAKINDOĞU DEVLETLERİYLE İLİŞKİLERİ Ss, 61-76
THE RELATIONSHIP BETWEEN IONIAN POLEIS AND THE OTHER STATE OF ANCIENT NEAR EAST TILL THE PERSIAN OCCUPY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Devrim Topses  
JAPON MODERNLEŞMESİ BAĞLAMINDA İKİ SOSYOLOJİK ÇÖZÜMLEMENİN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 77-84
THE COMPARATION OF TWO SOCIOLOGICAL ANALYSIS IN THE CONTEXT OF MODERNIZATION OF JAPAN

Özet | Abstract | Tam Metin |

Levent Yaylagül Cengiz Çiçek  
12 EYLÜL 2010 REFERANDUM SÜRECİNİN TÜRKİYE’DEKİ YAZILI BASINDA SUNUMU Ss, 85-120
THE PRESENTATION OF SEPTEMBER 12 (2010) REFERENDUM PROCESS IN THE TURKISH PRESS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Necmi Akyalçın  
TÜRKÇE DEYİMLER SÖZLÜKLERİNE ALINMIŞ, DEYİM OLMAYAN KİMİ SÖZ ÖBEKLERİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME Ss, 121-142
AN ASSESMENT ABOUT SOME PHRASES WHICH ARE NOT IDIOM BUT ARE LOCATED IN TURKISH IDIOM DICTIONARIES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nil Ünsal  
İSPANYA’DAN BİR KARA ROMAN: PLENILUNIO Ss, 143-151
A HARD BOILED NOVEL FROM SPAIN: PLENILUNIO

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tolgahan Çoğulu  
KLASİK GİTAR İÇİN YAPILMIŞ TÜRKÜ DÜZENLEMELERİNDE VE BESTELERDE BAĞLAMA ÇALIM TEKNİKLERİ Ss, 153-165
THE TECHNIQUES OF PLAYING BAGLAMA IN COMPOSITIONS AND THE REGULATIONS OF FOLK SONGS WHICH ARE DONE FOR GUITAR

Özet | Abstract | Tam Metin |

Okan Alay  
YUSUF VE ZÜLEYHA HİKÂYESİNİN EPİZOT TAHLİLİ VE MOTİF YAPISI Ss, 167-180
EPISODIC ANALYSIS OF THE TALE OF YUSUF AND ZULEYHA AND ITS PATTERN STRUCTURE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yüksel Şahin  
GELENEKSEL KADIN GİYİMİ KESİM TEKNİĞİNDE MODANIN ETKİSİ Ss, 181-185
THE EFFECTS OF FASHION IN THE CUTTING TECHNIQUE OF TRADITIONAL WOMAN’S CLOTHING

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümüt Akagündüz Seval Yinilmez Akagündüz  
Çok Yönlü Bir Fikir Adamının Geçmişe Bakışı: Sabahattin Eyuboğlu ve Tarih Ss, 187-206
THE RETROSPECT OF A VERSATILE THINKER: SABAHATTIN EYUBOGLU AND HISTORY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra Uslu  
KAĞIZMANLI ÂŞIK CEMÂL HOCA’DA EĞİTİM Ss, 207-219
THEME OF EDUCATION IN THE WORKS OF MINSTREL CEMAL HODJA OF KAGIZMAN

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr