Sayı

68


Sayı
Prof.Dr.Metin Karadağ
Editör

Ankara  2011
Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Seval Şahin  
Auratik Hırsızın Tarihsel Sermayesi - Cingöz Recai Serileri Üzerinde Bir Çoklu Uyum Analizi Uygulaması - Ss, 9-30
Historical Capital of Auratic Robber

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Okan Alay  
Yusuf ve Züleyha Hikâyesinin Epizot Tahlili ve Motif Yapısı Ss, 167-180
Episodic Analysis of the tale of Yusuf and Zuleyha and Its Pattern Structure

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Yüksel Şahin  
Geleneksel Kadın Giyimi Kesim Tekniğinde Modanın Etkisi Ss, 181-185
The Effects of Fashion in the Cutting Technique of Traditional Woman’s Clothing

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ümüt Akagündüz - Seval Yinilmez Akagündüz  
Çok Yönlü Bir Fikir Adamının Geçmişe Bakışı: Sabahattin Eyuboğlu ve Tarih Ss, 187-206
The Retrospect of a Versatile Thinker: Sabahattin Eyuboglu and History

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Esra Uslu  
Kağızmanlı Âşık Cemâl Hoca’da Eğitim Ss, 207-219
Theme of Education in The Works of Minstrel Cemal Hodja of Kagizman

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Cumhur Aslan  
Türk Edebiyatında Aydın Sorunsalı: Oya Baydar’da Süreklilik, Kopuş Ve Yeniden Kurgulama Ss, 31-51
The Problem of Intellectual in Turkish Literature: Invariability, Disengagement and Reconstruction in Oya Baydar’s Work

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Arzu Demirel  
Antik Yunan’da Biyolojik Evrim Düşüncesi Ss, 53-60
Concept of Biological Evolution in Ancient Greece

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Fatma Sevinç Erbaşı  
Ion Polislerinin Pers İstilasina Kadar Yakındoğu Devletleriyle İlişkileri Ss, 61-76
The Relationship Between Ionian Poleis and the Other State of Ancient Near East Till the Persian Occupy

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Devrim Topses  
Japon Modernleşmesi Bağlamında İki Sosyolojik Çözümlemenin Karşılaştırılması Ss, 77-84
The Comparation of Two Sociological Analysis in the Context of Modernization of Japan

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Levent Yaylagül - Cengiz Çiçek  
12 Eylül 2010 Referandum Sürecinin Türkiye’deki Yazılı Basında Sunumu Ss, 85-120
The Presentation of September 12 (2010) Referendum Process in the Turkish Press

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Necmi Akyalçın  
Türkçe Deyimler Sözlüklerine Alınmış, Deyim Olmayan Kimi Söz Öbeklerine İlişkin Bir Değerlendirme Ss, 121-142
An Assesment About Some Phrases Which are not Idiom but are Located in Turkish Idiom Dictionaries

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nil Ünsal  
İspanya’dan Bir Kara Roman: Plenilunio Ss, 143-151
A Hard Boiled Novel From Spain: Plenilunio

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tolgahan Çoğulu  
Klasik Gitar İçin Yapılmış Türkü Düzenlemelerinde ve Bestelerde Bağlama Çalım Teknikleri Ss, 153-165
The Techniques of Playing Baglama in Compositions and the Regulations of Folk Songs Which are Done for Guitar

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |