• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Dergimize gönderilecek makale, tanıtım yazısı, vb tüm ürün sahiplerinin ORCID kayıtları ile başvurmaları TR-DİZİN'in kuralıdır. Orcid numarası olmayan yazarlarımıza dergimizde yer verilemeyeceğini saygılarımızla duyururuz.

  ***********


  100. İlhan Başgöz Özel Sayısı

  Önemli bir kavşak noktası olarak gördüğümüz Kasım-2019 yılında yayımlanacak ve ülkemizin yüz akı bilim insanlarından Prof.Dr.  İlhan Başgöz  adına yayımlanacak 100. özel sayımızda siz değerli (davetli) akademisyen, yazar ve  araştırmacılarımızın makale, eleştiri, değerlendirme içeriğindeki ürünleriyle  katkıda bulunmalarını  ümit etmekteyiz.

  Öte yandan 100. sayımızla birlikte dergimizin kurucusu ve halen Yayın Koordinatörü olan Sayın Metin Turan adına da bu sayıyla birlikte  özel bir ek yayımlayacağız. Bu ekte de Metin Turan konulu anı, değerlendirme  içerikli yazıların yer almasını dilemekteyiz.100. sayımızda bir eserinizle yer almakla ilgili kararınızı,30 Haziran 2019 tarihine kadar bildirmenizi; katkıda bulunmayı  onayladığınız takdirde eserinizi 30 Ağustos  2019 tarihine kadar dergimize iletmenizi istirham eder, saygılarımızı sunarız.

   


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


73 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2013-1

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Berna Kurt  
“Türk Ulusu”nun Dans Yoluyla Temsili: Devlet Halk Dansları Topluluğu Ss, 9-22
Representation of “Turkish Nation” Through Dance: State Folk Dance Ensemble

Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfen Seçiniz  
Üslüp Özellikleri Açısından Berci Kristin Çöp Masalları Ss, 23-48
Berci Kristin Çöp Masalları in Terms of Stylistic Characteristics

Özet | Abstract | Tam Metin |

Rezan Karakaş  
Siirt Efsane ve Halk İnanışlarında Yılan Miti Ss, 49-62
The Myth of Snake ın Siirt Legend And Folk Beliefs

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümüt Akagündüz  
KADIN ve KADINLIĞA DAİR II . MEŞRUTİYET DÖNEMİ DERGİLERİNDEN YANSIMALAR (1908-1918)* Ss, 63-80
Reflections of Women and Femininity in the Journals of Second Constitutional Monarchy Period (1908-1918)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Kara Ersin Teres  
Türkçede Sözvarlığı, Anlam ve Yapıyla İlgili Yeni Gelişmeler Ss, 81-104
New Lexical, Semantic and Structural Developments in Turkish

Özet | Abstract | Tam Metin |

Funda Selçuk Şirin  
SOVYET RUSYA VE İTALYA GEZİLERİNİN TÜRK SİYASAL YAŞAMINA ETKİSİ (1930-1932) Ss, 105-130
The Impact of Soviet Russia and Italy Trips Upon The Turkish Political Life (1930-1932)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra Sazyek  
REFİK HALİT KARAY’IN ANAHTAR ADLI ROMANINDA MEKÂN İMGELERİ Ss, 131-145
Images of Dwellings in Refik Halit Karay’s Anahtar

Özet | Abstract | Tam Metin |

Heval Bozbay  
Geçmişten Günümüze Aşık Oyunları Ss, 147-161
Knuckle-Bone Games From Past To Prsent

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Gündüz  
Yoksulluğu Üreten Zihnî Kodların Eğitim Yoluyla Çözülmesi Ss, 163-176
Resolution of Mental Code that Produce Poverty through Education

Özet | Abstract | Tam Metin |

Türkan Yeşilyurt  
Toplumun Kadın Şaire Bakışı Ss, 177-184
Social Perspective to Female Poets

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Ali Yolcu  
Havva’nın Öyküsü: Kozmolojik ve Antropogonik Mitlerden Kadın Yaratımına Senkretik Bir Yaklaşım Ss, 185-196
Eve’s Story: A Syncretic Approach to The Creation of Woman in Cosmological and Anthropogonic Myths

Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan Kemal Koçak Dilek Özhan Koçak  
BATI EDEBİYATINDA MUHAYYEL BİR ŞEHİR : EDMONDO DE AMICIS ’İN İSTANBUL’U Ss, 197-212
A Dreamed Cty in Western Literature: Edmonde de Amicis’Istanbul

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ganbat Lkhundev  
“Moğolların Gizli Tarihi’nde Ant İçmekle İlgili Bazı Gelenekler Ss, 213-228
Some Cultures of Oath in “The Secret History of The Mongols”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Pınar Melis Yelsalı Parmaksız  
400. Yıl Vesilesiyle Hollanda Canon’u ve Kolektif Bellek Üzerine Düşünceler Ss,
Thoughts on Dutch Canon and Collective Memory on the Occasion of 400th Anniversary

Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra Dabağcı  
İçine Doğduğunuz mu, İçinde Doyduğunuz mu? Şehir, Mutfak ve Kültür Ss, 229-236
-

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr