• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Dergimize gönderilecek makale, tanıtım yazısı, vb tüm ürün sahiplerinin ORCID kayıtları ile başvurmaları TR-DİZİN'in kuralıdır. Orcid numarası olmayan yazarlarımıza dergimizde yer verilemeyeceğini saygılarımızla duyururuz.

  ***********


  100. İlhan Başgöz Özel Sayısı

  Önemli bir kavşak noktası olarak gördüğümüz Kasım-2019 yılında yayımlanacak ve ülkemizin yüz akı bilim insanlarından Prof.Dr.  İlhan Başgöz  adına yayımlanacak 100. özel sayımızda siz değerli (davetli) akademisyen, yazar ve  araştırmacılarımızın makale, eleştiri, değerlendirme içeriğindeki ürünleriyle  katkıda bulunmalarını  ümit etmekteyiz.

  Öte yandan 100. sayımızla birlikte dergimizin kurucusu ve halen Yayın Koordinatörü olan Sayın Metin Turan adına da bu sayıyla birlikte  özel bir ek yayımlayacağız. Bu ekte de Metin Turan konulu anı, değerlendirme  içerikli yazıların yer almasını dilemekteyiz.100. sayımızda bir eserinizle yer almakla ilgili kararınızı,30 Haziran 2019 tarihine kadar bildirmenizi; katkıda bulunmayı  onayladığınız takdirde eserinizi 30 Ağustos  2019 tarihine kadar dergimize iletmenizi istirham eder, saygılarımızı sunarız.

   


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


82 SayıEditör
Serpil Aygün Cengiz, Meryem Bulut, Günseli Bayraktutan

Editör Yardımcısı


Ankara  2015-2

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Serpil Aygün Cengiz  
Hihâyemiz Ss, 13-32


Özet | Abstract | Tam Metin |

Serpil Aygün Cengiz  
Hikâyemiz... Ss, 13-32
Our Story...

Özet | Abstract | Tam Metin |

Serpil Aygün Cengiz TÜBİTAK SOBAG 114K576 Numaralı Sedat Veyis Örnek Sözlü Tarih, Biyografi ve Belgelik Çalışması Proje Ekibi  
Sedat Veyis Örnek’in Kronolojik Biyografisi Ss, 33-48


Özet | Abstract | Tam Metin |

Proje Ekibi  
Sedat Veyis Örnek’in Kronolojik Biyografisi1 Ss, 49-54


Özet | Abstract | Tam Metin |

Kurtuluş Kayalı ..  
Bir Sedat Veyis Örnek Portresi Çizmeyi Denemek Ss, 55-70


Özet | Abstract | Tam Metin |

Şerafettin Turan  
Tanıdığım Sedat Veyis Örnek Ss, 71-74


Özet | Abstract | Tam Metin |

Fuat Bozkurt  
Bir Ağabeyi Anarken: Sedat Veyis Örnek Ss, 75-92


Özet | Abstract | Tam Metin |

Meryem Bulut  
Yeryüzünü Gördü Sıvas’dan, Yeryüzü Onunla Gördü Sıvas’ı”: Tayfun Atay’la Söyleşi Ss, 93-101
----

Özet | Abstract | Tam Metin |

Müjgân Üçer  
Türk Halk Biliminde Bir Ömür: Prof. Dr. Sedat Veyis Örnek’ten Hatıralar Ss, 103-106


Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Gülen  
İlahiyat Fakültesi Lisans Öğrencisi Olarak Sedat Veyis Örnek Ss, 107-120
----

Özet | Abstract | Tam Metin |

Meral Ozan  
Tübingen Üniversitesi Arşivi Belgeleri Işığında Sedat Veyis Örnek Ss, 121-143
Sedat Veyis Örnek in regard to documents of the University Archive Tübingen

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sanem Yardımcı  
Türkiye ve Japonya Modernleşme Deneyimlerinin Karşılaştırılması: Sedat Veyis Örnek’in Doktora Tezi Ss, 145-155


Özet | Abstract | Tam Metin |

Sema Demir  
Yeni Tarihselcilik Perspektifinden Sedat Veyis Örnek’in Düşüncesinde Türk-Japon Bağlamında Dinsel Reformlardan Biri Olarak İbadetin Türkleştirilmesi Problemi Ss, 157-170
The Problem of Turkify the Medium of Worship as one the Religious Reforms in terms of Turkish Japanese Modernization in the Reasoning of Sedat Veyis Örnek in New Historicism Perspective

Özet | Abstract | Tam Metin |

Çiğdem Kara  
Büyü, Sivas ve Miras Ss, 171-190
Magic, Sivas and Heritage

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeliha Nilüfer NAHYA  
Din, Büyü, Sanat, Efsane’nin Ardındaki Kuramlar ve Kuramcılar: Bir Paralel Okuma Denemesi1 Ss, 191-216
Theories and Theorists Beyond Religion, Magic, Art, Myth in the Primitives: A Parallel Reading Essay

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hülya Uysal  
Sedat Veyis Örnek’in Etnoloji Sözlüğü ve Budunbilim Terimleri Sözlüğü’ne Terminolojik Açıdan Bir Bakış1 Ss, 217-230
A Terminological Look At Etnoloji Sözlüğü and Budunbilim Terimleri Sözlüğü by Sedat Veyis Örnek

Özet | Abstract | Tam Metin |

Serpil Aygün Cengiz  
Ölüm Üzerine Düşünmek: Sedat Veyis Örnek’in Anadolu Folklorunda Ölüm Çalışması Ss, 231-255
Thinking about Death: Sedat Veyis Örnek’s Study of Death in Anatolian Folklore

Özet | Abstract | Tam Metin |

Meryem Bulut  
Doğumdan Askerliğe Giden Yolda Geleneksel Kültürümüzde Çocuk Ss, 257-269
Child in Our Traditional Culture in the Road From Birth to Military Service

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürol Pehlivan  
Durağan Olanı Tanıma Macerasında Bir Akademisyenin Son Sözü: Türk Halkbilimi Ss, 271-297
Türk Halkbilimi (Turkish Folklore): The Last Word of a Scholar in the Adventure of Knowing Stable

Özet | Abstract | Tam Metin |

Selcan Gülçayır Teke  
Alan Araştırmacısı Olarak Sedat Veyis Örnek ve Alan Çalışmalarına Katkıları Ss, 299-309
As a Field Researcher Sedat Veyis Örnek and His Contributions To Field Works

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevda Şener  
Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosunun Bir Aydın Yazarı: Sedat Veyis Örnek Ss, 311-317
----------------

Özet | Abstract | Tam Metin |

Eunkyung Oh  
Türkiye’de Kore Savaşı Edebiyatında Kadın ve Savaş Algısının Sedat Veyis Ömek’in Pirinçler Yeşerecek Oyunu Üzerinden Tartışılması Ss, 319-333
Kore Savaşı, savaş edebiyatı, Birleşmiş Milletler askeri, savaş algısı, savaş karşıtı edebiyat, Kore savaş edebiyatı.

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ezgi Metin Basat  
Halk Biliminin Sahnedeki Gölgesi Sedat Veyis Örnek: Kurt, Manda Gözü ve Pirinçler Yeşerecek Ss, 335-347
Sedat Veyis Örnek Shadow in The Stage of The Folklore: Kurt, Manda Gözü and Pirinçler Yeşerecek

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tülin Arseven  
Sedat Veyis Örnek’in Öykücülüğü Ss, 349-367
Storytelling of Sedat Veyis Örnek

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurhan Tekerek  
Halkbilim Gönüllüsü Sedat Veyis Örnek ile Tiyatro Gönüllülerinin Evvel Zamanda Buluşması Ss, 369-367
-----------------

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğçe Erdal  
Sedat Veyis Örnek’in Öykülerinde “Mekân” Algısı Ss, 393-405
“Space” Peeption of Sedat Veyis Örnek’s in Stories

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan Reyhanoğulları  
Garip Hareketi Bağlamında Sedat Veyis Örnek’in Şiirleri Ss, 393-392
The Poetry of Sedat Veyis Örnek Under the Context of Garip Movement

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr