• Duyurular
 • İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***


82 Sayı

Serpil Aygün Cengiz, Meryem Bulut, Günseli Bayraktutan (Serpil Aygün Cengiz)Editör
Serpil Aygün Cengiz, Meryem Bulut, Günseli Bayraktutan

Editör Yardımcısı


Ankara  2015-2

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Serpil Aygün Cengiz  
Hikâyemiz... Ss, 13-32
Our Story...

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Serpil Aygün Cengiz TÜBİTAK SOBAG 114K576 Numaralı Sedat Veyis Örnek Sözlü Tarih, Biyografi ve Belgelik Çalışması Proje Ekibi  
Sedat Veyis Örnek’in Kronolojik Biyografisi Ss, 33-48


Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Proje Ekibi  
Sedat Veyis Örnek’in Kronolojik Biyografisi1 Ss, 49-54


Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Kurtuluş Kayalı ..  
Bir Sedat Veyis Örnek Portresi Çizmeyi Denemek Ss, 55-70


Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Şerafettin Turan  
Tanıdığım Sedat Veyis Örnek Ss, 71-74


Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Fuat Bozkurt  
Bir Ağabeyi Anarken: Sedat Veyis Örnek Ss, 75-92


Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Meryem Bulut  
Yeryüzünü Gördü Sıvas’dan, Yeryüzü Onunla Gördü Sıvas’ı”: Tayfun Atay’la Söyleşi Ss, 93-101
----

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Müjgân Üçer  
Türk Halk Biliminde Bir Ömür: Prof. Dr. Sedat Veyis Örnek’ten Hatıralar Ss, 103-106


Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ömer Gülen  
İlahiyat Fakültesi Lisans Öğrencisi Olarak Sedat Veyis Örnek Ss, 107-120
----

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Serpil Aygün Cengiz  
Hikâyemiz Ss, 13-32


Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Meral Ozan  
Tübingen Üniversitesi Arşivi Belgeleri Işığında Sedat Veyis Örnek Ss, 121-143
Sedat Veyis Örnek in regard to documents of the University Archive Tübingen

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Sanem Yardımcı  
Türkiye ve Japonya Modernleşme Deneyimlerinin Karşılaştırılması: Sedat Veyis Örnek’in Doktora Tezi Ss, 145-155


Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Sema Demir  
Yeni Tarihselcilik Perspektifinden Sedat Veyis Örnek’in Düşüncesinde Türk-Japon Bağlamında Dinsel Reformlardan Biri Olarak İbadetin Türkleştirilmesi Problemi Ss, 157-170
The Problem of Turkify the Medium of Worship as one the Religious Reforms in terms of Turkish Japanese Modernization in the Reasoning of Sedat Veyis Örnek in New Historicism Perspective

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Çiğdem Kara  
Büyü, Sivas ve Miras Ss, 171-190
Magic, Sivas and Heritage

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Zeliha Nilüfer NAHYA  
Din, Büyü, Sanat, Efsane’nin Ardındaki Kuramlar ve Kuramcılar: Bir Paralel Okuma Denemesi1 Ss, 191-216
Theories and Theorists Beyond Religion, Magic, Art, Myth in the Primitives: A Parallel Reading Essay

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hülya Uysal  
Sedat Veyis Örnek’in Etnoloji Sözlüğü ve Budunbilim Terimleri Sözlüğü’ne Terminolojik Açıdan Bir Bakış1 Ss, 217-230
A Terminological Look At Etnoloji Sözlüğü and Budunbilim Terimleri Sözlüğü by Sedat Veyis Örnek

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Serpil Aygün Cengiz  
Ölüm Üzerine Düşünmek: Sedat Veyis Örnek’in Anadolu Folklorunda Ölüm Çalışması Ss, 231-255
Thinking about Death: Sedat Veyis Örnek’s Study of Death in Anatolian Folklore

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Meryem Bulut  
Doğumdan Askerliğe Giden Yolda Geleneksel Kültürümüzde Çocuk Ss, 257-269
Child in Our Traditional Culture in the Road From Birth to Military Service

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Gürol Pehlivan  
Durağan Olanı Tanıma Macerasında Bir Akademisyenin Son Sözü: Türk Halkbilimi Ss, 271-297
Türk Halkbilimi (Turkish Folklore): The Last Word of a Scholar in the Adventure of Knowing Stable

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Selcan Gülçayır Teke  
Alan Araştırmacısı Olarak Sedat Veyis Örnek ve Alan Çalışmalarına Katkıları Ss, 299-309
As a Field Researcher Sedat Veyis Örnek and His Contributions To Field Works

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Sevda Şener  
Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosunun Bir Aydın Yazarı: Sedat Veyis Örnek Ss, 311-317
----------------

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Eunkyung Oh  
Türkiye’de Kore Savaşı Edebiyatında Kadın ve Savaş Algısının Sedat Veyis Ömek’in Pirinçler Yeşerecek Oyunu Üzerinden Tartışılması Ss, 319-333
Kore Savaşı, savaş edebiyatı, Birleşmiş Milletler askeri, savaş algısı, savaş karşıtı edebiyat, Kore savaş edebiyatı.

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ezgi Metin Basat  
Halk Biliminin Sahnedeki Gölgesi Sedat Veyis Örnek: Kurt, Manda Gözü ve Pirinçler Yeşerecek Ss, 335-347
Sedat Veyis Örnek Shadow in The Stage of The Folklore: Kurt, Manda Gözü and Pirinçler Yeşerecek

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tülin Arseven  
Sedat Veyis Örnek’in Öykücülüğü Ss, 349-367
Storytelling of Sedat Veyis Örnek

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nurhan Tekerek  
Halkbilim Gönüllüsü Sedat Veyis Örnek ile Tiyatro Gönüllülerinin Evvel Zamanda Buluşması Ss, 369-367
-----------------

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tuğçe Erdal  
Sedat Veyis Örnek’in Öykülerinde “Mekân” Algısı Ss, 393-405
“Space” Peeption of Sedat Veyis Örnek’s in Stories

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Gökhan Reyhanoğulları  
Garip Hareketi Bağlamında Sedat Veyis Örnek’in Şiirleri Ss, 393-392
The Poetry of Sedat Veyis Örnek Under the Context of Garip Movement

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook