Sayı

91


Sayı
Prof.Dr.Metin Karadağ
Editör

Ankara  2017
Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Nuray Karaca  
Sadri Ertem’in “Bacayı İndir Bacayı Kaldır” Adli Hikâyesine Göstergesel Bir Çözümleme Ss, 13-28
A Semiological Analys is Of Story “Bacayı İndir Bacayı Kaldır” By Sadri Ertem

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Türkân Yeşilyurt  
Beş Roman Beş Düşkün Kadın Ss, 173-196
Five Novels and Five Debauched Women

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Halil Altay Göde  
Kültür Endüstrisine Örnek Olarak Isparta/Yalvaç Ekmek Kültürü ve Dünden Bugüne Mahalle Fırıncılığı Ss, 197-209
An Example for the Industry of Culture: Isparta/Yalvaç Bread Culture and Local Bakery From the Past to the Present Day

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Seda Gül Kartal  
Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Eserlerinde Kahve ve Kahve Kültürü Ss, 211-236
Coffee and coffee culture in the Worrk of Hüseyin Rahmi Gürpınar

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Kadir Can Dilber  
Jose Saramago’dan Elif Şafak’a Filin Anlatısal Yolculuğu Ss, 251-262
The Narrative Journey of elephant from Jose Saramago to EIif Şafak

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Evrim Ulusan Öztürkmen  
İngiliz Karikatürlerindeki Türk İmgesi Üzerine Yapısal Bir İnceleme Ss, 265-280
A Structursl Study on the Image of the Turk in the British Caricatures

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Yılmaz Yıldırım  
Romanda Niyetselliğin Sosyal Ontolojisi Üzerine Ss, 281-297
On the Social Ontology of Intentionalty in novel

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ceylan Yıldırım  
Çeviri Yapıtlarıyla Amin Maalouf’un Türk Yazın Çoğuldizgesindeki Yeri Ss, 299-318
Translation of Amin Maalouf’s Novels in Turkish Literary Polysystem

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Fehimeh Yasin  
Şiir ve Resimde Boşlukların Anlamı Ss, 319-332
The Gestion of Space in Painting and Poetry

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Melek Eryentü  
Tüketim Kültürü Teorisi Bağlamında Çocukların Reklamlarda Konumlandırılışı: “Koton Kids” Reklam Filmleri Üzerine Göstergebilimsel Bir İnceleme Ss, 29-48
Positioning in Children’s Advertising in the Context of the Consumer Culture Theory: A Semiological Analysis on “Koton Kids” Advertisement Films

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ayşula Kurt  
Çizgiden Göstergeye 1990’li Yıllarda Trabzon’da Cinsiyet Halleri: Hamsi Dergisi Örneği Ss, 49-75
States of Gender in Trabzon in the 1990s From Line to Sign: Hamsi Magazine Case

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mevlüt Özben  
Bir ‘Kum Saati Zamanında’ Yaşamak: Büyülü Dağ Ss, 77-86
Livinging in Sandglass’ Time: The Magic Mountain

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Oğuzhan Ekici  
Edebiyat Sosyolojisi Bağlamında II. Dünya Savaşı Sonrası Alman Edebiyatı Üzerine Bir İnceleme Ss, 87-104
An Analysis of Post wwıı German Literature With in the Context of Literatur Sociology

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Pınar Laloğlu  
Göstergebilimsel Bir Yaklaşımla Misafir Odası Analizi Ss, 105-123
Guest Room Analysis Using a Semiological Approach

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Çağrı Eryılmaz  
Çevresel Medya İçeriklerinin İnşası: National Geographic Türkiye Dergisi Örneği Ss, 125-142
The Constructıon of Environmental Media Contents: The Case Of National Geographic Turkey Magazine

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Güneş Şahin  
Kırşehir Basını’ndan Bir Örnek: Kervansaray Dergisi Ss, 143-160
An Example From the Kırsehir Press: Kervansaray Magazin

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ayten Er  
Eugene Ionesco’nun Kral Ölüyor (Le Roi Se Meurt) Adlı Oyununda İnsanın Trajik Sonu: Ölüm Ss,
Man’s Tragic End in Eugene Ionesco’s Play The King is Dying: Death

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |