• Duyurular
 • İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***


91 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı
UKÜ Ön Denetim Kurulu-İngilizce editörü: Keith Lay

Ankara  2017-3

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Nuray Karaca  
Sadri Ertem’in “Bacayı İndir Bacayı Kaldır” Adli Hikâyesine Göstergesel Bir Çözümleme Ss, 13-28
A Semiological Analys is Of Story “Bacayı İndir Bacayı Kaldır” By Sadri Ertem

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Türkân Yeşilyurt  
Beş Roman Beş Düşkün Kadın Ss, 173-196
Five Novels and Five Debauched Women

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Halil Altay Göde  
Kültür Endüstrisine Örnek Olarak Isparta/Yalvaç Ekmek Kültürü ve Dünden Bugüne Mahalle Fırıncılığı Ss, 197-209
An Example for the Industry of Culture: Isparta/Yalvaç Bread Culture and Local Bakery From the Past to the Present Day

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Seda Gül Kartal  
Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Eserlerinde Kahve ve Kahve Kültürü Ss, 211-236
Coffee and coffee culture in the Worrk of Hüseyin Rahmi Gürpınar

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Kadir Can Dilber  
Jose Saramago’dan Elif Şafak’a Filin Anlatısal Yolculuğu Ss, 251-262
The Narrative Journey of elephant from Jose Saramago to EIif Şafak

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Evrim Ulusan Öztürkmen  
İngiliz Karikatürlerindeki Türk İmgesi Üzerine Yapısal Bir İnceleme Ss, 265-280
A Structursl Study on the Image of the Turk in the British Caricatures

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Yılmaz Yıldırım  
Romanda Niyetselliğin Sosyal Ontolojisi Üzerine Ss, 281-297
On the Social Ontology of Intentionalty in novel

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ceylan Yıldırım  
Çeviri Yapıtlarıyla Amin Maalouf’un Türk Yazın Çoğuldizgesindeki Yeri Ss, 299-318
Translation of Amin Maalouf’s Novels in Turkish Literary Polysystem

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Fehimeh Yasin  
Şiir ve Resimde Boşlukların Anlamı Ss, 319-332
The Gestion of Space in Painting and Poetry

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Melek Eryentü  
Tüketim Kültürü Teorisi Bağlamında Çocukların Reklamlarda Konumlandırılışı: “Koton Kids” Reklam Filmleri Üzerine Göstergebilimsel Bir İnceleme Ss, 29-48
Positioning in Children’s Advertising in the Context of the Consumer Culture Theory: A Semiological Analysis on “Koton Kids” Advertisement Films

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ayşula Kurt  
Çizgiden Göstergeye 1990’li Yıllarda Trabzon’da Cinsiyet Halleri: Hamsi Dergisi Örneği Ss, 49-75
States of Gender in Trabzon in the 1990s From Line to Sign: Hamsi Magazine Case

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mevlüt Özben  
Bir ‘Kum Saati Zamanında’ Yaşamak: Büyülü Dağ Ss, 77-86
Livinging in Sandglass’ Time: The Magic Mountain

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Oğuzhan Ekici  
Edebiyat Sosyolojisi Bağlamında II. Dünya Savaşı Sonrası Alman Edebiyatı Üzerine Bir İnceleme Ss, 87-104
An Analysis of Post wwıı German Literature With in the Context of Literatur Sociology

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Pınar Laloğlu  
Göstergebilimsel Bir Yaklaşımla Misafir Odası Analizi Ss, 105-123
Guest Room Analysis Using a Semiological Approach

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Çağrı Eryılmaz  
Çevresel Medya İçeriklerinin İnşası: National Geographic Türkiye Dergisi Örneği Ss, 125-142
The Constructıon of Environmental Media Contents: The Case Of National Geographic Turkey Magazine

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Güneş Şahin  
Kırşehir Basını’ndan Bir Örnek: Kervansaray Dergisi Ss, 143-160
An Example From the Kırsehir Press: Kervansaray Magazin

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ayten Er  
Eugene Ionesco’nun Kral Ölüyor (Le Roi Se Meurt) Adlı Oyununda İnsanın Trajik Sonu: Ölüm Ss,
Man’s Tragic End in Eugene Ionesco’s Play The King is Dying: Death

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook