• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Dergimize gönderilecek makale, tanıtım yazısı, vb tüm ürün sahiplerinin ORCID kayıtları ile başvurmaları TR-DİZİN'in kuralıdır. Orcid numarası olmayan yazarlarımıza dergimizde yer verilemeyeceğini saygılarımızla duyururuz.

  ***********


  100. İlhan Başgöz Özel Sayısı

  Önemli bir kavşak noktası olarak gördüğümüz Kasım-2019 yılında yayımlanacak ve ülkemizin yüz akı bilim insanlarından Prof.Dr.  İlhan Başgöz  adına yayımlanacak 100. özel sayımızda siz değerli (davetli) akademisyen, yazar ve  araştırmacılarımızın makale, eleştiri, değerlendirme içeriğindeki ürünleriyle  katkıda bulunmalarını  ümit etmekteyiz.

  Öte yandan 100. sayımızla birlikte dergimizin kurucusu ve halen Yayın Koordinatörü olan Sayın Metin Turan adına da bu sayıyla birlikte  özel bir ek yayımlayacağız. Bu ekte de Metin Turan konulu anı, değerlendirme  içerikli yazıların yer almasını dilemekteyiz.100. sayımızda bir eserinizle yer almakla ilgili kararınızı,30 Haziran 2019 tarihine kadar bildirmenizi; katkıda bulunmayı  onayladığınız takdirde eserinizi 30 Ağustos  2019 tarihine kadar dergimize iletmenizi istirham eder, saygılarımızı sunarız.

   


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


91 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı
UKÜ Ön Denetim Kurulu-İngilizce editörü: Keith Lay

Ankara  2017-3

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Nuray Karaca  
SADRİ ERTEM’İN “BACAYI İNDİR BACAYI KALDIR” ADLI HİKÂYESİNE GÖSTERGESEL BİR ÇÖZÜMLEME Ss, 13-28
A Semiological Analys is Of Story “Bacayı İndir Bacayı Kaldır” By Sad ri Ertem

Özet | Abstract | Tam Metin |

Melek Eryentü  
TÜKETİM KÜLTÜRÜ TEORİSİ BAĞLAMINDA ÇOCUKLARIN REKLAMLARDA KONUMLANDIRILIŞI: “KOTON KİDS” REKLAM FİLMLERİ ÜZERİNE GÖSTERGEBİLİMSEL BİR İNCELEME Ss, 29-48
Positioning In Children’s Advertising In The Context Of The Consumer Culture Theory: A Semiological Analysis On “Koton Kids” Advertisement Films

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşula Kurt  
ÇİZGİDEN GÖSTERGEYE 1990’LI YILLARDA TRABZON’DA CİNSİYET HALLERİ: HAMSİ DERGİSİ ÖRNEĞİ Ss, 49-75
States Of Gender -In Trabzon In The 1990s From Lıne To Sıgn: HamsI MagazIne Cas e

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mevlüt Özben  
BİR ‘KUM SAATİ ZAMANINDA’ YAŞAMAK: BÜYÜLÜ DAĞ Ss, 77-86
Livingng in Sandglass’ Time: The Magic Mountain

Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuzhan Ekici  
EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ BAĞLAMINDA II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI ALMAN EDEBİYATI ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 87-104
An Analysis of Post wwıı German Literature within the context of Literatur Sociology

Özet | Abstract | Tam Metin |

Pınar Laloğlu  
GÖSTERGEBİLİMSEL BİR YAKLAŞIMLA MİSAFİR ODASI ANALİZİ Ss, 105-123
Guest Room Analysis Using a Semiological Approach

Özet | Abstract | Tam Metin |

Çağrı Eryılmaz  
ÇEVRESEL MEDYA İÇERİKLERİNİN İNŞASI: NATIONAL GEOGRAPHIC TÜRKİYE DERGİSİ ÖRNEĞİ Ss, 125-142
The Constructıon of Environmental Media Contents: The Case Of National Geographic Turkey Magazine

Özet | Abstract | Tam Metin |

Güneş Şahin  
KIRŞEHİR BASINI’NDAN BİR ÖRNEK: KERVANSARAY DERGİSİ Ss, 143-160
AN EXAMPLE FROM THE KIR SEHIR PRESS: KERV ANSARAY MAGAZIN E

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayten Er  
EUGENE IONESCO’NUN KRAL ÖLÜYOR (LE ROI SE MEURT) ADLI OYUNUNDA İNSANIN TRAJİK SONU: ÖLÜM Ss,
MAN’S TRAGIC END IN EUGENE IONESCO’S PLAY THE KING IS DYING: DEATH

Özet | Abstract | Tam Metin |

Türkân Yeşilyurt  
BEŞ ROMAN BEŞ DÜŞKÜN KADIN Ss, 173-196
Five Novels and Five Debauched Women

Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil Altay Göde  
KÜLTÜR ENDÜSTRİSİNE ÖRNEK OLARAK ISPARTA/YALVAÇ EKMEK KÜLTÜRÜ VE DÜNDEN BUGÜNE MAHALLE FIRINCILIĞI An Example For The Ss, 197-209
An Example For The Industry Of Culture: Isparta/Yalvaç Bread Culture And Local Bakery From The Past to The Present Day

Özet | Abstract | Tam Metin |

Seda Gül Kartal  
HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR’IN ESERLERİNDE KAHVE VE KAHVE KÜLTÜRÜ Ss, 211-236
Coffee and coffee culture in the Worrk of Hüseyin Rahmi Gürpınar

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aslı Büyükokutan Töret  
GELENEKSEL ÇÖPÇATANLI K KURUMUNUN GÜNÜMÜZ SOSYAL MEDYASINA EVRİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 237-250
An EVALUATION ABOUT EVOLUATION of TRADITIONAL MARRIAGE BUREAU in the CONTEMPORARY SOCIAL MEDIA

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadir Can Dilber  
JOSE SARAMAGO’DAN ELİF ŞAFAK’A FİLİN ANLATISAL YOLCULUĞU Ss, 251-262
The Narrative Journey of elephent from Jose Saramago to EIif Şafak

Özet | Abstract | Tam Metin |

Evrim Ulusan Öztürkmen  
İngiliz Karikatürlerindeki Türk İmgesi Üzerine Yapısal Bir İnceleme Ss, 265-280
A Structursl Study on the Image of the Turk in the British Caricatures

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yılmaz Yıldırım  
ROMANDA NİYETSELLİĞİN SOSYAL ONTOLOJİSİ ÜZERİNE Ss, 281-297
On the Social Ontology of Intentionalty in novel

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ceylan Yıldırım  
ÇEVİRİ YAPITLARIYLA AMİN MAALOUF’UN TÜRK YAZIN ÇOĞULDİZGESİNDEKİ YERİ Ss, 299-318
Translation of Amin Maalouf’s Novels in Turkish Literary Polysystem

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fehimeh Yasin  
ŞİİR VE RESİMDE BOŞLUKLARIN ANLAMI Ss, 319-332
The Gestion of Space In PaIntIng And Poetry

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr