• Duyurular
 • İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***


94 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2018-2

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Nursel Uyanıker  
Examination of Üsküdar/Selami Ali Efendi Manqabat in Terms of Salutation in Terms of Semiotics Ss,
Examination of Üsküdar/Selami Ali Efendi Manqabat in Terms of Salutation in Terms of Semiotics
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.251
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Cafer Özdemir  
Anadolu Türk Kültürünün Tasavvufu Açıklama İşlevi: Cabbar Kulu Örneği Ss, 55-72
The Function of Explaining Sufism of Anatolian Turkish Culture:The Sample of Cabbar Kulu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.249
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nursel Uyanıker  
Selamlaşma Bağlamında Üsküdar/Selami Ali Efendi Menkıbesinin Göstergebilim Açısından İncelenmesi Ss, 73-85
Examination of Üsküdar/Selami Ali Efendi Manqabat in Terms of Salutation in Terms of Semiotics

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hanife Nâlân Genç  
Atasözlerinde Toplumsal Cinsiyet Algısı Olarak Kadın Ss, 13-34
The Perception of Women in Proverbs in Terms of Gender
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.219
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nurten Birlik - Arda Arıkan  
Batı’nın Osmanlı Coğrafyasına Bakışını Tersine Çeviren İrlandalı Şair: James Clarence Mangan Ss, 183-195
The Irish Poet who Reversed the Western Gaze on the Ottoman Geography: James Clarence Mangan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.253
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Dana Radler  
Anne’in Hileli Oyun Torbası: John Mcgahern Edebiyatında İrlanda Folkloru, Gelenek Ve Kimlik Ss, 197-216
Mother’s Bag of Tricks: Irish Folklore, Tradition and Identity in John McGahern’s Fiction
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.318
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Dana Radler  
Mother’s Bag of Tricks: Irish Folklore, Tradition and Identity in John Mcgahern’s Fiction Ss, 197-216
Anne’nin Hileli Oyun Torbası: John Mcgahern Edebiyatında İrlanda Folkloru, Gelenek ve Kimlik
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.250
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nina Cemiloğlu  
Marksizm ve Romantizm arasında: Ernst Bloch'un Eserlerinde Çocukluk ve Eğitim Ss, 217-226
Between Marxism and romanticism: Childhood and education in the works of Ernst Bloch
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.252
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Derya Pek  
Pozitivizmin Alman Edebiyatına Yansıması Ss, 227-237
The Reflection of Positivism to German Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.222
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Özay Önal  
Kalıtsalcılık-Çevrecilik Tartışması Bağlamında Lenneberg’ in Dil Kuramı ve Kritik Dönem Varsayımı Ss,
Lenneberg’s Theory Of Language And Critical Period Hypothesis within the Context of Nature-Nurture Debate
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.230
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ertan Ağaoğlu  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Etkileşim Ritüelleri: Yüz Yüze Davranış Üzerine Denemeler, Ss,
----

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aynur Koçak - Serdar Gürçay  
Abdal Musa’nın “Dağların Taşların Yürümesi” Kerametinin Zaman, Mekân ve Eşya Sembolizmi Bakımından Değerlendirilmesi Ss, 35-53
The Analysis of Abdal Musa’s Miracle, the March of Mountains and Stones, in Terms of Time, Location and Object Symbolism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.229
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Rezan Karakaş - Erdem Akın  
Değerler Eğitimi Bağlamında Siirt Menkıbeleri Ss, 87-101
Siirt Hagiography in Terms of Values Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.226
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aslı Büyükokutan Töret  
Geleneksel Cinsiyet Tayini Uygulamalarının Günümüz Kent Toplumuna Evrimine Bir Örnek: “Cinsiyet Partileri” Ss, 103-118
A Case of the Evolution of the Tradıitional Gender Determination Practices for Today's Urban Society: “Gender Parties”

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Gönül Reyhanoğlu - Alim Koray Cengiz  
Kıbrıslı Türklerin Bir Facebook Grubu Aracılığıyla Sanal Dünyada Kimliklerini Yeniden İnşası Ss, 119-142
Turkish Cypriots’ Reconstruction of Identity Through A Facebook Group
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.254
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ramazan Çakır  
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türk Halk Sanatı – Edebiyatı Unsurlarını Öğrenmeleri ve Aktarımları Ss, 143-160
International Students’ Learning and Transfer of Elements of Turkish Folk Art and Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.255
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Zehra Kaderli  
Kültürel Söylemlerin Biçimlendirme Yerlemi Olarak Beden Ve Çağdaş Beden Modifikasyonlarının Fenomenolojik Boyutları Ss, 161-182
The Body As the Ground of Structuring Cultural Discourses and the Phenomenological Dimensions of Modern Body Modıifications
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.228
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook