• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Dergimize gönderilecek makale, tanıtım yazısı, vb tüm ürün sahiplerinin ORCID kayıtları ile başvurmaları TR-DİZİN'in kuralıdır. Orcid numarası olmayan yazarlarımıza dergimizde yer verilemeyeceğini saygılarımızla duyururuz.

  ***********


  100. İlhan Başgöz Özel Sayısı

  Önemli bir kavşak noktası olarak gördüğümüz Kasım-2019 yılında yayımlanacak ve ülkemizin yüz akı bilim insanlarından Prof.Dr.  İlhan Başgöz  adına yayımlanacak 100. özel sayımızda siz değerli (davetli) akademisyen, yazar ve  araştırmacılarımızın makale, eleştiri, değerlendirme içeriğindeki ürünleriyle  katkıda bulunmalarını  ümit etmekteyiz.

  Öte yandan 100. sayımızla birlikte dergimizin kurucusu ve halen Yayın Koordinatörü olan Sayın Metin Turan adına da bu sayıyla birlikte  özel bir ek yayımlayacağız. Bu ekte de Metin Turan konulu anı, değerlendirme  içerikli yazıların yer almasını dilemekteyiz.100. sayımızda bir eserinizle yer almakla ilgili kararınızı,30 Haziran 2019 tarihine kadar bildirmenizi; katkıda bulunmayı  onayladığınız takdirde eserinizi 30 Ağustos  2019 tarihine kadar dergimize iletmenizi istirham eder, saygılarımızı sunarız.

   


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


94 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2018-2

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Nursel Uyanıker  
Examination of Üsküdar/Selami Ali Efendi Manqabat in Terms of Salutation in Terms of Semiotics Ss,
Examination of Üsküdar/Selami Ali Efendi Manqabat in Terms of Salutation in Terms of Semiotics
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.251
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hanife Nâlân Genç  
Atasözlerinde Toplumsal Cinsiyet Algısı Olarak Kadın Perception of Woman in Proverbs in Terms of Gender Ss, 13-34
The Perception of Women in Proverbs in Terms of Gender
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.219
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aynur Koçak Serdar Gürçay  
Abdal Musa’nın “Dağların Taşların Yürümesi” Kerametinin Zaman, Mekân Ve Eşya Sembolizmi Bakımından Değerlendirilmesi Ss, 35-53
The Analysis of Abdal Musa’s Miracle, the March of Mountains and Stones, in Terms of Time, Location and Object Symbolism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.229
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cafer Özdemir  
Anadolu Türk Kültürünün Tasavvufu Açıklama İşlevi: Cabbar Kulu Örneği Ss, 55-72
The Function of Explaining Sufism of Anatolian Turkish Culture:The Sample of Cabbar Kulu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.249
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nursel Uyanıker  
Selamlaşma Bağlamında Üsküdar/Selami Ali Efendi Menkıbesinin Göstergebilim Açısından İncelenmesi Ss, 73-85
Examination of Üsküdar/Selami Ali Efendi Manqabat in Terms of Salutation in Terms of Semiotics

Özet | Abstract | Tam Metin |

Rezan Karakaş Erdem Akın  
Değerler Eğitimi Bağlamında Siirt Menkıbeleri Ss, 87-101
Siirt Hagiography in Terms of Values Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.226
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aslı Büyükokutan Töret  
Geleneksel Cinsiyet Tayini Uygulamalarının Günümüz Kent Toplumuna Evrimine Bir Örnek: “Cinsiyet Partileri” Ss, 103-118
A Case of the Evolution of the Tradıitional Gender Determination Practices for Today's Urban Society: “Gender Parties”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gönül Reyhanoğlu Alim Koray Cengiz  
Kıbrıslı Türklerin Bir Facebook Grubu Aracılığıyla Sanal Dünyada Kimliklerini Yeniden İnşası Ss, 119-142
Turkish Cypriots’ Reconstruction of Identity Through A Facebook Group
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.254
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan Çakır  
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türk Halk Sanatı – Edebiyatı Unsurlarını Öğrenmeleri ve Aktarımları Ss, 143-160
International Students’ Learning and Transfer of Elements of Turkish Folk Art and Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.255
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zehra Kaderli  
Kültürel Söylemlerin Biçimlendirme Yerlemi Olarak Beden Ve Çağdaş Beden Modifikasyonlarının Fenomenolojik Boyutları Ss, 161-182
The Body As the Ground of Structuring Cultural Discourses and the Phenomenological Dimensions of Modern Body Modıifications
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.228
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurten Birlik Arda Arıkan  
Batı’nın Osmanlı Coğrafyasına Bakışını Tersine Çeviren İrlandalı Şair: James Clarence Mangan Ss, 183-195
The Irish Poet who Reversed the Western Gaze on the Ottoman Geography: James Clarence Mangan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.253
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dana Radler  
Anne’in Hileli Oyun Torbası: John Mcgahern Edebiyatında İrlanda Folkloru, Gelenek Ve Kimlik Ss, 197-216
Mother’s Bag of Tricks: Irish Folklore, Tradition and Identity in John McGahern’s Fiction
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.318
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dana Radler  
Mother’s Bag of Tricks: Irish Folklore, Tradition and Identity in John Mcgahern’s Fiction Ss, 197-216
Anne’nin Hileli Oyun Torbası: John Mcgahern Edebiyatında İrlanda Folkloru, Gelenek ve Kimlik
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.250
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nina Cemiloğlu  
Marksizm ve Romantizm arasında: Ernst Bloch'un Eserlerinde Çocukluk ve Eğitim Ss, 217-226
Between Marxism and romanticism: Childhood and education in the works of Ernst Bloch
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.252
Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya Pek  
Pozitivizmin Alman Edebiyatına Yansıması Ss, 227-237
The Reflection of Positivism to German Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.222
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özay Önal  
Kalıtsalcılık-Çevrecilik Tartışması Bağlamında Lenneberg’ in Dil Kuramı ve Kritik Dönem Varsayımı Ss,
Lenneberg’s Theory Of Language And Critical Period Hypothesis within the Context of Nature-Nurture Debate
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.230
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ertan Ağaoğlu Ertan Ağaoğlu  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Etkileşim Ritüelleri: Yüz Yüze Davranış Üzerine Denemeler, Ss,
----

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr