Sayı

112


Sayı
Prof.Dr.Metin Karadağ
Editör
Yrd.Doç.Dr. Mihican Aylanç
Ankara  2022
Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Hüseyin Köse - Mazlum Vesek  
Mülkiyet Tutkusunun Türkiye Toplumsal Hafızasına Yansımaları: Orhan Kemal Romanları Odağında Bir İnceleme Ss, 907-926
Reflections of Passion for Ownership on the Collective Memory of Turkey: An Analysis in the Focus of Orhan Kemal’s Novels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2274
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nurşen Adak  
The Representation of Honor Killings in Turkish Media Ss, 927-944
Türk Medyasında Namus Cinayetlerinin Temsili
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2203
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Şükrü Nar  
Beden İşaretleri: Dövme Popüler Bir Kültür Ürünü müdür? Ss, 945-964
Body Signs: Is Tattoo a Popular Culture Product?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2135
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Sibel Turhan Tuna  
Folklor Metinlerini Pozitif Psikoloji Kavramlarıyla Yorumlamada Bir Örnek: Sevgi Konulu Ninniler Ss, 965-982
An Example of The Interpreting of Folklore Texts wth Positive Psychology Concepts: Lullabies about Love
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2229
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Zeynep Uludağ  
Sözsüz Folklor ve İşlevleri Bağlamında Restoran Kültürü Ss, 983-996
Restaurant Culture in the Context of Nonverbal Folklore and its Functions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2281
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Şeyda Yeşilyurt  
Hekim Edebiyatçılar ve Hekim Adaylarının Edebiyata İlişkin Metaforik Algıları Ss, 997-1020
Metaphorical Perceptions of Doctors Literary and Doctor Candidates Regarding Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2254
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Derya Özcan Güler - Hacer Akçaalan  
“Ali Ali Kız Ali” Adlı Kütahya Masalının Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında İncelenmesi Ss, 1021-1042
An Examinatıon of the Kütahya Tale "Ali Ali Kız Ali" in the Context of Gender Roles
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2283
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Beyza Hatırnaz  
Akçakoca Destinasyonunun Tarihi İnsan Ekolojisi: Karadenizin Kıyıcığında Romanı Ss, 1043-1068
Historical Human Ecology of Akçakoca Destination: Novel of Karadenizin Kıyıcığında
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2321
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Terane Turan Rahimli  
Creative Problems of Azerbaijani Prose of the 1960-1970s in Literary Criticism Ss, 1069-1084
1960-1970'li Yıllarda Azerbaycan Nesirinin Edebi Tenkitte Sorunları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2273
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Fulya Çelik Özkan  
Nazlı Eray’ın Kayıp Gölgeler Kenti ile Philip Kerr’in Ölümcül Prag Eserlerindeki Prag Görünümleri Ss, 1085-1098
Prague Appearances in Nazlı Eray’s The City of Lost Shadows and Philip Kerr’s Prague Fatale Novels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2285
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Elif Derya Şenduran  
Harold Pinter’ın Oda Oyununda İç / Dış Dualizmi ve Hakikat Ss, 1099-1121
The Dualism of inside and outside and the Truth in Harold Pinter’s The Room
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2266
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nurdan Atamturk - Çelen Dimililer  
Female Representations in Woolf’s A Room of One’s Own Ss, 1122-1134
Woolf’un Kendine Ait Bir Oda’sındaki Kadın Temsilleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2279
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nina Queena Hadi Putri -Andayani - Nugraheni Eko Wardani  
The Structure of Tempuutn Langit Tana of Dayak Benuaq and Tunjung Tribal Communities Ss, 1135-1148
Endonezya Mitolojisi Üzerinde Etnografik Bir Çalışma: Tempuutn Langit Tana Efsanesinin Yapısı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2252
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Agus Widiyanto - Suyitno - Supana  
Heroic Values in Jaka Tingkir Folklore from Javanese Culture Ss, 1149-1170
Java Kültürü’nden gelen Jaka Tingkir Folkloru’nda Kahramanlığın Değeri

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Salih OKUMUŞ  
Kosova ve Makedonya'da Türkçe Yayımlanan Çocuk Dergilerinde Anlatı Türleri: Hikâye, Masal, Efsane, Destan Ss, 1171-1190
Narrative Species In Child Journals Turkish Published in Kosova And Macedonian: Story, Tele, Legend, and Epic
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2253
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Zeki Akçam  
Halkbilimi Kuramları Bağlamında KKTC-Gelincik (Vasili) Köyü’nün Tarihi Üzerine Yeni Bilgiler Ss, 1191-1228
“New Evidence on the History of KKTC-Gelincik (Vasili) Village in the Context of Folklore Theories”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2235
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Meral Tosun  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: James Bridle: Yeni Karanlık Çağ Teknoloji ve Geleceğin Sonu Ss, 1223-1228
New Dark Age: Technology and the End of the Future

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Alaner İmamoğlu  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Stefan Helgesson & Mads Rosendahl Thomsen (2020). Literature and the World. New York: Routledge. Ss, 1229-1232
Stefan Helgesson & Mads Rosendahl Thomsen (2020). Literature and the World. New York: Routledge.

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aybüke Doğan  
UNESCO Müzik Şehri Kırşehir Uluslararası Müzik Konferansı Üzerine Ss, 1233-1238
On UNESCO City of Music Kırşehir International Music Conference

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |