Sayı

95


Sayı
Prof.Dr.Metin Karadağ
Editör

Ankara  2018
Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Hasan Akbulut  
Bir Seyirci Araştırmasından Etnografik Deneyimler ve Hikâyeler Ss, 13-34
An Ethnographic Experiences and Stories from a Spectator Research
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.246
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Meryem Bulut  
Dönüşen Düğüne Tanıklık Etmek Ss, 35-56
Witnessing The Trasforming Wedding
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.247
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tülin Arseven  
Yaşar Kemal’in “Yılanı Öldürseler” Adlı Romanı Üzerine Bir İnceleme Ss, 57-65
An Analysis of the Novel “May They Kill The Snake” of Yaşar Kemal
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.347
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Rabia Gökçen Kayabaşı  
Bahşiş Yörüklerinde Evlilik ile İlgili Âdet ve İnanmalar Ss, 67-93
Folkway and Beliefs About Marriage in "Bahşiş" Yoruks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.399
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ferhunde Küçükşen Öner  
Sanat Antropolojisinin Sanat ve Sanat Eleştirisi Açısından Önemi Ss, 95-104
Importance of Art Anthropology in Terms of Art and Art Criticism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.350
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Burcu Tekin  
Hayatın Anlamını Semboller Üzerinden Okumak: Dünyanın Boğulmuş En Güzel Adamı Ss, 105-115
Reading the Meaning of Life Through Symbols: The Handsomest Drowned Man in the World
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.293
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ekrem Güzel  
Şiir Üzerine Düşünceleri ve Dikkatleri Bağlamında Mukayeseli Bir Wılhelm Dılthey Ve Cemil Meriç Okuması Ss, 117-133
A Comparative Reading on Wilhelm Dilthey and Cemil Meriç in the Context of Thoughts and Considerations About Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.187
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Devrim Çetin Güven  
Robinsonade Romanlarında Ütopya, Distopya, Mahşer Metaforları ve “Çocuk Edebiyatı” - Robinson Crusoe, Mercan Adası ve Sineklerin Tanrısı Ss, 135-153
Utopian, Dystopian and Apocalyptic Metaphors in Robinsonade Novels and “Children’s Literature” - Robinson Crusoe, The Coral Island, Lord of the Flies
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.390
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hatice Akın Zorba  
Muhadderât ve Etfâle Mahsus Bir Osmanlı Dergisi: Âyîne Ss, 155-170
An Ottoman Magazine for Muslim Women and Children: Âyîne
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.224
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Kadir Can Dilber  
Gogol’ün ‘Palto’sundan ‘Beyaz Mantolu Adam’ı Çıkarabilmek -Nesne’nin Özne Simülakra’sı Ss, 171-186
To Take Out the Man In The White Coat From Gogol's Coat - Object's Subject Simulacra -
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.342
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Pelin Erdal Aytekin  
Fotoğraftan Metne Sızanlar: Orhan Pamuk’un “Resimli İstanbul” Kitabında Fotoğrafın Metinle Kurduğu İlişkiyi Okumak Ss, 187-202
Leaks From Photograph to Text: Reading the Relationship Between Photograph and Text in the Book of Orhan Pamuk’s Resimli İstanbul
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.410
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Kuğu Tekin  
Orhan Pamuk’un Hafızasında Bir Melankoli Kaynağı: İstanbul Ss, 203-212
Orhan Pamuk’s Istanbul Carved in His Memory As a Source of Melancholy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.194
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Sema Üstün Külünk  
Tanpınar ve Pamuk'un İstanbul Üzerine Eserlerini Göstergelerarası bir Şehir Çevirisi Olarak Okumak Ss, 213-239
Reading Works of Tanpınar and Pamuk on İstanbul as Intersemiotic City Translations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.349
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Elif Kaya  
Toplumcu Gerçekçi Yazar Kemal Bilbaşar’ın Cemo Adlı Eserinden Yansıyan Anadolu Ss, 241-260
The Anatolia Reflected From the Work ‘Cemo’ of Socialist Realist Author Bilbaşar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.340
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Duygu Ünalan - Ömer Özer  
Milli Mücadele Dönemi Yazarlarından Halide Edip Adıvar, Reşat Nuri Güntekin ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Romanlarının Popüler Kültür İçerik Özellikleri Bağlamında İncelenmesi Ss, 261-278
Investıgatıon in the Popular Cultural Content of the Novels of Halide Edip Adıvar, Resat Nuri Guntekin and Yakup Kadri Karaosmanoglu, Authors From National Struggle Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.273
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Memet Metin Barlık  
Iris Murdoch Eserlerinde Modern Yabancılaşma Olgusu Ss, 279-298
.Phenomenon of Modern Alienation in Iris Murdoch
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.193
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Gökçen Kara Erdemir  
Yeni Tarihselci Söylem Işığında Bir Disiplin Olarak Edebiyat Ss, 299-312
Literature As a Discipline in the Light of New Historicism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.197
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Alan Dundes Çeviren: Seval Kasımoğlu  
Bir Yunan Oyunu Makria Yaidoura (Uzun Eşek) Akdeniz Tipi Maskülenliğin Ergenler Tarafından İfadesi Ss, 313-338
The Greek Game of Makria Yaidoura (Long Donkey)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.369
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Merve Vatansever  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Kahramanın Doğuş Miti: Mitolojinin Psikolojik Yorumu Ss, 327-330


Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Joanna Russ Murat  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Dişi Adam-Russ, Joanna (2001), Ss, 331-338
------

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nail Tan  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Unesco Yaşayan İnsan Hazinesi Gölge Oyunu/Karagöz Sanatçısı Orhan Kurt Ss, 339-342
Orhan Kurt-Karagoz's Player

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |