Search

Türkân Erdoğan
Hale Seval’in Kırılgan Kuleler Adlı Öykü Kitabının Edebiyat Sosyolojisi Açısından İncelenmesi* , ss. 91-110
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Dursun Ayan
Sosyolojik Aç›dan Etnografik Müzik ve BÉLA BARTÓK , ss. 165-178
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Müjde Sar›sözen Do¤an-
Türkiye’de Müzik Eğitimcisi Yetiflfltiren Kurumlar›n Geliflflim Sürecinde Bir Alman Müzik E¤itimcisi: Eduard Zuckmayer (1890-1972) , ss. 197-211
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

S.Yetkin Işık
Kültürel görececilik, öğretmen yetiştirme, ötekini anlama, Türkiye antropolojisi, , ss. 9-30
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Mihrican Aylanç
İsmail Bozkurt’un Romanlarında Realist Roman Kişileri ve Karakterizasyon , ss. 43-52
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Songül Taş
Doğumunun 100. Yılı İçin Samim Kocagöz’ün Romanında Yörükler , ss. 67-84
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Murat Karakoç
Paleolitik Çağda Mezarlar ve Ölüm Kavram , ss. 173-194
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Ahmet Gözlü
Batı Anadolu Polislerinin (Kent Devletlerinin ) Jeopolitiğini ve Oluşumu , ss. 31-40
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Serdar Gürçay
Gılgamış Destanı ve Titanların Savaşında Kahramanın Yolculuğu , ss. 67-90
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Buse Kadıoğlu
Balta, Nevin (2014) Anadolu Kadın Başlıkları , ss. 205-208
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Mehmet Ali Yolcu
Folklorda Örtük ce Bozuk İşlev , ss. 47-58
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Hakan Çörekçioğlu
Biz ve Cesur Yeni Dünya’da İlkelcilik , ss. 93-108
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Seval Kasımoğlu
Şehriyar’ın Bin Bir Masal Gecesi Balinanın Karnı Sembolünün Bir Örneği Olarak Masal Diyarı , ss. 59-72
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Ayşe Ulusoy Tunçel
Eşikte Duran Bir Roman: “Aydaki Adam Tanpınar” , ss. 73-93
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Esin Kumlu
Kadın Bedeninin Hafıza Üzerinden Tefsir Edilişi: Sessiz Direnişin Chopin ve Hawthorne Üzerinden Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi , ss. 95-110
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Faik Gür
Bir Tütün Köyünde Tarımsal Dönüşüm ve Kadın Emeği , ss. 141-156
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Ersan Ocak
Belgesel Sinemanın 3 Boyutlu Olarak Dansla Karşılaşması: Wim Wenders’in Pina Belgeselinde Mecralararasılık , ss. 157-166
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Rabiye Erenoğlu
Kırsal Alandaki Kadınların Doğum-Doğum Sonu Dönemle Ilgili Geleneksel Uygulamaları: Karaksi Örneği , ss. 183-217
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Çiçek Coşkun
Şehre Uzak Birbirine Yakın: TOKİ Yapracık Toplu Konutlarında Sosyal Yapı , ss. 231-236
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

İlkay Kanık
Küreselleşme Sürecinde Kültürel Melezme Örneği Olarak Yemek Kanalları ve Programları , ss. 237-258
Summary | Abstract | Full Text (PDF)