• Duyurular
 • Submission

  Manuscript submission for our 2020 issues has 

  ended. Thank you for your interest.


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed. Derg,

  ----------------------------


  2020 sayıları

  2020 yılı sayılarımızın makale

  kabulü sona ermiştir.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


64 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2010-4

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Recep Özbay  
Türkçe ve Almancada “el” ve “göz” ile türetilen deyimlerde eşdeğerlik Ss, 121-130


Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Erdal Cengiz  
Popüler Kültür ve Sanat Ss, 7-14
Popular Culture and the Arts

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Meltem Çeliktaş Ekti  
Gözle Değil Dil’le Görmek Üzerine Ss, 141-161


Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Halil Altay Göde  
Kına Türküleri Üzerine Ss, 163-180
Hen Night Songs

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Yardımcı - Ahmet Zeki Güven  
13. Yüzyıl Türk Halk Şİİrİnde Ahl âkİ Anlayış Ss, 181-191
Century of 13th Morality Approach In Turkish Folk Poetry

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Dr. Ferenc Ispay Çev. Edit Tasnádi  
Türkiye’deki Macarlar Arasında-I Ss, 193-200


Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

HOMEROS Çev. Ayşen Sina  
Kurbağa- Fare Savaşı (Batrakhomyomakhai) Ss, 201-214


Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tanasis Kungulus  
Çağdaş Yunan Düzyazınında Batı Trakya’dak İ Müslüman Azınlık : Antropolojik Bir Roman Ss, 215-224
The Muslim Minority of Western Thrace in the Modern Greek Prose: An anthropological novel

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Melike Kaplan  
Sağlık ve Kültür’ün Buluştuğu Alan: Tıbbi Antropoloji Ss, 225-235
The Field Which Health and Culture Meets: Medical Anthropology

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Zeynep Kalyoncuoğlu  
Köy Enstitüleri’nde Hasan Ali Yücel’in Yeri Ss, 237-244
Village Institutes

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Bayram Durbilmez  
Romanya Sözlü Türk Edebiyatı Ürünlerinde Mitolojik Sayılar Ss, 245-257
Mythological Numbers İn Rumanian Turkic Oral Literature Products

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Bruno Nettl Çev. Sungu Okan  
Kayıtlı, Basılı, Yazılı ve Sözlü Gelenek Türleri Ss, 259-271


Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Meryem Bulut  
Mardin’de Albastidan Korunma Biçimleri Ss, 15-24
Bad Spirits of Mardin Town

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mustan Şahin  
E.J. Zürcher’in “Milli Mücadele’de İttihatçılık” Kitabı Üzerine Eleştirel Bir Çözümleme Türk Çağdaşlaşmasında Kemalist Dönem; Süreklilik mi, Kırılma mı? Ss, 271-284


Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

S. Seza Yılancıoğlu Çev: Elif Kayalar  
Yaşar Kemal’in Anlatısında At İmgesi Ss, 25-32


Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Fatime Güneş  
Yoksullukla Başa Çıkma Stratejileri, “Kaynakların Yoksulluğu” ve Kadın Emeği Ss, 33-66
Strategies for Coping With Poverty, “Poverty of Resources” and Woman’s Labour

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ümüt Akagündüz  
Yeni Ufuklar Dergisinde Batılılaşma ve Aydın Tartışması (1952–1976) Ss, 65-88
Westernization and Intellectual in Journal of Yeni Ufuklar (1952– 1976)

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hüseyin Köksal  
Tarih Öğretiminde Tarihsel Algının Üç Boyutu ve Düşünsel Dayanakları Ss, 89-96
Three Dimension of Historical Perception and Its Intellectual Mainstays

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Seval Şahin  
Romandan Tiyatroya Aşk-ı Memnû Ss, 121-130
From Novel to Theatre: Aşk-I Memnû (İllicit Love)

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Oytun Eren  
Beethoven’de Anlatımcılık ve Piyano Tekniği Ss, 131-140
Expressionizm of Beeethoven and His Piano Technique

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr