• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Dergimize gönderilecek makale, tanıtım yazısı, vb tüm ürün sahiplerinin ORCID kayıtları ile başvurmaları TR-DİZİN'in kuralıdır. Orcid numarası olmayan yazarlarımıza dergimizde yer verilemeyeceğini saygılarımızla duyururuz.

  ***********


  100. İlhan Başgöz Özel Sayısı

  Önemli bir kavşak noktası olarak gördüğümüz Kasım-2019 yılında yayımlanacak ve ülkemizin yüz akı bilim insanlarından Prof.Dr.  İlhan Başgöz  adına yayımlanacak 100. özel sayımızda siz değerli (davetli) akademisyen, yazar ve  araştırmacılarımızın makale, eleştiri, değerlendirme içeriğindeki ürünleriyle  katkıda bulunmalarını  ümit etmekteyiz.

  Öte yandan 100. sayımızla birlikte dergimizin kurucusu ve halen Yayın Koordinatörü olan Sayın Metin Turan adına da bu sayıyla birlikte  özel bir ek yayımlayacağız. Bu ekte de Metin Turan konulu anı, değerlendirme  içerikli yazıların yer almasını dilemekteyiz.100. sayımızda bir eserinizle yer almakla ilgili kararınızı,30 Haziran 2019 tarihine kadar bildirmenizi; katkıda bulunmayı  onayladığınız takdirde eserinizi 30 Ağustos  2019 tarihine kadar dergimize iletmenizi istirham eder, saygılarımızı sunarız.

   


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


64 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2010-4

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Erdal Cengiz  
POPÜLER KÜLTÜR VE SANAT Ss, 7-14
Popular Culture and the Arts

Özet | Abstract | Tam Metin |

Meryem Bulut  
MARDİN’DE ALBASTIDAN KORUNMA BİÇİMLERİ Ss, 15-24
Bad Spirits of Mardin Town

Özet | Abstract | Tam Metin |

S. Seza Yılancıoğlu Çev: Elif Kayalar  
YAŞAR KEMAL’İN ANLATISINDA AT İMGESİ Ss, 25-32


Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatime Güneş  
YOKSULLUKLA BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİ, “KAYNAKLARIN YOKSULLUĞU” VE KADIN EMEĞİ Ss, 33-66
STRATEGIES FOR COPING WITH POVERTY, “POVERTY OF RESOURCES” AND WOMAN’S LABOUR

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümüt Akagündüz  
YENİ UFUKLAR DERGİSİNDE BATILILAŞMA ve AYDIN TARTIŞMASI (1952–1976) Ss, 65-88
WESTERNIZATION and INTELLECTUAL in JOURNAL of YENİ UFUKLAR (1952– 1976)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Köksal  
TARİH ÖĞRETİMİNDE TARİHSEL ALGININ ÜÇ BOYUTU VE DÜŞÜNSEL DAYANAKLARI Ss, 89-96
THREE DIMENSION OF HISTORICAL PERCEPTION AND ITS INTELLECTUAL MAINSTAYS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Recep Özbay  
Türkçe ve Almancada “el” ve “göz” ile türetilen deyimlerde eşdeğerlik Ss, 121-130


Özet | Abstract | Tam Metin |

Seval Şahin  
ROMANDAN TİYATROYA AŞK-I MEMNÛ Ss, 121-130
FROM NOVEL TO THEATRE: AŞK-I MEMNÛ (ILLICIT LOVE)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Oytun Eren  
BEETHOVEN’DE ANLATIMCILIK VE PİYANO TEKNİĞİ Ss, 131-140
EXPRESSIONIZM OF BEEETHOVEN AND HIS PIANO TECHNIQUE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Meltem Çeliktaş Ekti  
GÖZLE DEĞİL DİL’LE GÖRMEK ÜZERİNE Ss, 141-161


Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil Altay Göde  
Kına Türküleri Üzerine Ss, 163-180
Hen Night Songs

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Yardımcı Ahmet Zeki Güven  
13. Yüzyıl Türk Halk Şİİrİnde Ahl âkİ Anlayış Ss, 181-191
Century of 13th Morality Approach In Turkish Folk Poetry

Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Ferenc Ispay Çev. Edit Tasnádi  
TÜRKİYE’DEKİ MACARLAR ARASINDA-I Ss, 193-200


Özet | Abstract | Tam Metin |

HOMEROS Çeviren: Ayşen Sina  
KURBAĞA- FARE SAVAŞI (BATRAKHOMYOMAKHAİ) Ss, 201-214


Özet | Abstract | Tam Metin |

Tanasis Kungulus  
Çağdaş Yunan Düzyazınında Batı Trakya’dak İ Müslüman Azınlık : Antropolojik Bir Roman Ss, 215-224
The Muslim Minority of Western Thrace in the Modern Greek Prose: An anthropological novel

Özet | Abstract | Tam Metin |

Melike Kaplan  
SAĞLIK VE KÜLTÜR’ÜN BULUŞTUĞU ALAN: TIBBİ ANTROPOLOJİ Ss, 225-235
The Field Which Health and Culture Meets: Medical Anthropology

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep Kalyoncuoğlu  
KÖY ENSTİTÜLERİ’NDE HASAN ALİ YÜCEL’İN YERİ Ss, 237-244
Village Institutes

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bayram Durbilmez  
ROMANYA SÖZLÜ TÜRK EDEBİYATI ÜRÜNLERİNDE MİTOLOJİK SAYILAR Ss, 245-257
Mythological Numbers İn Rumanian Turkic Oral Literature Products

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bruno Nettl Çev. Sungu Okan  
Kayıtlı, Basılı, Yazılı ve Sözlü Gelenek Türleri Ss, 259-271


Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustan Şahin  
E.J. ZÜRCHER’İN “MİLLİ MÜCADELE’DE İTTİHATÇILIK” KİTABI ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR ÇÖZÜMLEME TÜRK ÇAĞDAŞLAŞMASINDA KEMALİST DÖNEM; SÜREKLİLİK Mİ, KIRILMA MI? Ss, 271-284


Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr