• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Dergimize gönderilecek makale, tanıtım yazısı, vb tüm ürün sahiplerinin ORCID kayıtları ile başvurmaları TR-DİZİN'in kuralıdır. Orcid numarası olmayan yazarlarımıza dergimizde yer verilemeyeceğini saygılarımızla duyururuz.

  ***********


  100. İlhan Başgöz Özel Sayısı

  Önemli bir kavşak noktası olarak gördüğümüz Kasım-2019 yılında yayımlanacak ve ülkemizin yüz akı bilim insanlarından Prof.Dr.  İlhan Başgöz  adına yayımlanacak 100. özel sayımızda siz değerli (davetli) akademisyen, yazar ve  araştırmacılarımızın makale, eleştiri, değerlendirme içeriğindeki ürünleriyle  katkıda bulunmalarını  ümit etmekteyiz.

  Öte yandan 100. sayımızla birlikte dergimizin kurucusu ve halen Yayın Koordinatörü olan Sayın Metin Turan adına da bu sayıyla birlikte  özel bir ek yayımlayacağız. Bu ekte de Metin Turan konulu anı, değerlendirme  içerikli yazıların yer almasını dilemekteyiz.100. sayımızda bir eserinizle yer almakla ilgili kararınızı,30 Haziran 2019 tarihine kadar bildirmenizi; katkıda bulunmayı  onayladığınız takdirde eserinizi 30 Ağustos  2019 tarihine kadar dergimize iletmenizi istirham eder, saygılarımızı sunarız.

   


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


65 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2011-1

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Ahmet Şamil Gürler  
1893 ŞİKAGO DÜNYA FUARI’NDA OSMANLI HİPODROMU VE ŞİRKET-İ HAMİDİYE Ss, 7-18
Ottoman Hippodrome and Hamidian Company in the 1893 Chicago World’s Fair

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ersin Teres  
SÖĞÜT (BİLECİK) AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜNE KATKILAR* Ss, 19-26
Contributions to the Lexicology of The Derleme Sözlüğü From The Dialeckts of Soğut (Bilecik)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemal Güzel  
Emilé Meyerson ’ın Bilim Tasarımı Ss, 27-36
Emilé Meyerson’s Idea of Science

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğçe Erdal  
ERKEK AĞIZLI TÜRKÜLERDE KADIN İMAJI Ss, 37-52
Woman’s Image in Man of Pronunciation Folk Songs

Özet | Abstract | Tam Metin |

Evrim Ölçer Üzümcü  
Bize Bir Masal Anlat İstanbul : Masalını Yitiren Kent ve Kültür Erozyonu Ss, 53-62
Tell Us a Tale İstanbul: The Lost Tale of a Big City and Cultural Erosion

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nebahat Oran Arslan  
Kars ’ta Yerel Basın (1929-1964) Ss, 63-79
Local Press in Kars Province (1929-1964)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Banu Öztürk  
1908 Meşrutiyeti ve Müzik Ss, 81-96
The Second Constitutional Period in 1908 and Music

Özet | Abstract | Tam Metin |

F. Gülay Mirzaoğlu  
Macar Baladlarında Türk İmgesi Ss, 97-120
The Image of Turk in the Hungarian Balads

Özet | Abstract | Tam Metin |

Irén Nagy  
TÜRKİYE’DEKİ MACARLAR ARASINDA-II Ss, 121-126
Hungarians in The Turkey Between-II

Özet | Abstract | Tam Metin |

Safiye Ateş  
JULIAN STEWARD VE KARL WİTTFOGEL İLİŞKİSİ: ANTROPOLOJİK BİR İNCELEME Ss, 127-140
The Relation Between Julian Steward and Karl Wittfogel: An Antropolical Study

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Kol  
ABSÜRD BİR TİYATRO DİLİ : JEAN TARDIEU, « GİŞE » Ss, 141-151
Language of the Theatre of the Absurd: Jean Tardieu, “Box Office”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ozan Tunca*  
Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Sanat Dalı Özel Yetenek Sınavlarının Müziksel İşitme ve Şan Boyutu İçin Bİr Test Geliştirme Çalışması Ss, 153-162
A Test Development Study on Aural Skills Part of the Entrance Exam for the State Conservatory Drama Department

Özet | Abstract | Tam Metin |

Melike Kaplan  
“KAPLUMBAĞA’NIN ÖZGÜRLÜĞÜ”: KADINLAR VE EV İÇİ EMEK Ss, 163-172
Freedom of Frog: Women and Domestic Labour

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadriye Türkân  
GİYİM KUŞAMLA İLGİLİ TESPİTLER: ATATÜRK’ÜN GİYSİ TERCİHLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME DENEMESİ Ss, 173-186
Determinations Related to Clothing: An Assay on the Evalution of Ataturk’s Clothing Preference

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülnaz Kurt*  
TELEVİZYON DİZİLERİNİN İLETİŞİMSEL VE DİLBİLİMSEL İŞLEVLER Ss, 187-197
Communicative and Linguistic Functions of Television Sequences

Özet | Abstract | Tam Metin |

Canan Seyfeli  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Arap Kaynaklarına Göre Yezidiler ve Yezidiliğin Doğuşu Ss, 198-200


Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr