Sayı

65


Sayı
Prof.Dr.Metin Karadağ
Editör

Ankara  2011
Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Cemal Güzel  
Emilé Meyerson ’ın Bilim Tasarımı Ss, 27-36
Emilé Meyerson’s Idea of Science

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Evrim Ölçer Üzümcü  
Bize Bir Masal Anlat İstanbul : Masalını Yitiren Kent ve Kültür Erozyonu Ss, 53-62
Tell Us a Tale İstanbul: The Lost Tale of a Big City and Cultural Erosion

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nebahat Oran Arslan  
Kars ’ta Yerel Basın (1929-1964) Ss, 63-79
Local Press in Kars Province (1929-1964)

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Banu Öztürk  
1908 Meşrutiyeti ve Müzik Ss, 81-96
The Second Constitutional Period in 1908 and Music

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ahmet Şamil Gürler  
1893 Şikago Dünya Fuarı’nda Osmanlı Hipodromu ve Şirket-i Hamidiye Ss, 7-18
Ottoman Hippodrome and Hamidian Company in the 1893 Chicago World’s Fair

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Safiye Ateş  
Julian Steward ve Karl Wittfogel İlişkisi: Antropolojik Bir İnceleme Ss, 127-140
The Relation Between Julian Steward and Karl Wittfogel: An Antropolical Study

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mustafa Kol  
Absürd Bir Tiyatro Dili : Jean Tardieu, « Gişe » Ss, 141-151
Language of the Theatre of the Absurd: Jean Tardieu, “Box Office”

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ozan Tunca*  
Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Sanat Dalı Özel Yetenek Sınavlarının Müziksel İşitme ve Şan Boyutu İçin Bİr Test Geliştirme Çalışması Ss, 153-162
A Test Development Study on Aural Skills Part of the Entrance Exam for the State Conservatory Drama Department

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Melike Kaplan  
“Kaplumbağa’nın Özgürlüğü”: Kadınlar ve Ev İçi Emek Ss, 163-172
Freedom of Frog: Women and Domestic Labour

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Kadriye Türkân  
Giyim Kuşamla İlgili Tespitler: Atatürk’ün Giysi Tercihleri Üzerine Bir Değerlendirme Denemesi Ss, 173-186
Determinations Related to Clothing: An Assay on the Evalution of Ataturk’s Clothing Preference

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Gülnaz Kurt*  
Televizyon Dizilerinin İletişimsel ve Dilbilimsel İşlevler Ss, 187-197
Communicative and Linguistic Functions of Television Sequences

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Canan Seyfeli  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Arap Kaynaklarına Göre Yezidiler ve Yezidiliğin Doğuşu Ss, 198-200


Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ersin Teres  
Söğüt (Bilecik) Ağzından Derleme Sözlüğüne Katkılar Ss, 19-26
Contributions to the Lexicology of The Derleme Sözlüğü From The Dialeckts of Soğut (Bilecik)

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tuğçe Erdal  
Erkek Ağızlı Türkülerde Kadın İmajı Ss, 37-52
Woman’s Image in Man of Pronunciation Folk Songs

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

F. Gülay Mirzaoğlu  
Macar Baladlarında Türk İmgesi Ss, 97-120
The Image of Turk in the Hungarian Balads

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Irén Nagy  
Türkiye’deki Macarlar Arasında-II Ss, 121-126
Hungarians in the Turkey Between-II

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |