• Duyurular
 • Submission

  Manuscript submission for our 2020 issues has 

  ended. Thank you for your interest.


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed. Derg,

  ----------------------------


  2020 sayıları

  2020 yılı sayılarımızın makale

  kabulü sona ermiştir.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


65 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2011-1

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Cemal Güzel  
Emilé Meyerson ’ın Bilim Tasarımı Ss, 27-36
Emilé Meyerson’s Idea of Science

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Evrim Ölçer Üzümcü  
Bize Bir Masal Anlat İstanbul : Masalını Yitiren Kent ve Kültür Erozyonu Ss, 53-62
Tell Us a Tale İstanbul: The Lost Tale of a Big City and Cultural Erosion

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nebahat Oran Arslan  
Kars ’ta Yerel Basın (1929-1964) Ss, 63-79
Local Press in Kars Province (1929-1964)

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Banu Öztürk  
1908 Meşrutiyeti ve Müzik Ss, 81-96
The Second Constitutional Period in 1908 and Music

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ahmet Şamil Gürler  
1893 Şikago Dünya Fuarı’nda Osmanlı Hipodromu ve Şirket-i Hamidiye Ss, 7-18
Ottoman Hippodrome and Hamidian Company in the 1893 Chicago World’s Fair

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Safiye Ateş  
Julian Steward ve Karl Wittfogel İlişkisi: Antropolojik Bir İnceleme Ss, 127-140
The Relation Between Julian Steward and Karl Wittfogel: An Antropolical Study

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mustafa Kol  
Absürd Bir Tiyatro Dili : Jean Tardieu, « Gişe » Ss, 141-151
Language of the Theatre of the Absurd: Jean Tardieu, “Box Office”

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ozan Tunca*  
Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Sanat Dalı Özel Yetenek Sınavlarının Müziksel İşitme ve Şan Boyutu İçin Bİr Test Geliştirme Çalışması Ss, 153-162
A Test Development Study on Aural Skills Part of the Entrance Exam for the State Conservatory Drama Department

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Melike Kaplan  
“Kaplumbağa’nın Özgürlüğü”: Kadınlar ve Ev İçi Emek Ss, 163-172
Freedom of Frog: Women and Domestic Labour

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Kadriye Türkân  
Giyim Kuşamla İlgili Tespitler: Atatürk’ün Giysi Tercihleri Üzerine Bir Değerlendirme Denemesi Ss, 173-186
Determinations Related to Clothing: An Assay on the Evalution of Ataturk’s Clothing Preference

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Gülnaz Kurt*  
Televizyon Dizilerinin İletişimsel ve Dilbilimsel İşlevler Ss, 187-197
Communicative and Linguistic Functions of Television Sequences

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Canan Seyfeli  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Arap Kaynaklarına Göre Yezidiler ve Yezidiliğin Doğuşu Ss, 198-200


Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ersin Teres  
Söğüt (Bilecik) Ağzından Derleme Sözlüğüne Katkılar Ss, 19-26
Contributions to the Lexicology of The Derleme Sözlüğü From The Dialeckts of Soğut (Bilecik)

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tuğçe Erdal  
Erkek Ağızlı Türkülerde Kadın İmajı Ss, 37-52
Woman’s Image in Man of Pronunciation Folk Songs

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

F. Gülay Mirzaoğlu  
Macar Baladlarında Türk İmgesi Ss, 97-120
The Image of Turk in the Hungarian Balads

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Irén Nagy  
Türkiye’deki Macarlar Arasında-II Ss, 121-126
Hungarians in the Turkey Between-II

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr