Sayı

58


Sayı
Prof.Dr.Metin Karadağ
Editör

Ankara  2009
Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Ahmet Adnan Saygun Çeviren: İlhami Gökçen  
Türk Musikisi Ss, 9-43
La Musicia Turca

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Okan Murat Öztürk  
Onyedi'den. Yirmidort'e: Bağlama Ailesi Çalgılar ve Geleneksel Perde Sistemi Ss, 63-88


Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

 


Schahararzade Qassim Hasan Çeviren: Özay Önal  
Irak'ta Uzun SaphlıLut Ss, 89-96
------

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Can Karahan  
Karadeniz Bölgesi Halk Müzi¤inde Çok Sesli Unsurlar Ss, 97-106
Black Sea Region Folk Polyphonic Elements in Your Music

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

 


Banu Mustan Sönmez  
Anadolu Tasavvufunda Ritüel .Müziginin 'Kültüre Gömülü Olma (Ambeddedness) ve 'Anıştırılma' (Adumbration) .' Durumlan Ss, 107-116
The E.mbeddedness and Adumbration Cases of Ritual Music in Anatolian Sufism

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Cenk Güray  
Anadolu ve Türk Müzik Kültürü Açısından Semah ve Sema' Kavramlarına Bir Bakış Ss, 117-132
Traditional music in Anatolia and Turkish Culture

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

 


 


Feyzan Göher  
Büyük Uygur Medeniyeti ve Uygur Müzik Kültürü Ss, 179-196
-----------------

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Müjde Sarısözen Doğan Uğur Alpagut - Raif Gülcan  
Türkiye'de Müzik Eğitimcisi yetiştiren kurumların Gelişim Sürecinde Bir alman Müzik Eğitimcisi. Eduard Zuckmayer (1890-1972) Ss, 197-211


Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

 
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.27

Recep Uslu  
Türk Miüzik Teorisi Eserleri Nasıl Çalışılmalı Ss, 45-62
How Write Possible Which Methods About Turkic Music Manuscripts?

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Cihangir Terzi  
Almanya'da Yaşayan Türklerin l Müzik Kültürü Sosyal Statüsü ve Entegrasyon Politikaları i Üzerine Saptamalar Değerlendirmeler ve Öneriler Ss, 133-144
Determinations, Evaluations and Suggestions on Musical Culture, Soci- Al Status and Cultural Adaptation (Integration) of the Turks Living In Germany

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Dursun Ayan  
"Dağları Deldim" Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Popüler Müzikte Metnin Analizi Ss, 145-164
“Beaten mountains” Text Analysis in Popular Music Within the Perspective of Social Gender

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |