• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Dergimize gönderilecek makale, tanıtım yazısı, vb tüm ürün sahiplerinin ORCID kayıtları ile başvurmaları TR-DİZİN'in kuralıdır. Orcid numarası olmayan yazarlarımıza dergimizde yer verilemeyeceğini saygılarımızla duyururuz.

  ***********


  100. İlhan Başgöz Özel Sayısı

  Önemli bir kavşak noktası olarak gördüğümüz Kasım-2019 yılında yayımlanacak ve ülkemizin yüz akı bilim insanlarından Prof.Dr.  İlhan Başgöz  adına yayımlanacak 100. özel sayımızda siz değerli (davetli) akademisyen, yazar ve  araştırmacılarımızın makale, eleştiri, değerlendirme içeriğindeki ürünleriyle  katkıda bulunmalarını  ümit etmekteyiz.

  Öte yandan 100. sayımızla birlikte dergimizin kurucusu ve halen Yayın Koordinatörü olan Sayın Metin Turan adına da bu sayıyla birlikte  özel bir ek yayımlayacağız. Bu ekte de Metin Turan konulu anı, değerlendirme  içerikli yazıların yer almasını dilemekteyiz.100. sayımızda bir eserinizle yer almakla ilgili kararınızı,30 Haziran 2019 tarihine kadar bildirmenizi; katkıda bulunmayı  onayladığınız takdirde eserinizi 30 Ağustos  2019 tarihine kadar dergimize iletmenizi istirham eder, saygılarımızı sunarız.

   


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


58 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2009-2

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Ahmet Adnan Saygun Çeviren: İlhami Gökçen  
Türk Musikisi Ss, 9-43
La Musicia Turca

Özet | Abstract | Tam Metin |

Recep Uslu  
Türk Miüzik Teorisi Eserleri Nasıl Çalışılmalı Ss, 45-62
HOW WRITE POSSIBLE WHICH METHODS ABOUT TURKIC MUSIC MANUSCRIPTS?

Özet | Abstract | Tam Metin |

Okan Murat Öztürk  
Onyedi'den. Yirmidort'e: Bağlama Ailesi Çalgılar ve Geleneksel Perde Sistemi Ss, 63-88


Özet | Abstract | Tam Metin |

Schaharazade Qassim Hassan Çeviren: Özay Önal  
Irak’ta Uzun Saplı Lut Ss, 89-96
Long Handled Lut in Iraq

Özet | Abstract | Tam Metin |

Schahararzade Qassim Hasan Çeviren: Özay Önal  
Irak'ta Uzun SaphlıLut Ss, 89-96
------

Özet | Abstract | Tam Metin |

Can Karahan  
Karadeniz Bölgesi Halk Müzi¤inde Çok Sesli Unsurlar Ss, 97-106
Black Sea Region Folk Polyphonic Elements in Your Music

Özet | Abstract | Tam Metin |

Banu Mustan Sönmez  
Anadolu Tasavvufunda Ritüel Müzi¤inin ‘Kültüre Gömülü Olma’ (Embeddedness) ve ‘An›flflt›r›lma’ (Adumbration) Durumlar› Ss, 117-132
The Embeddedness and Adumbration Cases of Ritual Music in Anatolian Sufism

Özet | Abstract | Tam Metin |

Banu Mustan Sönmez  
Anadolu Tasavvufunda Ritüel .Müziginin 'Kültüre Gömülü Olma (Ambeddedness) ve 'Anıştırılma' (Adumbration) .' Durumlan Ss, 107-116
The E.mbeddedness and Adumbration Cases of Ritual Music in Anatolian Sufism

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cenk Güray  
Anadolu ve Türk Müzik Kültürü Açısından Semah ve Sema' Kavramlarına Bir Bakış Ss, 117-132
Traditional music in Anatolia and Turkish Culture

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cihangir Terzi  
Almanya'da Yaşayan Türklerin l Müzik Kültürü Sosyal Statüsü ve Entegrasyon Politikaları i Üzerine Saptamalar Değerlendirmeler ve Öneriler Ss, 133-144
DETERMINATIONS, EVALUATIONS AND SUGGESTİONS ON MUSİCAL CULTURE, SOCİ- AL STATUS AND CULTURAL ADAPTATION (INTEGRATION) OF THE TURKS LIVING IN GERMANY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mümtaz Hakan Sakar  
“Dağları Deldim” Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Popüler Müzikte Metnin Analizi Ss, 145-164
“BEATEN MOUNTAINS” Text Analysis in Popular Music Within the Perspective of Social Gender

Özet | Abstract | Tam Metin |

Dursun Ayan  
"Dağları Deldim" Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Popüler Müzikte Metnin Analizi Ss, 145-164
“BEATEN MOUNTAINS” Text Analysis in Popular Music Within the Perspective of Social Gender

Özet | Abstract | Tam Metin |

Dursun Ayan  
Sosyolojik Aç›dan Etnografik Müzik ve BÉLA BARTÓK Ss, 165-178
Ethnographic Music and Béla Bartók From Sociological Point of View

Özet | Abstract | Tam Metin |

Feyzan Göher  
Büyük Uygur Medeniyeti ve Uygur Müzik Kültürü Ss, 179-196
THE GREAT UYGHUR CIVILISATION AND THE UYGHUR MUSIC CULTURE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Feyzan Göher  
Büyük Uygur Medeniyeti ve Uygur Müzik Kültürü Ss, 179-196
-----------------

Özet | Abstract | Tam Metin |

Müjde Sarısözen Doğan Uğur Alpagut - Raif Gülcan  
Türkiye'de Müzik Eğitimcisi yetiştiren kurumların Gelişim Sürecinde Bir alman Müzik Eğitimcisi. Eduard Zuckmayer (1890-1972) Ss, 197-211


Özet | Abstract | Tam Metin |

Müjde Sar›sözen Do¤an- Umur Alpagut- Raif Gülcan  
Türkiye’de Müzik Eğitimcisi Yetiflfltiren Kurumlar›n Geliflflim Sürecinde Bir Alman Müzik E¤itimcisi: Eduard Zuckmayer (1890-1972) Ss, 197-211
A German Music Educator in the Development Process of Institutions that Train Music Educators in Turkey (1890-1972)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.27
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr