• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Dergimize gönderilecek makale, tanıtım yazısı, vb tüm ürün sahiplerinin ORCID kayıtları ile başvurmaları TR-DİZİN'in kuralıdır. Orcid numarası olmayan yazarlarımıza dergimizde yer verilemeyeceğini saygılarımızla duyururuz.

  ***********


  100. İlhan Başgöz Özel Sayısı

  Önemli bir kavşak noktası olarak gördüğümüz Kasım-2019 yılında yayımlanacak ve ülkemizin yüz akı bilim insanlarından Prof.Dr.  İlhan Başgöz  adına yayımlanacak 100. özel sayımızda siz değerli (davetli) akademisyen, yazar ve  araştırmacılarımızın makale, eleştiri, değerlendirme içeriğindeki ürünleriyle  katkıda bulunmalarını  ümit etmekteyiz.

  Öte yandan 100. sayımızla birlikte dergimizin kurucusu ve halen Yayın Koordinatörü olan Sayın Metin Turan adına da bu sayıyla birlikte  özel bir ek yayımlayacağız. Bu ekte de Metin Turan konulu anı, değerlendirme  içerikli yazıların yer almasını dilemekteyiz.100. sayımızda bir eserinizle yer almakla ilgili kararınızı,30 Haziran 2019 tarihine kadar bildirmenizi; katkıda bulunmayı  onayladığınız takdirde eserinizi 30 Ağustos  2019 tarihine kadar dergimize iletmenizi istirham eder, saygılarımızı sunarız.

   


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


83 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı
Sorumlu Yayın Yönetmeni Metin Turan

Ankara  2015-3

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Mutlu Binark  
Yeni Medya Çalışmaları Özel Sayısı Hakkında: Neden? Ss, 9-18
Presentation of the special issue

Özet | Abstract | Tam Metin |

Deniz Özçetin Burak Özçetin  
Polis ve Sosyal Medya: Türkiye’de İl Emniyet Müdürlüklerinin Twitter Kullanımı Ss, 19-48
Police and Social Media: Twitter Use of City Police Headquarters in Turkey

Özet | Abstract | Tam Metin |

W. Lance Bennett - Alexandra Segerberg Çeviren: Burak Özçetin  
Bağlantısal Eylemin Mantığı: Sayısal Medya ve Çekişmeci Siyasetin Kişiselleştirilmesi Ss, 49-74
The Rationale of Connected Action: Personalization of the Digital Media and the Contender Politics

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülüm Şener Perrin Öğün Emre-Fatih Akyıldız  
Türkiye’de Sosyal Medyanın Siyasi Katılıma Etkileri Ss, 75-98
Effects of social media on political participation in Turkey

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tezcan Durna Nehir Durna  
Taşranın Facebook ile İmtihanı Bir Akdeniz Köyünde Etnografik Keşif Çalışması Ss, 99-123
The Test of the Country with Facebook: An Ethnographic Study in A Mediterranean Village

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuba Sütlüoğlu  
Sosyal Paylaşım Ağlarında Gençlerin Sosyalleşme ve Kimlik İnşası Süreçleri: Facebook Örneği / Ss, 125-147
Young People’s Socialization and Identity Construction Processes in Social Networks: The Case of Facebook

Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdal Dağtaş Ozan Yıldırım.  
İnternet ve Sosyal Ağlar Dolayımlı Gündelik Yaşam Pratikleri: Anadolu Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Mikro Alan Araştırması Ss, 149-180
Internet and Social Networks Indirect Living Practices:

Özet | Abstract | Tam Metin |

Burak Doğu  
Veri Haberciliği: Demokratik Medya İçin Olanaklar Ss, 181-197
Data Journalism: Opportunities for Democratized Media

Özet | Abstract | Tam Metin |

Danah Boyd ve Kate Crawford Kate Crawford Bilgesu Savcı  
Büyük Veri Üzerine Eleştirel Sorular: Kültürel, Teknolojik ve Bilimsel Bir Olgu Hakkında Eleştirel Sorgulamal Ss, 199-215
Büyük Veri Üzerine Eleştirel Sorular: Kültürel, Teknolojik ve Bilimsel Bir Olgu Hakkında Eleştirel Sorgulamal

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tolga Çevikel  
İnternet Gazetecilerinin Haber Medyasında Kullanıcı Katılımına İlişkin Görüş ve Tutumları Ss, 217-234
Online Journalists’ Beliefs and Attitudes toward User Participation in News Media

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kely Kaufhold Sebastian Valenzuela ve Homero Gil de Zúñiga  
Yurttaş Gazeteciliği ve Demokrasi: Kullanıcı Tarafindan Oluşturulan Haberlerin Kullanımı, Siyasal Bilgi ve Katılımla Ne Kadar İlişkili?” Ss, 235-249
Citizen Journalism and Democracy

Özet | Abstract | Tam Metin |

Eylem Yanardağoğlu  
Yeni Medya ve Kullanıcı Türevli İçerik: Dokuz8haber Sitesi Örneğinde Yurttaş Gazeteciliği Üzerine Etnografik Bir İnceleme Ss, 251-269
New Media and User Generated Content: An enthnographic analysis of citizen journalism taking Dokuz8haber news site as an example

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülsüm Depeli  
Kadın Bloggerlar: Yeni Dil, Yeni Kadınlık, Yeni Tartışmalar / Ss, 271-294
Female Bloggers: New Language, New Femininity, New Arguments

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Emin Babacan  
Yeni Medya Bağlamında Toplumsal Hareketler ve Yeni İnsanın Karakter Analizi Ss, 309-324
Social Movements and The Character Analysis of New Individual within the context of New Media

Özet | Abstract | Tam Metin |

Burcu Şimşek  
Toplumsal İçermeyi Düşünmek: Çocuklardan Çocuklara Dijital Hikâyeler Ss, 309-324
Thinking Social Inclusion: Digital Storytelling From Children to Children

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nergiz Karadaş  
Zaman Kavramına Kuramsal Yaklaşımlar ve İnternet’te Şimdiki Zaman Olgusu Ss, 325-341
Theoretical Approaches on The Time Concept and Present Time Phenomenon on The Internet

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tiziana Terranova Engin Bulut- Ayhan Ateş  
Bedava Emek: Dijital Ekonomide Kültür Üretimi Ss, 343-363
Free Labor: Digital Economy Culture Production

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kemal Akay  
Dijital Oyunların Üretim Sürecinde Mekânın İşlevsel Rolü Ss, 365-387
Bulunmamaktadır

Özet | Abstract | Tam Metin |

Selva Kaynak Serhat Koç  
Telif Hakları Hukuku’nun Yeni Macerası: Sosyal Medya Ss, 389-410
New Challenges in Copyright Law: Social Media

Özet | Abstract | Tam Metin |

Annette Markham Elizabeth Buchanan  
Etik Karar Alma ve İnternet Araştırmaları İnternet Araştırmaları Birliği (AoIR) Etik Çalışma Komitesinden Tavsiyeler Ss, 411-431
Ethical Decision Making and Internet Research

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr