Sayı

83


Sayı
Prof.Dr.Metin Karadağ
Editör

Ankara  2015
Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Mutlu Binark  
Yeni Medya Çalışmaları Özel Sayısı Hakkında: Neden? Ss, 9-18
Presentation of the special issue

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

W. Lance Bennett - Alexandra Segerberg Çeviren: Burak Özçetin  
Bağlantısal Eylemin Mantığı: Sayısal Medya ve Çekişmeci Siyasetin Kişiselleştirilmesi Ss, 49-74
The Rationale of Connected Action: Personalization of the Digital Media and the Contender Politics

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tuba Sütlüoğlu  
Sosyal Paylaşım Ağlarında Gençlerin Sosyalleşme ve Kimlik İnşası Süreçleri: Facebook Örneği / Ss, 125-147
Young People’s Socialization and Identity Construction Processes in Social Networks: The Case of Facebook

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Burak Doğu  
Veri Haberciliği: Demokratik Medya İçin Olanaklar Ss, 181-197
Data Journalism: Opportunities for Democratized Media

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tolga Çevikel  
İnternet Gazetecilerinin Haber Medyasında Kullanıcı Katılımına İlişkin Görüş ve Tutumları Ss, 217-234
Online Journalists’ Beliefs and Attitudes toward User Participation in News Media

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Kely Kaufhold - Sebastian Valenzuela - Homero Gil de Zúñiga  
Yurttaş Gazeteciliği ve Demokrasi: Kullanıcı Tarafindan Oluşturulan Haberlerin Kullanımı, Siyasal Bilgi ve Katılımla Ne Kadar İlişkili?” Ss, 235-249
Citizen Journalism and Democracy

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Eylem Yanardağoğlu  
Yeni Medya ve Kullanıcı Türevli İçerik: Dokuz8haber Sitesi Örneğinde Yurttaş Gazeteciliği Üzerine Etnografik Bir İnceleme Ss, 251-269
New Media and User Generated Content: An enthnographic analysis of citizen journalism taking Dokuz8haber news site as an example

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Gülsüm Depeli  
Kadın Bloggerlar: Yeni Dil, Yeni Kadınlık, Yeni Tartışmalar / Ss, 271-294
Female Bloggers: New Language, New Femininity, New Arguments

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Emin Babacan  
Yeni Medya Bağlamında Toplumsal Hareketler ve Yeni İnsanın Karakter Analizi Ss, 309-324
Social Movements and The Character Analysis of New Individual within the context of New Media

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Burcu Şimşek  
Toplumsal İçermeyi Düşünmek: Çocuklardan Çocuklara Dijital Hikâyeler Ss, 309-324
Thinking Social Inclusion: Digital Storytelling From Children to Children

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nergiz Karadaş  
Zaman Kavramına Kuramsal Yaklaşımlar ve İnternet’te Şimdiki Zaman Olgusu Ss, 325-341
Theoretical Approaches on The Time Concept and Present Time Phenomenon on The Internet

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tiziana Terranova - Engin Bulut - Ayhan Ateş  
Bedava Emek: Dijital Ekonomide Kültür Üretimi Ss, 343-363
Free Labor: Digital Economy Culture Production

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Kemal Akay  
Dijital Oyunların Üretim Sürecinde Mekânın İşlevsel Rolü Ss, 365-387
Bulunmamaktadır

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Selva Kaynak - Serhat Koç  
Telif Hakları Hukuku’nun Yeni Macerası: Sosyal Medya Ss, 389-410
New Challenges in Copyright Law: Social Media

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Deniz Özçetin - Burak Özçetin  
Polis ve Sosyal Medya: Türkiye’de İl Emniyet Müdürlüklerinin Twitter Kullanımı Ss, 19-48
Police and Social Media: Twitter Use of City Police Headquarters in Turkey

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Annette Markham Elizabeth Buchanan  
Etik Karar Alma ve İnternet Araştırmaları İnternet Araştırmaları Birliği (AoIR) Etik Çalışma Komitesinden Tavsiyeler Ss, 411-431
Ethical Decision Making and Internet Research

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Gülüm Şener - Perrin Öğün Emre - Fatih Akyıldız  
Türkiye’de Sosyal Medyanın Siyasi Katılıma Etkileri Ss, 75-98
Effects of social media on political participation in Turkey

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tezcan Durna - Nehir Durna  
Taşranın Facebook ile İmtihanı Bir Akdeniz Köyünde Etnografik Keşif Çalışması Ss, 99-123
The Test of the Country with Facebook: An Ethnographic Study in A Mediterranean Village

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Erdal Dağtaş - Ozan Yıldırım  
İnternet ve Sosyal Ağlar Dolayımlı Gündelik Yaşam Pratikleri: Anadolu Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Mikro Alan Araştırması Ss, 149-180
Internet and Social Networks Indirect Living Practices:

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Danah Boyd ve Kate Crawford - Kate Crawford Bilgesu Savcı  
Büyük Veri Üzerine Eleştirel Sorular: Kültürel, Teknolojik ve Bilimsel Bir Olgu Hakkında Eleştirel Sorgulamal Ss, 199-215
Büyük Veri Üzerine Eleştirel Sorular: Kültürel, Teknolojik ve Bilimsel Bir Olgu Hakkında Eleştirel Sorgulamal

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |