• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Dergimize gönderilecek makale, tanıtım yazısı, vb tüm ürün sahiplerinin ORCID kayıtları ile başvurmaları TR-DİZİN'in kuralıdır. Orcid numarası olmayan yazarlarımıza dergimizde yer verilemeyeceğini saygılarımızla duyururuz.

  ***********


  100. İlhan Başgöz Özel Sayısı

  Önemli bir kavşak noktası olarak gördüğümüz Kasım-2019 yılında yayımlanacak ve ülkemizin yüz akı bilim insanlarından Prof.Dr.  İlhan Başgöz  adına yayımlanacak 100. özel sayımızda siz değerli (davetli) akademisyen, yazar ve  araştırmacılarımızın makale, eleştiri, değerlendirme içeriğindeki ürünleriyle  katkıda bulunmalarını  ümit etmekteyiz.

  Öte yandan 100. sayımızla birlikte dergimizin kurucusu ve halen Yayın Koordinatörü olan Sayın Metin Turan adına da bu sayıyla birlikte  özel bir ek yayımlayacağız. Bu ekte de Metin Turan konulu anı, değerlendirme  içerikli yazıların yer almasını dilemekteyiz.100. sayımızda bir eserinizle yer almakla ilgili kararınızı,30 Haziran 2019 tarihine kadar bildirmenizi; katkıda bulunmayı  onayladığınız takdirde eserinizi 30 Ağustos  2019 tarihine kadar dergimize iletmenizi istirham eder, saygılarımızı sunarız.

   


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


66 SayıEditör
Metin KARADAĞ

Editör Yardımcısı


Ankara  2011-2

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Canan İleri  
ESKİŞEHİR AĞIZLARINDAN TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN SÖZ VARLIĞINA KATKILARI Ss, 9-22
CONTRIBUTIONS TO THE LEXICOLOGY OF THE ANATOLIAN TURKISH FROM THE DIALECTS OF ESKİŞEHİR

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fesun Koşmak  
ALMAN YAZAR HEINRICH BÖLL’ÜN KISA HİKAYELERİNDE II. DÜNYA SAVAŞI’NIN İZLERİ Ss, 23-28
Traces of the Second World War, the German aut hor Heinric h Böll’ün Short Stories

Özet | Abstract | Tam Metin |

İlker Özdemir  
KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİMİN ÖNEMİ Ss, 29-83
THE IMPORTANCE OF INTERCULTURAL COMMUNICATION

Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Şirin  
GAZETE, KİTAP, TİYATRO KARŞISINDA İMAJINI KORUMAYA ÇALIŞAN SULTAN VE MAİYETİ: SULTAN II. ABDÜLHAMİD VE AHMET NERMİ Ss, 39-55
Newspaper, Books , Theater for the Protection of employees against the image , the Sultan and his entourage : Sultan Abdulhamid II and Ahmet Nermi

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice Öz  
Online Gazetecilikte Interaktivite Olanaklarının İncelenmesi Ss, 57-64
An Analysıs of Interactıvıty Possıbılıtıes In Onlıne Journalısm

Özet | Abstract | Tam Metin |

Meryem Bulut  
MARDİN’DE EVLİLİKLER Ss, 65-79
MARRIAGE IN MARDİN

Özet | Abstract | Tam Metin |

Jülide Akyüz Orat  
HAPİSHANE ISLAHATI BAĞLAMINDA ÇERKES* HAPİSHANESİNİN MODERNLEŞME ÇALIŞMALARI Ss, 81-94
THE MODERNIZATION MOVEMENTS IN ÇERKES PRISON AT THE CONTEXT OF PRISON RENOVATION

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ersin Teres  
SALIR TÜRKÇESİ VE TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE ÇOKLUK, İYELİK VE SORU EKLERİ Ss, 95-104
PLURAL, POSSESIVE AND INTERROGATIVE SUFFIXES IN SALIR TURKISH AND TURKMEN TURKISH

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayalp Talun İnce  
Yazınsal Çeviride Biçem Aktarımı Sorunu Ss, 105-120
The Problem of Style Transfer at Literary Translation

Özet | Abstract | Tam Metin |

Medine Sivri  
GÜLSÜM CENGİZ’İN ŞİİRLERİNDE MİTLERİN İZİ Ss, 121-136
Cengiz Gülsüm Poems Myths Evidence

Özet | Abstract | Tam Metin |

Oktay Yivli  
FERİT EDGÜ’DE GERÇEKLİK SORUNSALI Ss, 137-143
The Problematic of Reality in Ferit Edgü

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tülin Arseven  
MEŞA SELİMOVİÇ’İN DERVİŞ VE ÖLÜM ADLI ROMANINDA ÖLÜM OLGUSU Ss, 145-156
THE DEATH PHENOMENON IN MESA SELI MOVIC’S DETH AND DERVISH NOVEL

Özet | Abstract | Tam Metin |

İ.Seçkin Aydın  
Türkçe Kavramının Metaforik Algılanma Biçimleri Ss, 173-187
Metaphorıc Conceptıons Related to “Turkısh ” Concept

Özet | Abstract | Tam Metin |

Can Cengiz  
TARİHSEL SOSYOLOJİDE YÖNTEMİ BULMAK YA DA DOĞAN ERGUN ÜZERİNE BİR DENEME Ss, 189-207
Fındıng Method In Hıstorıcal Socıology or An Essay About Doğan Ergun

Özet | Abstract | Tam Metin |

Refiye Okuşluk Şenesen  
TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE BOLLUK VE BEREKETLE İLGİLİ İNANÇ VE UYGULAMALARDA ESKİ TÜRK KÜLTÜRÜ İZLERİ Ss, 209-228
TURKISH FOLK CULTURE OF ABUNDANCE AND FERTILE OLD TURKISH CULTURE OF BELIEF AND TRACES OF APPLICATIONS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aktan Müge Yılmaz  
SEMBOLİK VE GERÇEK ANLAMLARIYLA TÜRKÜ METİNLERİNE YANSIYAN HAYVANLAR Ss, 229-250
THE ANIMALS USED IN THE TEXTS OF FOLK SONGS WITH THEIR REAL AND SYMBOLIC MEANINGS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sezai Coşkun  
SABAHATTİN KUDRET AKSAL’IN HİKÂYELERİNDE TEMEL İZLEKLER VE ÇEŞİTLİ MESELELERİYLE ‘KÜÇÜK İNSAN Ss, 251-271
BASIC TOPICS IN SABAHATTİN KUDRET AKSAL’S STORIES AND ‘ORDINARY HUMAN’ WITH VARIOUS PROBLEMS

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr