• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Dergimize gönderilecek makale, tanıtım yazısı, vb tüm ürün sahiplerinin ORCID kayıtları ile başvurmaları TR-DİZİN'in kuralıdır. Orcid numarası olmayan yazarlarımıza dergimizde yer verilemeyeceğini saygılarımızla duyururuz.

  ***********


  100. İlhan Başgöz Özel Sayısı

  Önemli bir kavşak noktası olarak gördüğümüz Kasım-2019 yılında yayımlanacak ve ülkemizin yüz akı bilim insanlarından Prof.Dr.  İlhan Başgöz  adına yayımlanacak 100. özel sayımızda siz değerli (davetli) akademisyen, yazar ve  araştırmacılarımızın makale, eleştiri, değerlendirme içeriğindeki ürünleriyle  katkıda bulunmalarını  ümit etmekteyiz.

  Öte yandan 100. sayımızla birlikte dergimizin kurucusu ve halen Yayın Koordinatörü olan Sayın Metin Turan adına da bu sayıyla birlikte  özel bir ek yayımlayacağız. Bu ekte de Metin Turan konulu anı, değerlendirme  içerikli yazıların yer almasını dilemekteyiz.100. sayımızda bir eserinizle yer almakla ilgili kararınızı,30 Haziran 2019 tarihine kadar bildirmenizi; katkıda bulunmayı  onayladığınız takdirde eserinizi 30 Ağustos  2019 tarihine kadar dergimize iletmenizi istirham eder, saygılarımızı sunarız.

   


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


67 Sayı



Editör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2011-3

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden





Erman Artun  
ÇUKUROVA HALK KÜLTÜRÜNDE YEREL FIKRA TİPİ: ABDAL FIKRALARI Ss, 9-28
Çukurova Local Folk Culture Type: Abdal Jokes

Özet | Abstract | Tam Metin |

Birsen Karaca  
OĞUZ ATAY’IN YARATTIĞI TUTUNAMAYANLAR TİPİNİN EVRENSEL GENLERİ (Tutunamayanlar’ın Rus Edebiyatındaki Gereksiz İnsan ve Küçük İnsan Tipleriyle Akrabalıkları) Ss, 29-36
Universal Gens of Losers Type Created By Oğuz Atay (The Relationship of Tutunamayanlar with Non – Essential and Minute Human Types in Russian Literature)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Selma Elyıldırım Ayten Er  
CAHİT SITKI TARANCI’NIN ‘ÖLÜM I - II İLE OTUZ BEŞ YAŞ’ ŞİİRLERİ’NİN GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ Ss, 37-60
Cahit Sıtkı Tarancı’s ‘Ölüm I’ – ‘II’ and the Poem of “Otuz Beş Yaş” are İnvestigated by Using Semiotic Analysis

Özet | Abstract | Tam Metin |

Alper Akçam  
Batı Rönesansında Rebalais, Türkçe Yazında Köy Enstitülüler Ss, 61-74
Rebalais in Western Renaissance - Village Institutes “Köy Enstitülüler” in Turkish Literature

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nevin Akkaya  
GÖÇLE GELEN ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE ÖĞRETİRKEN KARŞILAŞILAN SORUNLARA İLİŞKİN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ (İZMİR ÖRNEĞİ) Ss, 75-88


Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Yılmaz  
BATTAL-NÂME, SASONLU TAVİT VE DİGENİS AKRİTAS DESTANLARINDAKİ KAHRAMANLARIN LORD RAGLAN’IN GELENEKSEL KAHRAMAN KALIBINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 89-104
An Evaluation according to Traditional Heroic Patterns by Lord Raglan on Heros in the Battal-name, Digenis Akritas and David of Sassoun

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayten Kaplan  
MÜZİK MEDYASINDA ANKARALILAR Ss, 105-114


Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Mevsim  
DOBRİ MİNKOV’UN 1870 YILINA AİT EDİRNE İZLENİMLERİ Ss, 115-124
Dobre Minkov’un for the year 1870 Impressions of Edirne

Özet | Abstract | Tam Metin |

Betül Mutlu  
15. YÜZYILDA HITAY’DA BİR TİMURLU SEFİR: GIYASEDDİN NAKKAŞ’IN HITAY GÖZLEMLERİ Ss, 125-136
A Timurid Ambassador in Hıtay and on 15. Century: Gıyaseddin Nakkaş’s Hıtay Observations

Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfen Seçiniz  
YAMADA TORAJIRO VE TÜRKİYE Ss, 137-142
Yamada Toroajirö and Turkey

Özet | Abstract | Tam Metin |

Münir Cerrahoğlu  
ÂŞIKLARIN SOSYOKÜLTÜREL HAYATTAKİ YERİ VE ÖNEMİ/ BİR ÖRNEKLEM OLARAK DERDİÇOK Ss, 143-156


Özet | Abstract | Tam Metin |

Eunkyung Oh  
CUMONG (KORE) VE ALPAMIŞ (ÖZBEK) DESTANLARINDA KAHRAMANIN DOĞUŞU HAKKINDA PSİKOANALİTİK BİR DEĞERLENDİRME Ss, 157-164
A Reviw on the Birth of Hero in Epic Poem of Korean Cumong and Uzbek Alpamısh With a Psikoanalitik Point of View

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kenan Öncü  
RUH ZEHİRLER ARASINDA EN ETKİLİ OLANIDIR: KARL-HEINZ OTT’UN “ENDLICH STILLE“ ADLI ROMANI Ss, 165-174
DIE SEELE IST UNTER ALLEN GIFTEN DAS STÄRCKSTE: KARL-HEINZ OTTS ROMAN “ENDLICH STILLE“

Özet | Abstract | Tam Metin |

Olcay Öztunalı  
KANARYA ADALI ŞAİR ANDRÉS SÁNCHEZ ROBAYNA’NIN ŞİİRİNDE ‘İÇSELLEŞTİRİLMİŞ DOĞA’ Ss, 185-200
Canary Islands poet Andrés Sánchez Robayna

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülnaz Kurt  
TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA HEDEFE YÖNELİK YABANCI DİL ÖĞRETİMİ Ss, 185-200
Target-Driven Foreign Language Teaching in Vocational School Of Tourism and Hotel Management

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr