• Duyurular
 • İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***


67 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2011-3

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Alper Akçam  
Batı Rönesansında Rebalais, Türkçe Yazında Köy Enstitülüler Ss, 61-74
Rebalais in Western Renaissance - Village Institutes “Köy Enstitülüler” in Turkish Literature

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Erman Artun  
Çukurova Halk Kültüründe Yerel Fıkra Tipi: Abdal Fıkraları Ss, 9-28
Çukurova Local Folk Culture Type: Abdal Jokes

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ali Volkan Demir  
Yamada Torajiro ve Türkiye Ss, 137-142
Yamada Toroajirö and Turkey

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Münir Cerrahoğlu  
Âşıkların Sosyokültürel Hayattaki Yeri ve Önemi / Bir Örneklem Olarak Derdiçok Ss, 143-156


Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Eunkyung Oh  
Cumong (Kore) ve Alpamış (Özbek) Destanlarında Kahramanın Doğuşu Hakkında Psikoanalitik Bir Değerlendirme Ss, 157-164
A Reviw on the Birth of Hero in Epic Poem of Korean Cumong and Uzbek Alpamısh With a Psikoanalitik Point of View

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Kenan Öncü  
Ruh Zehirler Arasinda En Etkili Olanıdır: Karl-Heinz Ott’un “Endlich Stille“ Adlı Romanı Ss, 165-174
Die Seele Ist Unter Allen Giften Das Stärckste: Karl-Heinz Otts Roman “Endlich Stille“

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Olcay Öztunalı  
Kanarya Adalı Şair Andrés Sánchez Robayna’nın Şiirinde ‘İçselleştirilmiş Doğa’ Ss, 185-200
Canary Islands poet Andrés Sánchez Robayna

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Gülnaz Kurt  
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokullarında Hedefe Yönelik Yabancı Dil Öğretimi Ss, 185-200
Target-Driven Foreign Language Teaching in Vocational School Of Tourism and Hotel Management

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Birsen Karaca  
Oğuz Atay’ın Yarattığı Tutunamayanlar Tipinin Evrensel Genleri (Tutunamayanlar’ın Rus Edebiyatındaki Gereksiz İnsan ve Küçük İnsan Tipleriyle Akrabalıkları) Ss, 29-36
Universal Gens of Losers Type Created By Oğuz Atay (The Relationship of Tutunamayanlar with Non – Essential and Minute Human Types in Russian Literature)

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Selma Elyıldırım - Ayten Er  
Cahit Sıtkı Tarancı’nın ‘Ölüm I - II ile Otuz Beş Yaş’ Şiirleri’nin Göstergebilimsel Çözümlemesi Ss, 37-60
Cahit Sıtkı Tarancı’s ‘Ölüm I’ – ‘II’ and the Poem of “Otuz Beş Yaş” are İnvestigated by Using Semiotic Analysis

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nevin Akkaya  
Göçle Gelen Öğrencilere Türkçe Öğretirken Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri (İzmir Örneği) Ss, 75-88


Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Yılmaz  
Battal-Nâme, Sasonlu Tavit ve Digenis Akritas Destanlarındaki Kahramanların Lord Raglan’ın Geleneksel Kahraman Kalıbına Göre Değerlendirilmesi Ss, 89-104
An Evaluation according to Traditional Heroic Patterns by Lord Raglan on Heros in the Battal-name, Digenis Akritas and David of Sassoun

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ayten Kaplan  
Müzik Medyasında Ankaralılar Ss, 105-114


Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hüseyin Mevsim  
Dobri Minkov’un 1870 Yılına Ait Edirne İzlenimleri Ss, 115-124
Dobre Minkov’un for the year 1870 Impressions of Edirne

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Betül Mutlu  
15. Yüzyılda Hotay’da Bir Timurlu Sefir: Giyaseddin Nakkaş’in Hıtay Gözlemleri Ss, 125-136
A Timurid Ambassador in Hıtay and on 15. Century: Gıyaseddin Nakkaş’s Hıtay Observations

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook